Faktury za energie: Připlatíme si. Jak se připravit?

Domácnosti, které vytápějí plynem či elektřinou, by se měly připravit na to, že při následujícím vyúčtování budou platit výrazně více. Samozřejmě s výjimkou zákazníků, kteří mají své ceny fixovány na dva či tři roky dopředu, a těch, kdo s předstihem výrazně navýšili své měsíční zálohy.

Autor článku může posloužit vlastním příkladem. Záloha na plyn, díky kterému topíme, vaříme a ohříváme i vodu, činila od letošního ledna 2700 korun, hned jsme ji navýšili na 3200. Když jsme si nechali na call centru vypočítat, jak by vypadal současný nedoplatek, bylo nám sděleno, že kolem 9 tisíc. „Ale může to být trochu zkreslené, protože teď vás čekají měsíce, kdy bude spotřeba plynu výrazně nižší,“ sdělila ochotná pracovnice call centra. U elektřiny platíme zálohu 1200 korun, ale za dva měsíce by nás podle sdělení pracovnice obsluhující zákaznickou linku ČEZ čekal nedoplatek zhruba patnáct stovek. 

Jak se na zdražení nachystat?

Pavel Grochál z Innogy Česká republika na dotaz magazínu Inspirante odpověděl, že každý spotřebitel si může sám velmi snadno zkontrolovat nastavení záloh v chytré aplikaci innosvět, případně ve stejnojmenném samoobslužném portálu na webu innosvet.cz

„Pokud si navíc bude zákazník pravidelně v aplikaci zapisovat stavy plynoměru a elektroměru, výpočet vyúčtování a výsledného přeplatku či nedoplatku se mu bude zpřesňovat. Podle výsledku si pak může jednoduše přímo v aplikaci operativně upravit zálohy. Správnost nastavení výše záloh si však naši zákazníci samozřejmě mohou ověřit také na kterékoliv pobočce innogy, kterých je více než 40 po celé republice nebo prostřednictvím zákaznické linky,“ upřesnil a dodal: „Většina zákazníků innogy nicméně odebírá plyn a elektřinu na základě smluv na dobu určitou se zafixovanou cenou (typicky na tři roky), a mají tedy jistotu, že se jim cena energií po dobu trvání smlouvy nezvýší.“

Z toho podle Pavla Grochála vyplývá, že pokud zákazník ve své domácnosti nezvýšil spotřebu, nemusí si ani upravovat zálohy. U zákazníků, kteří odebírají energie na základě smlouvy na dobu neurčitou, se určitě vyplatí, pokud si správnost nastavení záloh ověří.

„Automaticky zákazníkům zálohy přepočítáváme v rámci pravidelného ročního vyúčtování. Aktuálně však neregistrujeme vyšší počet dotazů našich zákazníků ohledně záloh. Do nastavení záloh se ještě letos také promítne připravovaná vládní podpora domácností v rámci tzv. úsporného tarifu. Přesné detaily v tuto chvíli ještě neznáme, ale navrhovaný mechanismus počítá s tím, že jednotliví dodavatelé budou svým zákazníkům snižovat zálohy na energie na základě poskytnutého státního příspěvku,“ odpověděl na další dotaz.

Co když se zákazník dostane do finanční tísně? 

Zákazníkům, kteří se kvůli rostoucím cenám energií dostali do finanční tísně, se podle Pavla Grochála snaží innogy pomoci. „Velmi intenzivně vnímáme velký sociální rozměr, který má skokový nárůst cen energií, proto společně se zákazníky hledáme cesty k řešení. Samozřejmostí jsou individuálně nastavované splátkové kalendáře, o něž si může každý požádat. Vždy je důležité řešit takovou situaci co nejdřív. Letos jsme také zahájili spolupráci s Asociací občanských poraden, jež pomáhá těm, kteří se ocitli ve finanční tísni, vyřídit mimořádné dávky sociální pomoci nebo příspěvky na bydlení,“ dodal.

Nevíte si rady? Je tu Poradna při finanční tísni

Tato poradna poskytuje své rady bezplatně a pomáhá nejen při prevenci vzniku tíživé finanční situace a problémů se splácením na straně spotřebitele. Podporujeme spotřebitele radou a konzultací při hledání a výběru takových řešení, která jim umožní co nejlépe zvládnout následky jejich neschopnosti splácet dluhy. Pomáháme klientům radou a konzultací snížit negativní dopad problémů se splácením na jejich finanční stabilitu,“ informuje Poradna při finanční tísni, o.p.s. na svých webových stránkách.

Ředitel zmíněné poradny David Šmejkal odpověděl i na dotazy magazínu Inspirante týkající se skokového zdražování energií.

„Naši klienti jsou bez rozdílu vystaveni enormnímu zdražování. To se projevuje po vyúčtování návrhem dodavatele na vyšší zálohy. Pokud nedojde k razantnímu snížení odběru energie, není rozumné snažit se tyto vyšší zálohy snižovat. Problém se jen odsune do dalšího vyúčtování. Pokud mají klienti flexibilní tarify, skutečně je vyučování na konci období může nemile překvapit. Doporučuji průběžně zjišťovat u dodavatele stav případných nedoplatků a navýšit si zálohy ještě před vyúčtováním, aby jednorázový výdaj na konci vyúčtování nebyl likvidační,“ uvedl.

V souvislosti s vládním příslibem na poskytnutí finanční podpory pro odběratele energií pro občany David Šmejkal poznamenal, že spotřebitelé by v každém případě měli aktivně sledovat své účty za energie a věnovat jim náležitou pozornost. 

„Je jasnou skutečností, že tyto účty klesat nebudou a je třeba si připravit finanční rezervu. Další možností je příspěvek na bydlení. Na této stránce lze předběžně zjistit nárok,“ upozornil dále ředitel Poradny při finanční tísni. 

Vzhledem k tomu, že magazín Inspirante se věnuje tématům z pohledu osob, které jsou sociálně či zdravotně handicapovány, zeptali jsme se, zda mají kromě zmíněného příspěvku i další možnosti, jak dosáhnout na pomoc státu či nějakou formu snížených tarifů přímo u dodavatelů.

„Zrakově a sluchově postižení patří mezi klienty Poradny, dokážeme se jim věnovat. Ale jde spíš o jednotky případů. Speciální přístup dodavatelů energií v oblasti tarifů jsem dosud nezaznamenal,“ odpověděl David Šmejkal.

Před finančními problémy neutečete

Ředitel Poradny při finanční tísni také odpověděl na otázku týkající se možnosti rozložit případně vysoké nedoplatky do několika splátek. „Jestliže takoví klienti nejsou v prodlení se zálohami, dodavatel jim většinou dokáže vystavit splátkový kalendář na vyúčtování. Pomáhali jsme uspořádat si domácí rozpočet tak, aby se do něj splátky na vyúčtování vešly spolu s novými zálohami. Někdy odkazujeme přímo na příspěvek na bydlení,“ vysvětlil.

Pomoc státu? Průměrně od 11 do 15 tisíc

Vláda ČR už informovala, že skokový nárůst energií chce spotřebitelům kompenzovat. Ministr financí Zbyněk Stanjura v Otázkách Václava Moravce v České televizi v neděli 26. června uvedl, že úsporný tarif pro domácnosti bude záležet na tom, zda domácnost topí elektřinou, nebo plynem. „Podle parametrů, které zvolíme, se ta pomoc pro domácnosti v průměru bude pohybovat mezi 11 až 15 tisíci korun. A to podle toho, zda lidé v domácnostech topí elektřinou, nebo plynem. Procentuálně to však bude stejné. Snažili jsme se nastavit spravedlivé podmínky, aby pomoc byla nezávislá na tom, které energie lidé využívají na vytápění svých domácností,“ upřesnil ministr financí. 

Co poradíte?

Čtenář: Po krachu Bohemia Energy a některých dalších dodavatelů energií lidé řešili přechod z režimu DPI (DPI – dodavatel poslední instance, pozn. red.). Přestože se o situaci hodně mluvilo a psalo, někteří spotřebitelé se nepoučili a podepsali smlouvy s různými zprostředkovateli. Obracejí se na vás někteří z těchto spotřebitelů, případně žádají o radu, jak se z takových smluv vyvázat?

David Šmejkal z Poradny při finanční tísni: Po novele energetického zákona je možné se poměrně lehce vyvázat ze smlouvy se zprostředkovateli. Ti se od 1. července musí registrovat u Energetického regulačního úřadu. Spotřebitelé mají nově možnost vypovědět zprostředkovatelské smlouvy bez sankce a bez výpovědní doby, včetně plných mocí k uzavření smluv o dodávce energie. Tyto plné moci budou platit jen jeden rok. Pokud starší smlouvy o zprostředkování nebudou splňovat nové náležitosti, závazky z takové smlouvy zaniknou i bez výpovědi.

Důležitá telefonní čísla, případně webové odkazy

Innogy: bezplatná telefonní linka: 800 11 33 55, nastavení záloh v chytré aplikaci innosvět, případně ve stejnojmenném samoobslužném portálu na webu innosvet.cz 

ČEZ: zákaznická linka ČEZ Prodej pro požadavky a služby 800 810 820 (denně od 7 do 20 hodin)

EON: zákaznická linka 800 77 33 22 (v pracovních dnech od 7 do 20 hodin)

Chcete předběžně zjistit, jestli máte nárok na příspěvek na bydlení? https://www.mpsv.cz/web/prispevek/orientacni-vypocet-prispevku-na-bydleni

Poradna při finanční tísni: bezplatná telefonická konzultace na infolince

800 214 214

Foto: Pixabay

Břetislav Lapisz

Břetislav Lapisz

Rodák z Českého Těšína prožil dětství v nedalekém Havířově, od konce studií v roce 1990 bydlí v Ostravě. Absolvent učitelství Pedagogické fakulty Ostrava (obor čeština – dějepis) se zajímá o novodobou historii, jeho největším koníčkem je sledování sportovních přenosů (od fotbalu přes hokej, stolní tenis až po šipky). Rád cestuje, jeho nejoblíbenější destinací je Slovensko. A v poslední době zahradničí (s poměrně mizernými výsledky). Je ženatý a má dvě dospělé děti. Roztroušená skleróza jej „provází“ od roku 1998.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!