Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Ve stínu epidemie KOVID-19 proběhl 19. března Velký knižní čtvrtek. Do patnácti knih toho nejlepšího čtení pro letošní jaro zařadili nakladatelé i knihu manželů Třešňákových Zvuky probouzení.

Líčí příběh výchovy dcery s těžkou formou autismu a hledání rovnováhy v extrémně náročné životní situaci. Je také o vnitřním vyrovnávání se s narozením postiženého dítěte.

Rodiče dnes čtrnáctileté Dorotky, jejíž autismus je spojen s mentální retardací a vážnými projevy chování, v knize reflektují vnitřní proměnu, kterou jim roky nepřetržité celodenní péče přinesly.

Novinář a terapeutka umějí pocity dobře popsat

Petr Třešňák je profesí novinář a jeho žena Petra je psychoterapeutka.

Zvuky probouzení zachycují kouzelné momenty života s atypickým dítětem i děsivá dramata jeho neklidu a sebepoškozování.

V textu se prolíná perspektiva otce a matky, střídá vyprávění o každodenních situacích s psychologickou a spirituální reflexí.

Knížka nejen pro rodiče a pečující

Kniha, kterou vydalo nakladatelství Druhé město, je i pro toho, kdo příběh rodiny rámcově zná, překvapením: hlavně mírou otevřenosti a tím, jak čtenáře vpouští do vnitřního světa. Něco napoví už pohled na názvy kapitol jako Očekávání, Vyčerpání, Léčení…

Petr Třešňák o knize řekl:

„Píšeme o životě s Dorotkou, ale myslím, že ta kniha vlastně není o autismu, jde docela jinou cestou než naše aktivity kolem Dětí úplňku. Je spíš reflexí vyrovnávání se s extrémní životní zkušeností, která obrátila náš život vzhůru nohama a rozhoupala všechny jeho jistoty a předpoklady.“

A dodává: „Psát takové útržky jsem začal už před lety, když byla Dorotka opakovaně hospitalizovaná na psychiatrii, v trochu zoufalé snaze dát tomu dramatu nějaký smysl.

Hodně jsme o tom s Petrou mluvili a mně docházelo, že její mateřská perspektiva je jedinečná a hlubší, protože byla roky s Dorotkou sama doma a všechno prožívala intenzivněji. Můj text mi začal připadat neúplný, něco podstatného v něm scházelo, a tak jsem svou ženu přizval ke psaní. Vznikl takový souzvuk dvou pohledů otce a matky postiženého dítěte, které se v něčem liší, v mnohém doplňují, a nakonec myslím v tom podstatném potkávají. Nějak to samo přišlo, že jsme se rozhodli vyprávět o těch čtrnácti letech s Dorotkou hodně otevřeně, zachytit náš příběh tápání a zrání skrze všemožné karamboly. Je tam pár zábavných historek, ale taky reflexe vlastní úzkosti, pocitů viny, selhání a naivity. Píšeme o bolesti a vyčerpání, ale i o lásce k naší atypické slečně a vytrvalých pokusech odrážet se spolu s ní ode dna. Je tam trocha tajemství, spirituálního přemítání a léčení ve všech představitelných směrech. Snad žádné definitivní pravdy o autismu a žádné blbé rady. Ačkoli jsme knihu psali i s myšlenkou na ostatní podobné rodiče, chtěli jsme jenom vyprávět, čím jsme prošli a co nás ta cesta naučila.

A taky je tam trocha naděje, prosvítá…“

Nedostupnost sociálních služeb

Text, který vznikal pět let, však poukazuje i na celospolečenský aspekt: na skutečnost, že kvůli náročnému chování dnes v Česku odmítá děti i dospělé s autismem většina sociálních služeb, občas dokonce i speciální školy pro postižené děti.

Řada rodin nedokáže svým dětem ani sehnat vhodného asistenta nebo jej zaplatit.

„Je to pozoruhodný paradox. Systém sociální péče financovaný státem existuje proto, aby pomáhal lidem s různou formou postižení vyrovnat jejich handicap a žít v rámci možností běžný život. Ale tam, kde je největší a vyžaduje největší míru podpory, systém selhává. Dává od svých klientů ruce pryč a rodiny zůstávají samy. Stát na účinnou pomoc nemá finanční ani lidské kapacity.“


Autoři

Petr Třešňák je novinář, dlouhodobě pracuje v týdeníku Respekt, věnuje se zejména sociálním a zdravotním tématům. Za své texty byl oceněn mimo jiné Cenou Ferdinanda Peroutky a celoevropskou cenou EU Health Prize for Journalists (za reportáž z psychiatrické léčebny Dobrodružství v pavilonu č. 14).

Petra Třešňáková je psychoterapeutka a lektorka krizové intervence.

Manželé založili a vedou spolek, který usiluje o zlepšení sociální podpory rodin dětí s autismem.

Děti úplňku

detiuplnku.cz
facebook.com/detiuplnku

Velký knižní čtvrtek

V rámci projektu Velký knižní čtvrtek bylo vybráno patnáct nových knih toho nejlepšího čtení pro letošní jaro. Velký knižní čtvrtek koordinuje knižní distribuce Kosmas, která akci iniciovala a od roku 2011 ji organizuje.

Foto: nakladatelství Druhé město

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Marie Zemanová

Marie Zemanová

V redakci magazínu Inspirante pracuje od června 2018. Poslední dva roky působila v časopise Zora, předtím pracovala například v České televizi, iDNES a v Economii. Od srpna 2019 píše sloupek #za-zrak. Ve facebookovém profilu Za-Zrak informuje o životě bez zraku v souvislostech. Je součástí týmu Návštěvy POTMĚ, ve kterém se nevidomí setkávají se seniory. Kromě toho aktivně naslouchá ve vlastním projektu 1 Velké ucho.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

QR Platba

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!