V březnu roku 2018 byl spuštěn informační portál (nejen) o zdraví Medimerck.cz. Jedná se o českou mutaci, která vznikla v rámci globálního projektu společnosti Merck KGaA, Darmstadt. Česká verze však překonala všechna očekávání a již během prvního roku fungování bezkonkurenčně převálcovala v návštěvnosti ostatní země. Níže se můžete dočíst, na čem tento úspěch stojí a co vše vám může portál přinést.

Veřejná část Medimercku je přístupná bez nutnosti registrace. Jeho velkou předností je, že veškeré informace, které jsou zde uveřejňovány, vždy procházejí odborným posouzením a pocházejí z důvěryhodných zdrojů. Doporučují je tak i lékaři svým pacientům, aby si v klidu domova ke svému onemocnění dohledali vše potřebné. Z ordinace si totiž často odneseme jen zlomek informací, které se nám lékař snažil předat, anebo si v čase návštěvy neuvědomíme vše, na co bychom se jej měli či mohli zeptat.

Najdete zde srozumitelné informace především k těmto onemocněním:

Dozvíte se o nejčastějších příznacích, možnostech léčby a na koho se obrátit v případě podezření na některé z onemocnění. Navíc jsou na webu užitečné odkazy, edukační materiály a tipy na praktické aplikace.

Největším „hitem“ jsou jednoduché testy, které vám pomohou zjistit například to, jak velké je u vás riziko vzniku prediabetu či zda vaše příznaky mohou znamenat, že trpíte hypotyreózou, hypertyreózou, nebo u žen poruchou funkce štítné žlázy v těhotenství. Po vyhodnocení testů následují tipy, jak si zlepšit či udržet zdravý životní styl anebo doporučení, abyste své potíže nepodceňovali a upozornili na ně svého ošetřujícího lékaře.

V době vypuknutí pandemie COVID-19 se příspěvky Medimercku zaměřovaly i na toto téma. Pacienti si mohli stáhnout letáky (optimalizované i pro prohlížení na chytrých telefonech) s doporučeními na míru svému onemocnění. Vzhledem k nedostatku informací a obav v první vlně pandemie, zvláště u dlouhodobě nemocných, byly tyto letáky pro pacienty i lékaře velkým pomocníkem.

Společnost Merck je mnohaletým partnerem několika hojně navštěvovaných internetových stránek zabývajících se osvětou pacientů a pacientských organizací. I na ně je možno se z Medimercku prokliknout prostřednictvím odkazů.

Tematické okruhy jsou dány skladbou portfolia společnosti Merck, jelikož cílem webu je podělit se o kvalitní informace a znalosti, které v uvedených terapeutických oblastech tato společnost má. Ve veřejné části portálu tak nenajdete žádnou zmínku o jejích léčivých přípravcích (zcela v souladu s tím, co ukládá zákon o regulaci reklamy) a jediným smyslem je pouze a jen osvěta a pomoc pacientům.

Portál má také neveřejnou část, tzv. lékařskou. Ta je přístupná pouze po registraci a po ověření, že registrující se osoba je odborným pracovníkem působícím ve zdravotnictví. Tato část umožňuje lékařům snadný přístup k odborným materiálům, on-line konferencím a tréninkům a novinkám v rámci jejich specializace.

Medimerck.cz se neustále plní aktuálním obsahem a dále se rozvíjí – přesvědčte se!

Medimerck
Picture of Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ