Inspirante

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.
Spolupráce

První pacientská organizace pro lidi s nehojícími se ranami

Lidi s nehojícími se ranami bude zastupovat a sdružovat první pacientská organizace Zahojíme. Jejím iniciátorem je obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius, která k projektu přizvala řadu odborných partnerů. Posláním organizace bude trvalá snaha o zkvalitnění života pacientů s chronickými ranami a rozšíření povědomí o tomto stále naléhavějším zdravotním problému. Chronické rány každoročně postihují statisíce lidí. Přesto se o nich příliš nemluví a široká veřejnost a

Více »
rodina

Nárok na ošetřovné už je podle původního stavu

Mimořádná vládní opatření, na jejichž základě bylo možné čerpat ošetřovné po celou dobu uzavření školských či dětských zařízení, skončila 30. června. Nyní tak lze ošetřovné opět čerpat pouze na dítě mladší 10 let, pokud je škola či školka uzavřena z nepředvídaných důvodů (havárie, epidemie aj.). Nárok na ně má i zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože musí ošetřovat nemocné dítě nebo jiného člena domácnosti. Ošetřovné lze znovu čerpat pouze po splnění následujících zákonných

Více »
Parkovací místo pro postižené

Obce nejsou vstřícné při zřizování individuálních parkovišť

Jen čtvrtina obcí projevuje vstřícnost k žadatelům o individuální vyhrazené parkování pro osoby se zdravotním postižením a snaží se jim proces získání povolení a zřízení parkovacího místa ulehčit. Ostatní obce mají mnohdy zatěžující a neopodstatněné požadavky. Obvyklejší je pouze formální odkaz například na využívání veřejného parkoviště, které však situaci žadatele neřeší. V návaznosti na řadu stížností lidí s postižením na postup obcí při zřizování vyhrazeného parkoviště se ombudsman rozhodl výzkumem zmapovat postup obcí při povolování

Více »
OrCam MyEye

Češi by navzdory koronaviru pomohli zdravotně postiženým v tísni

Většina Čechů má pochopení pro nesnáze, které zdravotnická krize způsobila zdravotně postiženým, a to zejména těm se zrakovým handicapem. Ukázala to studie, kterou na přelomu dubna a května provedla společnost NMS Market Research. 53 % respondentů souhlasí s tím, že by lidé se zdravotním postižením měli mít prioritu při distribuci ochranných prostředků a poskytování veřejných služeb. Pouze 7 % dotázaných nepovažuje taková opatření za nezbytná. Průzkum byl provedený jménem společnosti OrCam

Více »
Hynek Čermák

Lidí na vozíku kvůli sportu přibylo. Herec učí děti, jak se vyhnout úrazu míchy

Za minulý rok bylo 131 osob léčeno na spinálních rehabilitačních jednotkách kvůli poranění míchy úrazem proti 123 osobám v roce 2018. Zatímco pádů a autonehod bylo zhruba stejně jako v předchozích letech, výrazně se zvýšily úrazy míchy při sportu (14 proti 4). Na tuto skutečnost se rozhodla reagovat Česká asociace paraplegiků, která ve spolupráci s pojišťovnou Kooperativa dlouhodobě provozuje projekt prevence úrazů mládeže BanalFatal! Protože

Více »
Poradenství Amelie

Chcete, aby váš blízký umřel doma? Ať jde na týden do nemocnice…

V červenci 2018 začala fungovat dávka dlouhodobého ošetřovného. Po téměř dvou letech se prokazuje potřeba změn zejména u onkologicky nemocných, jejichž blízcí na dávku mnohdy nedosáhnou. Každý by měl mít právo volit místo svého umírání a využít podpory, kterou umožňuje stát – bez zbytečných překážek. Dlouhodobé ošetřovné umožňuje blízkým, aby se po dobu maximálně tří měsíců mohli doma postarat o svého blízkého, který umírá. Neztratí

Více »
rodina

Rodičům zůstává nárok na ošetřovné do konce června

Až do 30. června mají nárok na ošetřovné rodiče, kteří se z objektivních důvodů rozhodnou neumístit dítě do školy či školky. Důvod uvedou v aktualizovaném tiskopisu „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. Podpora zůstává ve výši 80 procent vyměřovacího základu za kalendářní den. Novela zákona o úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru už je v účinnosti.

Více »
Střevo

Úmrtím na rakovinu tlustého střeva se dá předcházet

Ministerstvo zdravotnictví s Národním screeningovým centrem za podpory Všeobecné zdravotní pojišťovny pokračuje v pilotním projektu, který chce oslovit ty, již nereagují na pozvánky a nechodí na preventivní vyšetření rakoviny tlustého střeva. Pojištěnci VZP dostávají speciální balíčky, aby se mohli vyšetřit sami doma. Včera dorazila samoodběrová sada ke třem tisícům lidí, a to k mužům i ženám od 50 do 70 let. V lednu a v

Více »
Koronavirus

Vědci spouštějí studii o covid-19, zapojí se 110 zemí včetně Česka

Do mezinárodní vědecké studie o covid-19, o níž informuje ČTK, se zapojí 110 zemí ze šesti kontinentů včetně odborníků z tuzemského Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ). Průzkum, kterého se bude účastnit přes 100 000 lidí, bude hodnotit, jak je od propuknutí pandemie nového koronaviru ovlivněna jejich duševní a tělesná pohoda. Cílem studie je rozpoznat rizika fyzických či psychických zdravotních potíží během pandemie. „Může to mimo jiné

Více »
Nečekej na lavičce

Nečekají na lavičce, i když jim do života přišel nezvaný host – roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza má mnoho podob, proto jsou příběhy pacientů tak rozmanité, všechny však spojuje jedno – žijí díky moderní léčbě co nejplnohodnotnější život. Hanka Čánská žije s relaps-remitentní ereskou, Gabriel Nácovský s primárně progresivní formou nemoci. Jak roztroušená skleróza ovlivnila jejich život?  Jako dárek k letošnímu Světovému dni roztroušené sklerózy, který připadá na 30. květen, nabízí odpovědi, poradenství a řadu dalších informací a materiálů nejen pro pacienty

Více »

INSPIRANTE doporučuje