Dostupnost nejmodernějších léčiv se zvyšuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Inovativní farmaceutické společnosti každoročně přivádějí na trh desítky nejmodernějších léčivých přípravků, které přinášejí naději pacientům s onkologickými, kardiovaskulárními, neurologickými, respiračními a dalšími nemocemi.

Z aktuální analýzy EFPIA Patients W.A.I.T. Indicator 2020 vyplývá, že jen v období 2016–2020 bylo Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) schváleno 152 centrálně registrovaných léčiv. V České republice je dostupných 57 % z nich, srovnatelný objem nových léčiv je pacientům dostupný také v Norsku, Španělsku nebo Švédsku. Výrazně více nových léčiv mají k dispozici lékaři a pacienti v Německu, Dánsku či Rakousku. Naopak nižší dostupnost nejmodernějších terapií je v ostatních zemích V4. 

Ve sledovaném období bylo v Česku dostupných 87 ze 152 centrálně registrovaných léčiv, což o přibližně 8 % převyšuje evropský průměr. „Rozdíly mezi evropskými zeměmi jsou způsobeny zejména rozdílným systémem stanovování cen a úhrad léčivých přípravků, celkovou délkou procesu vstupu léčiv do systému, případnou přetížeností lokálních regulatorních autorit i komplikovaností vyjednávání s plátci zdravotní péče,“ vysvětluje Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. „Jsem rád, že se v dostupnosti nejmodernější léčby přibližujeme západní Evropě. Svědčí to o postupných změnách českého zdravotnického prostředí, přenastavení priorit i dobře fungující spolupráci mezi výrobci léčiv, zdravotními pojišťovnami i Státním ústavem pro kontrolu léčiv.“

Aby byl podpořen současný trend zvyšování dostupnosti nové léčby a byl umožněn například vstup nejmodernějším přípravkům genové terapie, CAR-T terapiím, NASH léčbě a dalším převratným novinkám, je třeba dále rozvíjet kapacity Státního ústavu pro kontrolu léčiv a překlenout ekonomické i jiné dopady pandemie covid-19 na české zdravotnictví. Je nutné pokračovat také v úpravách české legislativy, zapracovat na využívání moderních modelů financování inovací a zaměřit se na otázku indikačních omezení.

„To vše by se mělo dít při současném zachování systému ochrany duševního vlastnictví, který je motorem inovačního úsilí a umožňuje efektivní spolupráci inovátorů z privátních i státních výzkumných center za podpory širokého spektra investorů,“ dodává Dvořáček.

Zdroj: helpnet.cz
Foto: Pixabay

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!