Inspirante

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Na rakovinu prsu svítí Pink October

Nejčastějším nádorem u žen ve vyspělých zemích – karcinomem prsu – ročně onemocní přibližně 7500 Češek. Nádorové buňky se mohou šířit do okolí, do lymfatických uzlin i do jiných orgánů. Dochází tak ke vzniku metastáz – dalších ložisek nádorů se stejnými vlastnostmi, jako má ten původní v prsní tkáni. Navzdory vážnosti této diagnózy jsou v léčbě pacientek významné pokroky, díky nimž získávají šanci na delší

Více »

INSPO Online 2022 ukáže, jak technologie pomáhají lidem

Už 22. ročník konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami se letos uskuteční jen v online podobě. Proběhne ve čtvrtek 3. listopadu od 10 do 12 hodin a odpoledne od 13 do 15 hodin na ni naváže Agora – vzdělávací akce o ICT pro uživatele s těžkým postižením zraku. Pořadatelé zveřejnili program INSPO Online 2022, který představí řadu novinek usnadňujících život lidem se zdravotním znevýhodněním.

Více »

První udržitelný obchoďák: PODRUHÉ

Před rokem poprvé otevřel brány první český udržitelný obchoďák v Pražské tržnici v Holešovicích. „16 tun donesených věcí a masivní ohlas tisíců návštěvníků nás přesvědčil, že má smysl akci pořádat – takové místo prostě v Česku chybí,“ vysvětlují Lucie Poubová a Kristýna Holubová z neziskové organizace SWAP Prague. Proto se po roce rozhodly opět otevřít a zvou na První udržitelný obchoďák: PODRUHÉ. Pořadatelky odhadují, že

Více »

Lidem pečujícím o nemocné blízké hrozí vyhoření

Dlouhodobě se starají o někoho z blízkých v domácím prostředí – ať už jde o rodiče v seniorském věku, handicapovaného potomka či chronicky nemocného partnera. Často je péče tak časově náročná, že se pro ně stává neplacenou prací na plný úvazek. Mnozí tak nemají možnost se profesně realizovat, věnovat se koníčkům, často nemají čas ani na relaxaci, natož na dovolenou. Řeč je o neformálních pečujících,

Více »

Koncerty „Benefice pro…“ pokračují. Pomozme společně Janě!

Pomáhat hudbou, pobavit se a spojit svět zdravých s handicapovanými. Cyklus Benefice pro… s hudebním vystoupením skupiny USB Band je vždy věnovaný někomu, komu finanční pomoc může zlepšit životní podmínky. Příští charitativní akce se uskuteční v úterý 4. října v 18.00 v kostele sv. Jana Nepomuckého v Kutné Hoře. Celý výtěžek připadne 43leté Janě Flechtnerové, která jej využije na zakoupení přídavného elektrického pohonu k mechanickému vozíku. Nezisková

Více »

Seniory a seniorky trápí osamělost. ADRA to pomáhá změnit

Každý pátý senior v Česku se nemá komu svěřovat.Téměř 20 % českých seniorů a seniorek se pak většinu času cítí osaměle. Organizace ADRA proto 28. září zahájila benefiční ADRAběh proti samotě, jehož výtěžek poputuje na podporu dobrovolnických návštěv u osamělých lidí. Samota se negativně promítá nejen do psychického, ale i fyzického stavu osamělých lidí. Kromě duševní nepohody pociťují často úzkost a únavu, zhoršuje se jejich imunita či

Více »

USB Band hraje pro Martina, který potřebuje speciálně upravené auto

Kapela USB Band zahraje 16. října od 17 hodin v kině Máj v Doksech u Máchova jezera všem fanouškům hudby v rámci oblíbené Benefice pro…, kde ani tentokrát nezůstane jenom u not a zážitků. Výtěžek ze vstupného a finanční dary na vrub tohoto koncertu pomůžou šestačtyřicetiletému Martinu Benešovi upravit auto tak, aby v něm mohl pohodlně cestovat i na elektrickém vozíku. Protože má po úrazu

Více »

Operace umožní paraplegickým pacientům vstát

Lékaři ve Fakultní nemocnici v Motole jako první v České republice využili metodu epidurální míšní stimulace u 32letého pacienta s poraněnou míchou. Elektroda uložená v dolní části míchy pod poškozenou oblastí stimuluje svaly dolních končetin, aktivuje je a vyvolává pohyb. Metoda míšní stimulace se už 50 let používá k léčbě chronické neztišitelné bolesti. Prostřednictvím elektrody zavedené do páteřního kanálu spojené s generátorem elektrických impulzů jsou stimulovány

Více »

Koncerty „Benefice pro…“ pokračují. Pomozme společně Janě!

Pomáhat hudbou, pobavit se a spojit svět zdravých s handicapovanými. Cyklus Benefice pro… s hudebním vystoupením skupiny USB Band je vždy věnovaný někomu, komu finanční pomoc může zlepšit životní podmínky. Příští charitativní akce se uskuteční v úterý 4. října v 18.00 v kostele sv. Jana Nepomuckého v Kutné Hoře. Celý výtěžek připadne 43leté Janě Flechtnerové, která jej využije na zakoupení přídavného elektrického pohonu k mechanickému vozíku. Nezisková

Více »

Hluk ovlivňuje studijní výsledky i zdraví dětí a učitelů

Začátkem září se opět zaplnily školy i školky po celé republice. Z pohledu vzdělávání budoucích generací jde samozřejmě o ideální stav, ale plné třídy mají v našich podmínkách i stinné stránky. Učení i práci pedagogů totiž v celé řadě případů komplikuje hluk. A kdo se domnívá, že nad nevyhovující prostorovou akustikou se dá mávnout rukou, je na omylu. Hluk má totiž vliv nejen na zdraví učitelů a žáků,

Více »