Rodičům zůstává nárok na ošetřovné do konce června

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Až do 30. června mají nárok na ošetřovné rodiče, kteří se z objektivních důvodů rozhodnou neumístit dítě do školy či školky. Důvod uvedou v aktualizovaném tiskopisu „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. Podpora zůstává ve výši 80 procent vyměřovacího základu za kalendářní den.

Novela zákona o úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru už je v účinnosti. Rodičům a jiným osobám, jež čerpají ošetřovné kvůli uzavření školních a dětských zařízení, dává možnost zůstat s ošetřovanou osobou i nadále doma, přestože školy či školky se v průběhu května už začaly otevírat.

Mezi objektivní důvody, pro které se rodiče rozhodnou neumístit dítě do školy, školky, dětských skupin či denních stacionářů, patří především zdravotní, kdy je zdraví dítěte či jiných členů domácnosti v ohrožení (např. alergie, chronické onemocnění apod.). Důvody mohou být i kapacitní, kdy zařízení nemůže vzhledem k mimořádným opatřením přijmout všechny děti, a provozní, neboť jeho provozní dobu nelze skloubit s pracovní dobou rodičů.

V zařízeních jsou nastavena omezující režimová opatření, takové situace však budou velmi individuální. Může jít například o povinnost nosit roušky celý den či jiná pravidla, která z psychologického hlediska dítě není schopno dodržovat. Tam se předpokládá dohoda s rodiči, zda je, či není docházka možná. Mezi důvody, jež účast komplikují, může patřit i omezení provozní doby výchovného zařízení (např. škola neposkytuje školní družinu a rodič není sto skloubit jeho provozní dobu se svou pracovní dobou). Jde o situaci, kdy rodič není schopen zajistit, aby dítě nezůstalo před zahájením docházky nebo po jejím ukončení bez dohledu.

Pro uplatnění nároku na ošetřovné je třeba správně vyplnit tiskopis „Výkaz péče o dítě“, který zaměstnanec předá zaměstnavateli. Ten doplní záznamy zaměstnavatele a zašle jej příslušné OSSZ. Od 1. července je možné nastoupit na ošetřovné pouze s potvrzením od lékaře.

Zdroj: www.cssz.cz
Foto: Pixabay

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

QR Platba

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!