Dialog Jessenius spouští projekt a online kurz o nehojících se ranách

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Obecná prospěšná společnost Dialog Jessenius se již přes deset let věnuje onkologickým pacientům.

Jejím cílem je rozšířit informovanost o závažných onemocněních, rizikovém chování a zlepšit komunikaci jak mezi zdravotníky, pacienty a rodinnými příslušníky, tak mezi žáky, učiteli a vedením škol i jejich zřizovateli. Společnost má akreditaci vzdělávací instituce pod hlavičkou MŠMT, odborným garantem u zdravotních projektů je 1. a 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy.

Nyní Jessenius připravuje projekt Zahojíme, který se zabývá nehojícími se ranami (nejen) u onkologicky nemocných. Jedná se o vážný problém, Česká republika řeší každoročně až 71 tisíc pacientů s nehojící se ránou. Projekt se proto snaží rozšířit povědomí o problematice a časem přerůst v pacientskou organizaci. Webové stránky jsou určeny pro odborníky i laiky a informace jsou přehledně rozděleny do tří kategorií: Prevence, Pacient a rodina, Informace pro odborníky. Za povšimnutí stojí například nejčastější příčiny špatného hojení – porucha krevního oběhu způsobená aterosklerózou, tzv. kornatěním tepen. Hojení často komplikuje infekce, otok dolních končetin a bércové vředy a také opakovaný tlak na ránu, například u ležících pacientů. Rovněž je uvedena také nadměrná konzumace alkoholu a cigaret, což je v naší republice alarmující. 

Dialog Jessenius spouští také on-line kurz elektronické univerzity EUNI o základech hojení ran s názvem „Základní kurz léčby ran“. Jeho autorem je MUDr. Jan Stryja, Ph.D a účastníci se v něm například dozvědí, jaké jsou základní typy nehojících se ran, jak se diagnostikují nebo kam pacienty s nehojící se ránou směřovat. Studium je zdarma a kurz je ohodnocen 4 kredity celoživotního vzdělávání lékařů, 2 body celoživotního vzdělávání lékárníků a získal souhlasné stanovisko České asociace sester. Tyto a další aktivity by měly vést k lepší informovanosti, organizaci a spolupráci. Garanty a rádci projektu jsou Česká společnost pro léčbu rány, sekce podpůrné léčby České onkologické společnosti ČLS J.E.P. a Česká asociace sester.

Foto: Pixabay

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Klára Šmejkalová

Klára Šmejkalová

Básnířka, fanda dobré literatury a japonských anime. Vystudovala jsem psychologii na Univerzitě Karlově v Praze. Psala jsem např. pro Mladou frontu nebo Hospodářské noviny, starala se o děti na psychiatrii nebo trénovala potkany v laboratoři. Mám diagnostikovanou schizofrenii a ráda bych jednou působila jako psycholožka.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!