Britská vysoká škola nabízí nový předmět, který se zabývá postižením a LGBT+ tematikou

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Londýnská vysoká škola SOAS (School of Oriental and African Studies), která se zaměřuje na studium Afriky a Asie, nabízí nový předmět s názvem Transnational Queer, Trans and Disability Studies neboli Přeshraniční studia postižení, queer a trans tematiky. 

Předmět bude povinný pro studenty dvou magisterských oborů: obecných studií sexuality a studií sexuality se zaměřením na Blízký východ. Zaměřovat se bude na průnik queer identity, postižení a etnické příslušnosti, konkrétně například na to, jak společnost nahlíží na lidi zasažené válkou, jaký dopad měly vědecké pokusy na etnické menšiny nebo proč si někteří lidé nechávají propíchnout různé části těla. Hodnocení bude probíhat pouze na základě esejí.

Oba studijní obory trvají při denním studiu jeden rok, při kombinovaném dva až tři. Přijímací zkoušky se pro tento obor nepořádají a uchazeči jsou posuzováni na základě zaslaných materiálů (studijních výsledků, motivačního dopisu, doporučení vyučujících nebo zaměstnavatelů a mezinárodních jazykových zkoušek z angličtiny). Školné činí 10 970 liber (v přepočtu téměř 350 000 Kč) za rok pro studenty z Velké Británie či zemí EU, pro ostatní studenty 20 530 liber (v přepočtu téměř 650 000 Kč). Škola nabízí studentům i uchazečům různá stipendia.

Kromě výše uvedeného předmětu musí studenti absolvovat další předměty v oblasti genderových studií, Afriky a Asie a stejně tak odevzdat diplomovou práci. Mezi povinně volitelné předměty patří například stáž v neziskové organizaci, LGBT+ migranti a lidé v diaspoře nebo genderová studia a právní teorie.

Uplatnění absolventů tohoto oboru je široké. „Důkazem, že je tento studijní program hodnotný a relevantní, je šíře a pestrost povolání, která absolventi genderových studií úspěšně vykonávají. Mezi ně patří zaměstnání v mezinárodních, nevládních či výzkumných organizacích, think tancích, médiích a stejně tak i na ministerstvech a ve vládních programech,“ uvádí škola na svých webových stránkách. Podle průzkumu je mezi absolventy oborů Katedry genderových studií 77procentní zaměstnanost a mezi zaměstnavatele těchto absolventů patří například Amnesty International, Univerzita v Chesteru a různé vládní či nevládní organizace. Absolventi uvedli jako příklady svých profesí práci vyučujícího, konzultanta nebo tiskového mluvčího.

SOAS byl založen roku 1916 a dnes je součástí Londýnské univerzity, sdružení několika londýnských škol, jakými jsou také London School of Economics and Political Sciences, King’s College London nebo University College London. Mezi známé absolventy SOAS patří nebo patřili například ministryně zahraničí Myanmaru Aun Schan Su Ťij či orientalista Bernard Lewis. Na Katedře afrických jazyků, kultur a literatur zde působí česká afrikanistka Alena Rettová.

Foto: Pixabay

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Ivana Recmanová

Ivana Recmanová

Pracuji v Reveniu jako redaktorka a zároveň působím na volné noze jako překladatelka, lektorka a mediální poradkyně. V letech 2018 - 2020 jsem byla členkou Poradního orgánu pro monitorování práv osob se zdravotním postižením zřízeném při úřadu veřejného ochránce práv. V minulosti jsem publikovala například v Deníku Referendum, Mladé frontě DNES, Alarmu nebo Novém prostoru. Jsem diagnostikovaná autistka. Ve volném čase se věnuji psaní poezie, cestování, hudbě a dobrovolnické činnosti pro Trans*parent a Amnesty International.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

QR Platba

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!