Festival Open House Praha 2023 bez bariér

Festival otevřených budov Open House Praha se letos uskuteční od 15. do 21. května. Devátý ročník svátku městské architektury o víkendu 20. a 21. května zdarma zpřístupní veřejnosti více než sto budov a prostorů na celém území hlavního města. Program festivalu je určen pro širokou veřejnost, a proto organizátoři i letos připravili na víkend několik speciálních prohlídek pro osoby se zrakovým postižením.

„Jak napovídá naše motto Architektura pro všechny, snažíme se festival zpřístupnit opravdu všem skupinám obyvatel a zajistit, aby všichni lidé odcházeli z prohlídek s plnohodnotným zážitkem. Prohlídky pro návštěvníky se zrakovým postižením připravujeme poslední tři roky a ve spolupráci s odborníky se snažíme jejich kvalitu dál posouvat. Program zahrnuje vybrané budovy, ve kterých na návštěvníky kromě speciálně proškolených dobrovolníků čekají i haptické urbanistické plány či 3D modely budov,“ říká kreativní ředitelka festivalu Andrea Šenkyříková.

Speciální prohlídky se uskuteční o víkendu 20. a 21. května ve spolupráci se Světluškou – nadačním fondem Českého rozhlasu, Střediskem Teiresiás Masarykovy univerzity (Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky), organizacemi které pomáhají s proškolením průvodců z řad dobrovolníků a dále pak se Střediskem pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA ČVUT a Fakultou umění a architektury Technické univerzity v Liberci (FUA TUL), jejíž studenti se podíleli na návrhu a tisku 3D modelů budov. 

„Vážíme si skutečnosti, že se festival Open House Praha snaží vyjít vstříc i návštěvníkům se zrakovým postižením. Haptické mapy a 3D modely skvěle doplňují prohlídku vybraných architektonických objektů a spolu s výkladem nám dotvářejí komplexní představu nejen o samotných stavbách, ale i jejich umístění v rámci města,“ říká Radek Seifert z organizace ELSA ČVUT, zajišťující nejen tisk haptických map, ale také školení dobrovolníků k jejich použití v rámci prohlídek.

Prohlídky pro návštěvníky se zrakovým postižením se budou konat v těchto budovách:

Laichterův dům – sobota 20. května, 12.00

Jedna z klíčových staveb pražské architektonické moderny vyrostla na Královských Vinohradech na počátku 20. století. Jejím autorem je známý český architekt Jan Kotěra, který dům navrhl pro majitele nakladatelství Jana Laichtera, blízkého přítele T. G. Masaryka. Navenek si architekt pohrál s různými typy drsných omítek a režným zdivem. Uvnitř propojil kancelářské prostory nakladatelství s rodinným bytem prostřednictvím schodišťové haly, zdobené ornamentální malbou a vyřezávanými sovami, symboly moudrosti a vzdělanosti.

Nová budova ČVUT v Praze – Fakulta architektury – sobota 20. května, 14.00

Nová budova ČVUT vyrostla na jednom z posledních volných pozemků areálu vysokoškolského kampusu v Dejvicích v roce 2011. Stala se tak posledním přírůstkem v souboru budov, jejichž původní urbanistickou podobu načrtl ve dvacátých letech 20. století architekt Antonín Engel. V architektonické soutěži nezískal sice Ateliér Alena Šrámková architekti první místo, ale jejich návrh byl komisí doporučen k dalšímu zpracování. Jednoduchou železobetonovou monolitickou stavbu ozvláštňují z boku výrazně barevné objekty poslucháren. Jak zmiňuje sama architektka, budova školy by měla akcentovat myšlenku otevřenosti, jednoduchosti a pravdivosti jako soubor těch hodnot, na kterých je postavena zdejší výuka.

Všeobecný penzijní ústav – dům Radost – sobota 20. května, 16.00

Monumentální funkcionalistická budova Všeobecného penzijního ústavu na Žižkově patřila k nejvýznamnějším prvorepublikovým realizacím, které se dočkaly světového uznání. Na svou dobu zde bylo užito mnoho progresivních prvků, například kovové konstrukce oken a fasádní obklady z keramických tvárnic Rako, pro které si budova vysloužila lidovou přezdívku „kachlíkárna“. Jako jedna z prvních v Československu byla dokonce vybavena americkou klimatizací Carrier. V roce 1951 byla předána československým odborům. Od roku 2019 má budova nového majitele i jméno a v plánu je její kompletní rekonstrukce. Než k ní dojde, Dům Radost nabízí možnost pronajmout si tu kanceláře, ateliér či byt a ožívá i uměním a kulturou. Nachází se zde kavárna, střešní bar či butikové kino.

Klubový dům Autoklubu České republiky – neděle 21. května, 12.00

U příležitosti 25. výročí od založení prvního českého autoklubu bylo roku 1929 otevřeno reprezentativní sídlo v dnešní Opletalově ulici. Autorem návrhu byl Pavel Janák, v té době profesor Uměleckoprůmyslové školy v Praze. Janák zcela změnil vnější podobu paláce, která byla provedena v novoklasicistním až puristickém stylu. Naopak interiéry měly být navýsost reprezentativní, nechyběly tu mramorové obklady, štuková výzdoba či dřevěné dubové obklady. V přízemí paláce se dříve nacházely restaurace, informační kancelář a prodejna autoklubu, Smetanův sál sloužil ke konání společenských akcí.

Kostel sv. Anny – Pražská křižovatka – neděle 21. května, 14.00

V původně gotickém kostelu ze 14. století dnes funguje mezinárodní duchovní centrum, které vzniklo z podnětu Václava Havla a spravuje ho Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Pražská křižovatka je místem nejrozmanitějších setkání, přednášek a diskusí, koncertů, výstav, meditací i happeningů. Na její rekonstrukci se na začátku tisíciletí podílela patronka festivalu Open House Praha, česká architektka Eva Jiřičná, která odkryla pohled do originálního, jediného dochovaného gotického krovu v Praze. Kostel sv. Anny také posloužil jako inspirace spisovateli Jaroslavu Foglarovi pro jeho romány o tajuplné čtvrti Stínadla.

Quadrio – neděle 21. května, 16.00

Multifunkční komplex Quadrio dostal své pojmenování z hříčky cizích slov odkazující na tvar budovy a také na čtyři funkce, které jsou zde propojeny: obchod, práce, bydlení a volný čas. Projekt certifikovaný jako zelená budova má díky nejmodernějším technologiím a efektivnímu uspořádání prostorů výrazně nižší provozní náklady. V prostoru před budovou stojí proslulá pohyblivá socha spisovatele Franze Kafky od Davida Černého.

Vstup na prohlídky je zdarma bez nutnosti předchozí registrace. Ve všech budovách bude návštěvníkům umožněn vstup v doprovodu vodicích či asistenčních psů. Popisy tras k jednotlivým objektům jsou připraveny na webu. Více na www.openhousepraha.cz/festival-2023/bez-barier/program-pro-nevidome.

Open House Praha

Open House Praha, z. ú., je nestátní nezisková organizace, která v rámci jednoho (zpravidla) květnového víkendu pořádá stejnojmenný festival s týdenním doprovodným programem. Koncept festivalu vznikl v Londýně v roce 1992 pod vedením zakladatelky Victorie Thornton, která za svůj počin získala Řád britského impéria. Světový festival, na jehož pořádání získala organizace mezinárodní licenci, se v Česku konal poprvé v roce 2015 a od té doby se stal jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí v Praze. Patronkou pražského festivalu je Eva Jiřičná, architektka českého původu žijící v Londýně, která stála u počátků Open House London, 20 let byla jeho součástí, a to jako členka správní rady, ale také jako dobrovolnice v budovách a tvoří pomyslný most mezi Prahou a zakladatelským městem. Open House Praha je hrdou součástí mezinárodní sítě Open House Worldwide, sdružující více než 50 měst na šesti kontinentech, v nichž festivaly Open House probíhají. Vedle pořádání festivalu se organizace věnuje také nejrůznějším celoročním aktivitám (pro dobrovolníky, partnery, klub, veřejnost), včetně vzdělávacích programů pro děti, mladé dospělé či lidi s handicapem.

Zdroj: Open House Praha, z. ú.

Titulní foto: Dušan Vondra

Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!