Co nám přinese Zákoník práce nového v roce 2021? Na jaké změny se můžeme těšit? A na co si dát pozor? Na tyto a další otázky se vám pokusíme odpovědět v našem dalším článku.

Zdravíme vás v novém roce a hlásíme se s novinkami ze světa pracovně-právní problematiky. Co nám přinese novela Zákoníku práce od 1. ledna 2021?

Dovolená se bude počítat jinak

Nárok na dovolenou zaměstnanci vzniká, jestliže u stejného zaměstnavatele odpracuje minimálně 4 týdny (není již stanoven konkrétní počet odpracovaných dní). Nově se délka týdenní pracovní doby počítá v hodinách. V případě, že tedy pracujete na hlavní pracovní poměr s pravidelně rozvrženou pracovní dobou, týdně odpracujete 40 hodin.

Stále platí minimální zákonná dovolená v rozsahu 4 týdny:

4 (celkový nárok na dovolenou = 4 týdny) x 40 (týdenní rozsah úvazku) = 160 hodin dovolené ročně.

Dovolenou ovšem nelze čerpat po hodinách, nejnižší možný rozsah jejího čerpání je polovina směny. Pro zaměstnance pracující v klasickém provozu 8 hodin denně se prakticky nic nezmění. Ke spravedlivějšímu čerpání dovolených dojde ovšem u zaměstnanců pracujících v nerovnoměrně rozvrženém provozu. Dovolená se jim totiž odečte podle aktuální směny, na kterou bude vycházet (tedy konkrétní stanovená směna v hodinách).

Dočasná pracovní neschopnost (s výjimkou pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání), karanténa nebo čerpání rodičovské dovolené se nově budou alespoň částečně považovat za výkon práce a budou se započítávat jako odpracovaná doba pro vznik nároku na dovolenou. Pouze však do limitu dvacetinásobku stanovené pracovní doby (aby tento nárok vznikl, musí zaměstnanec odpracovat alespoň dvanáctinásobek stanovené týdenní pracovní doby mimo tyto překážky v práci).

Sdílené pracovní místo

Nově pracuje Zákoník práce s institutem tzv. „sdíleného pracovního místa“. V případě, že si tento nástroj zaměstnavatelé brzy osvojí, mohlo by jít o novou příležitost pro osoby, které preferují práci na kratší pracovní úvazek.

Sdílené pracovní místo je v § 317 odst. 1 Zákoníku práce definováno následovně: „Zaměstnavatel může se dvěma nebo více zaměstnanci s kratší pracovní dobou a se stejným druhem práce uzavřít dohody, podle nichž si zaměstnanci budou na sdíleném pracovním místě sami rozvrhovat pracovní dobu do směn po vzájemné dohodě tak, aby každý z nich na základě společného rozvrhu pracovní doby naplnil průměrnou týdenní pracovní dobu nejdéle ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období. Souhrn délky týdenní pracovní doby zaměstnanců na jednom sdíleném pracovním místě nesmí překročit délku stanovené týdenní pracovní doby.“ Dohody by měly být sepsány písemně. Zaměstnanci pracující v rámci sdíleného pracovního místa by měli nejpozději týden předem zaměstnavateli předložit rozpis směn (v případě, že tak neučiní, zaměstnavatel může pracovní směny rozvrhnout sám).

Náhrada nemajetkové újmy pro pozůstalé

V případě, že zaměstnanec v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání zemře, nebo utrpí zvlášť závažnou újmu na zdraví, náleží jeho příbuzným jednorázová nemajetková náhrada této újmy. Rozšiřuje se okruh případných příjemců této náhrady a zvyšuje se její výše (minimálně dvacetinásobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství). Zároveň mají pozůstalí možnost využít finanční příspěvek na pohřeb či zajištění náhrobku.

Nejde o jediné změny v zákoně, zájemci si určitě mohou prolistovat nově vzniklé a změněné paragrafy. Zmíněné novinky budou mít ovšem nejširší dopad pro běžnou populaci zaměstnanců.

Pevně doufáme, že zejména tyto posledně jmenované paragrafy novely Zákoníku práce nebudete muset v praxi nikdy využít a přejeme vám v novém roce plno úspěchů nejen v profesním, ale i v soukromém životě. Pevné zdraví, optimistický přístup a trochu toho štěstí po celý rok 2021!

V seriálu také vyšlo:

Foto: Pixabay

Tereza Jurásková Moravová

Tereza Jurásková Moravová

Tereza Jurásková Moravová se dlouhodobě věnuje problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Absolventka speciální pedagogiky pracuje pátým rokem v oddělení náboru nových zaměstnanců do firmy, proto je pro ni pracovní uplatnění lidí denním chlebem. Sama má získané zdravotní postižení.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!