Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Otázky a odpovědi k očkování především seniorů, lidí s chronickým onemocněním a lidí se zdravotním postižením.

V pátek 15. ledna byl spuštěn centrální rezervační systém, prostřednictvím něhož se mohou registrovat lidé ve věku 80 let a starší k aplikaci vakcíny proti onemocnění covid-19. Právě senioři ve věku 80+ spadají do první prioritizační skupiny obyvatel, kteří by měli být očkováni co nejdříve, společně s dalšími seniory a klienty v určených zařízeních pobytových sociálních služeb. Patří sem i personál o ně pečující (např. domovy důchodců, domovy pro osoby se zdravotním postižením a další), osoby hospitalizované v zařízeních následné a dlouhodobé lůžkové péče, zdravotničtí pracovníci a osoby podílející se na péči o osoby pozitivní na covid-19 a osoby pracující na odběrových místech či s potenciálně infekčním materiálem, ti všichni spadají do fáze očkování 1A. Lidé zařazeni do této fáze by měli být očkováni během ledna a února. Od 1. února by měl být rezervační systém dostupný pro všechny ostatní.

Ve fázi 1B, která by měla probíhat v průběhu února až května letošního roku, budou postupně očkováni:

 • osoby s vybranými chronickými onemocněními:
  • diabetes mellitus (cukrovka) léčená antidiabetiky nebo inzulinem 
  • obezita (BMI > 35 kg/m2
  • závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí) 
  • závažné dlouhodobé onemocnění ledvin (pacient je v péči specializované ambulance nebo je zařazen do pravidelného dialyzačního programu) 
  • závažné dlouhodobé onemocnění jater (pacient je v péči specializované ambulance) 
  • onkologické onemocnění 
  • stav po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně 
  • závažné dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie) 
  • vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více léčivy 
  • závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění postihující dýchací systém (např. neuromuskulární choroby) 
  • intelektová nedostatečnost, vývojová porucha chování nebo porucha mobility, která významně ovlivňuje schopnost pochopit a/nebo dodržovat nastavená protiepidemická opatření (roušky, rozestupy…) 
  • vzácné genetické onemocnění závažně oslabující imunitní systém (pacient je v péči specializované ambulance)
  • léčba nebo onemocnění závažně oslabující imunitní systém (pacient je v péči specializované ambulance)
 • osoba pravidelně a dlouhodobě pečující o osobu z jedné z výše uvedených kategorií
 • senioři (65+) s prioritizací od nejstarších osob
 • osoby vykonávající povolání důležitá pro zachování základních funkcí státu.  

V poslední fázi 2 budou od května očkováni všichni ostatní, kteří nepatří do žádné z prioritizovaných skupin.

Na následujících řádcích naleznete odpovědi na otázky, které mohou vyvstat v souvislosti s očkováním především seniorů, lidí s chronickým onemocněním nebo lidí se zdravotním postižením.

Jak a kdy se na očkování můžu hlásit?

Na webových stránkách www.registrace.mzcr.cz nebo www.crs.uzis.cz vyplníte rezervační formulář. Rezervační formulář je k dispozici od pátku 15. ledna 2021 (rezervovat se mohou senioři ve věku 80+ bez ohledu na zdravotní stav). Od 1. února bude rezervační systém přístupný všem ostatním, budou se tedy moci registrovat všichni, termíny se však budou rezervovat podle prioritizace.

Může být jedno telefonní číslo zadáno do rezervačního formuláře opakovaně?

Ano, může. Pokud vám tedy s rezervací pomáhá někdo z rodiny, klidně může telefonní číslo použít opakovaně.

Co když nemám přístup k internetu nebo s ním neumím zacházet, kdo mě na očkování přihlásí?

Pokud nedokážete sami rezervační formulář vyplnit, můžete požádat o pomoc kohokoliv z rodiny, pokud nikoho takového nemáte, tak se můžete telefonicky obrátit na svého praktického lékaře, na linku 1221, kde za vás rezervaci provedou, v průběhu tohoto týdne by se měly zapojit i některé vybrané lékárny, které rovněž mohou provést rezervaci.

Jak prokážu, že skutečně patřím k prioritizované skupině?

V centrálním rezervačním systému vyberete možnosti, které nejlépe specifikují váš zdravotní stav. V místě očkování potom budete zdravotní stav prokazovat lékařskou zprávou z poslední návštěvy u vašeho ošetřujícího lékaře. V případě prokázání věku se budete v místě očkování prokazovat občanským průkazem. 

Co když z důvodu kontraindikace nemůžu být očkován/a?

Pro ochranu zranitelných osob, které však z důvodu kontraindikace samy očkovány být nemohou, je dána ve fázi IB možnost očkování pro osoby, které o ně pečují. Pokud však bude osoba z rizikové skupiny sama očkována, osoby jí blízké, pokud do rizikové skupiny nepatří, budou očkovány až v další fázi (fázi 2). Pokud jste osobou, která sama nemůže být očkována, a je tedy potřeba, aby byly očkovány osoby vám blízké, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře.

Za jakých podmínek se můžu nechat očkovat?

Pokud si nejste jistí, zda se nechat očkovat, obraťte se na vašeho ošetřujícího lékaře. Souhrn údajů o přípravku vakcíny Comirnaty od konsorcia Pfizer/BioNTech vypracovaný Evropskou lékovou agenturou obsahuje kontraindikace a další obecná doporučení. 

Kontraindikace by vám měl sdělit očkující lékař, případně ošetřující lékař. Očkování se neprovádí u osob mladších 16 let a u osob alergických na některou z léčivých nebo pomocných látek vakcíny. Dále se očkování odkládá u osob s akutním horečnatým onemocněním nebo akutní infekcí. 

Kvůli nedostatku údajů se má podávání vakcíny v těhotenství zvážit pouze v případě, pokud možné přínosy převáží jakákoli potenciální rizika pro matku a plod. Není známo, zda se vakcíny vylučují do lidského mateřského mléka. Studie na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky na reprodukční toxicitu. 

Jaký je ideální zdravotní stav v době aplikace vakcíny?

U osob trpících závažným akutním horečnatým onemocněním nebo akutní infekcí se má podání vakcíny odložit. Přítomnost mírné infekce a/nebo horečky nízkého stupně není důvod k odložení vakcinace. V případě pochybností konzultujte vhodnost očkování se svým ošetřujícím lékařem. 

Před očkováním se nemusíte nechat testovat na přítomnost viru způsobujícího onemocnění covid-19. 

Před očkováním není nutné absolvovat test na covid-19. Očkování osoby s covid-19 nemůže vést k poškození jejího zdraví. 

Co když se z důvodu vážného zdravotního stavu nebo imobility nemůžu samostatně nebo s někým z rodiny dopravit do místa očkování?

Pokud se nemůžete dopravit do místa, kde vám má být podána očkovací látka, kontaktujte svého praktického lékaře. V tuto chvíli jsou však očkováni pouze lidé starší 80 let, proto pokud nesplňujete podmínku věku, zatím v tuto chvíli praktického lékaře nekontaktujte. V takovém případě se nemusíte registrovat v centrálním rezervačním systému. Praktický lékař vám v tuto chvíli zajistí dopravní službu, která vás přepraví do místa očkování. V momentu, kdy bude očkovací látka dostupná všem praktickým lékařům, tak imobilní lidé mohou být očkováni přímo v domácím prostředí bez nutnosti převozu, toto bude možné s příchodem očkovací látky od společnosti Astra Zeneca, která má méně náročné podmínky ke skladování očkovací látky. O všem vás budu včas informovat.

Jsem jako člověk se zdravotním postižením zařazen do nějaké z prioritizovaných skupin?

Zdravotní postižení vás samo o sobě neřadí do jedné z prioritizovaných skupin, s výjimkou intelektové nedostatečnosti, vývojové poruchy chování nebo poruchy mobility, která významně ovlivňuje schopnost pochopit a/nebo dodržovat nastavená protiepidemická opatření (roušky, rozestupy…). Pokud tedy jste osobou se zdravotním postižením a nespadáte z důvodu věku nebo vyjmenovaných přidružených diagnos do fáze 1A nebo 1B, budete očkováni až ve 2. fázi.

Otázky a odpovědi potřebné při vyplňování centrálního rezervačního formuláře:

Co dělat v případě, kdy omylem vymažu PIN 1?

Proveďte registraci znovu.

Pokud mám v rodném čísle za lomítkem pouze 3 čísla, můžu se zaregistrovat?

Ano, samozřejmě, systém je na to připraven.

Co dělat v případě, kdy omylem vymažu PIN 2?

Kontaktujte linku 1221, kde PIN 2 dokážou vyhledat pomocí čísla pojištěnce a telefonního čísla.

Co dělat v případě, že jsem již provedl registraci včetně výběru očkovacího místa a obdržel jsem i PIN 2, ale uvědomil jsem si, že jsem během vyplňování udělal chybu?

Proveďte celou registraci znovu se zadáním správných údajů, znovu obdržíte PIN 2. Vyberete místo, kde chcete být očkováni, potom se stačí přihlásit na rezervaci termínu pod novou registrací. Stará registrace zůstane „nevyužita“. Systém to jako nesoulad nevyhodnotí.

Další informace k očkování naleznete na Covid portálu – www.covid.gov.cz, rovněž doporučuji sledovat stránky www.koronavirus.mzcr.cz.

Foto: Pixabay

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Nicole Fryčová

Nicole Fryčová

Momentálně dokončuji studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Právo je všude kolem nás, reguluje naše životy, setkáváme se s ním každý den a je krásné mu hlouběji porozumět. I proto bylo studium práv mou první a jedinou volbou, kam se vydat po studiu gymnázia. Ve volném čase se věnuji osvětě kolem zdravotního postižení, poradenství a univerzálnímu designu, od prosince 2019 působím jako předsedkyně Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb pod Vládním výborem pro osoby se zdravotním postižením.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!