Dětská mozková obrna není nakažlivá ani dědičná

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Dětskou mozkovou obrnu si nepleťte s nakažlivou dětskou obrnou čili poliomyelitidou, proti které se od 50. let očkuje, a zabránilo se tak mnoha ochrnutím. Dětská mozková obrna není nakažlivá ani dědičná a vzniká jako následek raného poškození mozku.

Dětská mozková obrna (DMO) se projevuje zhoršenou pohyblivostí a souvisí s poškozením mozku. K tomu může dojít ještě před narozením, při porodu nebo v prvních týdnech či měsících po něm. Nejvíce ohroženy jsou předčasně narozené děti. Příčiny poškození mozku jsou různé, může jít třeba o infekci v těle matky, nedostatek kyslíku při porodu či onemocnění v poporodní době. Často se na přesný původ DMO nepřijde.

Všechny typy DMO se projevují problémy s pohybem. Spastická forma vedle snížené pohyblivosti způsobuje svalové napětí (spasmus), zasažené části těla jsou v křeči, ztuhlé a nejde jimi hýbat. Pro postižení dolních končetin (diparetická forma) je typické pokrčení lehce do písmene X a charakteristická nůžkovitá chůze s koleny u sebe. Objevuje se také postižení pravé či levé poloviny těla, tedy horní i dolní končetiny zároveň. Nejtěžší průběh (kvadruparetická forma) postihuje všechny čtyři končetiny. Dyskinetická forma způsobuje nekoordinované a vůlí neovladatelné pohyby rukou či mimických svalů. Zhoršují se při stresu a projevují se jako různé grimasy nebo třeba nekontrolovatelné mlaskání. K tomu se často přidávají vážné potíže s artikulací a srozumitelností řeči.

K těmto problémům se často druží další následky poškození mozku, jako je epilepsie, poruchy učení či mentální postižení. Mnoho lidí s DMO je ovšem mentálně zcela v pořádku – mají normální inteligenci a často musí bojovat s předsudky.

Nemoc se nedá vyléčit. Pozná se na základě typických příznaků a nejčastěji se definitivně diagnostikuje ve třech letech dítěte. S terapií je nutné začít co nejdřív. Léčba je individuální, důležitá je nejen péče neurologů, ale především fyzioterapeutů, ortopedů, logopedů a dalších speciálních pedagogů, případně chirurgů, kteří mohou operací pomoci s některými problémy nervového či pohybového systému.

Cvičení musí být každodenní, protože jinak trvale stažené svaly způsobují bolestivé deformity páteře i končetin. K uvolňování svalových spasmů se užívají také injekce botulotoxinu (jejich efekt je ovšem jen krátkodobý), potřeba bývají i různé pomůcky, například dlahy či ortézy. Je-li to nutné, podávají se léky na epilepsii či na svalové křeče a na zlepšení metabolismu mozku. Zásadní je i psychologická pomoc, a to i pro rodiče a pečující blízké.

Poškození mozku může kromě vážných poruch motoriky způsobit i epilepsii, snížení mentálních schopností a také růstovou retardaci a deformace, v krajním případě poruchu tvorby mozkomíšního moku vedoucí až k hydrocefalu. Nemocní mívají potíže se šilháním a dalšími vadami zraku i sluchu. Prevence DMO bohužel není známa.

Dětská mozková obrna

  • Nenakažlivé a nedědičné neurologické onemocnění způsobené poškozením mozku během těhotenství, při porodu a krátce po narození.
  • Různě závažné poruchy motoriky, přidat se může epilepsie a smyslové i mentální postižení.
  • Poškození nelze vyléčit, při terapii spolupracují neurologové, fyzioterapeuti, ortopedové, neurochirurgové, logopedi a další odborníci.
  • Nemocí jsou postiženy přibližně dvě děti z tisíce.

Zdroj a foto: prozeny.cz

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!