Elektronické dálniční známky a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Od prosince byl spuštěn nový systém elektronických dálničních známek, což znamená, že místo klasické nalepovací dálniční známky, na kterou jsme byli desítky let zvyklí, bude nutné zakoupit dálniční známku přes internetový portál nebo na vybraných čerpacích stanicích. Výhodou je, že odpadly nepříjemností se slepováním staré dálniční známky, což byl často obtížný úkol. Některá vozidla a osoby jsou už mnoho let od dálničního poplatku osvobozena. V tomto článku bych se ráda zaměřila na osvobození od dálničního poplatku u držitelů průkazu ZTP a ZTP/P. 

Pokud je držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P přepravován vozidlem, jehož je sám provozovatelem nebo je provozovatelem osoba blízká, je zcela osvobozen od dálničního poplatku. S novým systémem elektronických dálničních známek se pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P zatím nic nemění, pokud chce někdo využít osvobození od dálničního poplatku, nemusí nikde uvádět registrační značku vozidla, kterým se bude přepravovat. Pro možnost osvobození od dálničního poplatku je nutné splnit následující požadavky: 

  • provozovatelem automobilu musí být držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P či osoba jemu blízká 
  • držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P musí být v automobilu při jízdě přítomen s výjimkou, která je uvedena dále v článku 

Případná kontrola bude probíhat stejně jako dosud – tedy přímo na zpoplatněné pozemní komunikaci, při kontrole stačí předložit průkaz ZTP nebo ZTP/P či doklad o onemocnění (v případě nezaopatřeného dítěte, které je léčeno se zhoubným nádorem nebo hemoblastosou), držitelé průkazu ZTP a ZTP/P už nebudou muset následně nic prokazovat. Na některých poradenských serverech se objevila informace, že je nutné mít auto osvobozené od dálničního poplatku označené parkovacím průkazem osoby se zdravotním postižením. Není to však pravda, parkovací průkaz na dobře viditelném místě při jízdě po dálniční síti mít můžete, dáte tím policii nebo příslušníkovi celní správy dopředu na vědomí, že jde o oprávněné osvobození od dálničního poplatku. Neznamená to však, že byste se vyhnuli případné dálniční kontrole ze strany policie nebo celní správy. 

Novinkou od 1. ledna 2021 je osvobození od dálničního poplatku pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, kteří jsou sluchově postižení, což nyní neplatí. Od 1. ledna se tedy bude osvobození vztahovat na všechny držitele průkazu ZTP a ZTP/P, pokud zároveň splní další podmínky, které jsou popsány výše. 

Opatrní bychom měli být, pokud vezeme držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P do zdravotnického zařízení nebo například do lázní a zpět se vracíme po dálnici bez něj. V tomto případě bychom si dálniční známku měli zakoupit, ale pokud předložíme potvrzení od zdravotnického zařízení nebo lázní, že se vracíme z tohoto zařízení, kam jsme vezli držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, budeme od pokuty osvobozeni, může však dojít ke správnímu řízení, kde tyto skutečnosti budeme prokazovat. Navíc pokud vezeme držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P na dovolenou nebo k příbuzným, na zpáteční cestu se už tato výjimka nevztahuje, žádné potvrzení mít nebudeme, a tudíž jsme nuceni buď se dálnici vyhnout, nebo si zakoupit dálniční známku, ač jsme dálnici využili jen kvůli odvozu držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P. To nepovažuji za logické a už nyní se tím zabývám. 

Osvobození od dálničního poplatku se vztahuje i na vozidla, jejichž provozovatelem jsou domovy pro osoby se zdravotním postižením, pokud tato auta slouží k přepravě klientů se zdravotním postižením. 

Ráda bych také připomněla, že osvobození od dálničního poplatku se na držitele průkazu ZTP a ZTP/P vztahuje pouze na území České republiky, v jiných zemích si dálniční známku musíme zakoupit. 

V případě dotazů nebo připomínek se na mě neváhejte obrátit v sociálně-právní poradně na e-mailu socialnepravni@revenium.cz.

Foto: Pixabay

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Nicole Fryčová

Nicole Fryčová

Momentálně dokončuji studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Právo je všude kolem nás, reguluje naše životy, setkáváme se s ním každý den a je krásné mu hlouběji porozumět. I proto bylo studium práv mou první a jedinou volbou, kam se vydat po studiu gymnázia. Ve volném čase se věnuji osvětě kolem zdravotního postižení, poradenství a univerzálnímu designu, od prosince 2019 působím jako předsedkyně Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb pod Vládním výborem pro osoby se zdravotním postižením.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!