ČLOVĚK V TÍSNI OTEVŘEL SBÍRKU SOS MILOSTIVÉ LÉTO

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Člověk v tísni otevřel veřejnou sbírku „SOS Milostivé léto“, jejíž výtěžek půjde na podporu lidí, kterým by tato akce mohla pomoci z dluhové pasti, avšak oni nemají šanci původní dluh kvůli jeho výši zaplatit. Zároveň spustil webové stránky www.milostiveleto.cz, jejichž součástí je i Exekuční poradce, který lidem ukáže, zda se na ně Milostivé léto vztahuje.

Milostivé léto dává lidem možnost zbavit se dluhů u veřejnoprávních institucí. Dluhy u těchto organizací narostly často kvůli úrokům, penále a dalšímu příslušenství do nesplatitelných výšin. Příkladem mohou být dluhy za městské nájemní bydlení, které se díky ročnímu úroku z prodlení ve výši 90 % vyšplhaly z deseti tisíc korun až ke statisícům, nebo dluhy za jízdu načerno, u kterých zmíněné příslušenství udělalo z tisícikorunového dluhu dvacetinásobek. „Jde o exekuce, které by se už dnes do tak závratných výšin nemohly vyšplhat. Zároveň je důležité připomenout, že nejde o odpuštění dluhu samotného, ten musí být splacen. Odpuštěno bude pouze příslušenství, tedy úroky a další sankce z dluhu vyplývající,“ říká Daniel Hůle, vedoucí dluhového poradenství organizace Člověk v tísni. Kromě veřejnoprávních institucí se k této iniciativě postupně přidávají i další subjekty: v nedávné době například Air Bank či Home Credit.

Jak pomůže sbírka SOS Milostivé léto?

Pro mnoho lidí je přesto kvůli výši původního dluhu zcela nemožné do tří měsíců potřebné finanční prostředky sehnat. Jelikož jsou v exekuci, jsou jim ze mzdy strhávány částky převyšující nezabavitelné minimum. Čím více vydělávají, tím více se jim strhává a na vyplacenou mzdu nemají žádné přesčasy či brigády vliv. Prodat také nic nemohou, protože pokud hodnotný majetek měli, byl jim už zabaven. Půjčku jim nikdo nedá, a pokud ano, dostanou ji za velmi nevýhodných podmínek. Když jeden dluh splatí, druhý jim tak vznikne.

Člověk v tísni proto vyhlásil sbírku „SOS Milostivé léto“, jejíž prostředky budou využity na pomoc vybraným jednotlivcům a rodinám, jichž se tato amnestie týká, ale nemají finanční prostředky na zaplacení původního dluhu. „Peníze použijeme v případech, kdy zastavení exekucí dostane lidi z dluhové pasti. Cílit budeme primárně na nejzranitelnější skupiny, tedy seniory, samoživitele či rodiny s dětmi,“ říká Daniel Hůle a dodává: „Milostivé léto je úžasná šance, ale je otázkou, kolik lidí ji dokáže díky nedostatku finančních prostředků využít. Přitom v mnoha případech může jít o ojedinělou příležitost, jak začít nový život.“

Tomu přitakává i soudní exekutor Jiří Prošek, předseda Kontrolní komise Exekutorské komory ČR. „Je to jeden ze způsobů, díky němuž se můžeme zbavit koule na noze, kterou si společnost s sebou táhne zhruba z let 2000 až 2008. Není to systémové řešení, pro veřejné věřitele může být i nespravedlivé. Nejde totiž jen o státní instituce, ve hře jsou i malé obce, kterým někdo neplatil, přitom ony musely platit advokáta.“ Přesto se podle něj tento krok vyplatí. „Ta akce je v zájmu měst a obcí. Budou mít totiž zaplacenou alespoň část dluhu.“  

Rádce zjistí, jestli se Milostivé léto klienta týká

Pro zjištění oprávněnosti splacení dluhu v rámci Milostivého léta a pro pomoc s vyřízením dokumentů spustil Člověk v tísni webové stránky www.milostiveleto.cz. Kromě základních informací na nich návštěvníci mohou využít i službu tzv. Exekučního poradce. Do něj je třeba vyplnit subjekt, u něhož dluh vznikl, a exekutorský úřad, který dluh vymáhá. Poté se lidé dozvědí, jestli jejich dluh do Milostivého léta spadá. Pokud ano, vygeneruje Exekuční poradce dopis exekutorovi. V něm ho informuje o zaplacení původního dluhu plus požadovaného poplatku 908 Kč a žádá ho o zastavení exekuce, nebo požaduje po exekutorském úřadu informaci o výši původního dluhu, pokud ho nezná. Vzory obou dopisů jsou na webu také volně ke stažení.

Kromě informací pro samotné dlužníky nabízí web i stručné informace pro věřitele a zaměstnavatele. V sekci Pro dárce je popsána možnost, jak podat zadluženým lidem pomocnou ruku. „Reagovali jsme na stále častější otázky soukromých dárců, kteří by chtěli dlužníky v dluhovém restartu podpořit. Stačí zde vyplnit jednoduchý formulář a my případné dárce seznámíme s konkrétním příběhem člověka, který si podle nás zaslouží podanou ruku. Na případném dárci pak bude záležet, zda a jakou částkou chce pomoci,“ vysvětlil Daniel Hůle.

Webové stránky www.milostiveleto.cz tak doplňují portfolio služeb, jež Člověk v tísni nabízí lidem, kteří chtějí řešit své problémy s dluhy. Jde především o dluhovou helplinku 770 600 800 a přímou pomoc, kterou organizace poskytuje v rámci regionálních poboček či sítě mobilních dluhových poradců. „Všechny tyto služby jsou momentálně zavaleny dotazy ohledně Milostivého léta. Na helplinku nám týdně volá okolo tisíce lidí týdně, což je naprosto extrémní nárůst. Pro srovnání: za celý minulý rok využilo služeb helplinky 3 800 lidí,“ dodává Daniel Hůle.

MILOSTIVÉ LÉTO

PRINCIPY Zaplatí-li povinný mezi 28. 10. 2021 a 28. 1. 2022 z pohledávky, kde je oprávněným veřejnoprávní subjekt a dluh je vymáhán soudním exekutorem, jistinu dluhu a 908 Kč (poplatek + DPH), odpustí se mu zbytek dluhu.
NA CO SI DÁT POZOR Odpouštění příslušenství se týká pouze exekucí vymáhaných soudním exekutorem. Na daňové a správní exekuce se Milostivé léto nevztahuje! Dlužník nesmí být v insolvenci. Milostivé léto je účinné od 28. 10. 2021. Platby exekutorovi před tímto datem budou nejspíše použity na úhradu příslušenství, nikoliv jistiny! Exekuční srážky nebudou do platby na milostivé léto započítány! Dlužník musí při platbě výslovně uvést, že chce využít institut Milostivého léta a vyzývá exekutora, aby postupoval podle zákona č. 286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu 25.
KTERÝCH VEŘITELŮ SE TO TÝKÁ? Veřejnoprávním subjektem se pro účely tohoto zákona rozumí: Česká republika, územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu nebo městské části hlavního města Prahy, státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola, dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti, příspěvková organizace územního samosprávného celku, ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem, obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem, státní podnik nebo národní podnik, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas nebo Česká televize, nebo právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby. Penále vyměřené zdravotními pojišťovnami se neodpouští, je třeba ho plně splatit.

Zdroj & foto: clovekvtisni.cz

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!