Jak je to se starobním důchodem u osob se zdravotním postižením? Zlepší práce výši vašeho starobního důchodu? Vyplatí se vám jako osobám s přiznanou invaliditou pracovat? Na tyto a další otázky se pokusíme odpovědět v našem dalším článku z oblasti pracovně-právní problematiky.

Stále v tom není jasno! Máme tři stupně invalidity, které jsou odvislé od poklesu pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Tento nepříznivý stav musí trvat alespoň jeden rok, abyste si mohli podat žádost o přiznání invalidního důchodu.

Tři stupně invalidity

Pro přiznání nejnižšího stupně invalidity musí být minimálně 35procentní pokles pracovní schopnosti.

  • pokles 35–49% = I. stupeň invalidity
  • pokles 50–69% = II. stupeň invalidity
  • 70% a více         = III. stupeň invalidity 

Žádost o invalidní důchod se podává na příslušné Správě sociálního zabezpečení a na stránkách této instituce se dozvíte podrobné informace o stanovených podmínkách nároku na invalidní důchod (ID).

Pracovat můžu ve všech stupních invalidity

Již jsme vás několikrát zpravili o tom, že i jako osoby se zdravotním postižením a přiznaným invalidním důchodem můžete pracovat podle vašeho uvážení a možností. U prvního a druhého stupně invalidity to od vás očekává i stát, který vám tuto dávku vyplácí, přečtěte si náš poslední článek na toto téma.

Práce by nikdy neměla ohrožovat váš zdravotní stav, ať už fyzický či psychický. Je na vás, zda s vaší invaliditou zvládnete odpracovat plný úvazek, nebo raději pouze částečný. V případě částečného úvazku by vám měl invalidní důchod kompenzovat právě nemožnost odpracovat plnou pracovní dobu.  Invalidní důchod ovšem slouží i jako kompenzace dalších dílčích nákladů spojených se zdravotním znevýhodněním. Alespoň tak to chápeme my v Reveniu. Nejde pouze o kompenzaci samotné mzdy, ale o zlepšení kvality života a dostupnost služeb. V souladu s tímto pojetím se proto nemusíte za svoji invaliditu stydět a nemusíte se bát, že když si najdete zaměstnání, o svůj invalidní důchod přijdete nebo vám bude invalidita snížena. V České republice si mohou i invalidní důchodci bez omezení přivydělávat. Stát je za to zvýhodňuje slevami na daních a podporuje v tomto směru i jejich zaměstnavatele. Navíc současná průměrná výše invalidního důchodu I. stupně činí kolem 8 000 Kč, z čehož je patrné, že tato výše rozhodně nepokrývá nároky na živobytí.

Starobní důchod

Jestliže invalidní důchodce dosáhne důchodového věku a splní potřebnou dobu pojištění, vzniká mu nárok na starobní důchod. V případě, že invalidní důchodce během svého života pracoval, bude mít tento fakt i kladný vliv na výši starobního důchodu. Je reálné, že vypočtená výše starobního důchodu bude vyšší než samotný důchod invalidní. V takovém případě, bude vyplácena ta vyšší částka důchodu. Invalidní důchod přechází ve starobní automaticky při dovršení 65 let. Jestliže novopečený starobní důchodce chce do povinně započtené doby pojištění zahrnout všechny svoje dosavadní příjmy, je nutné o to zažádat. Pouze tehdy se neošidí o případný nárok na vyšší starobní důchod.

Osoby v prvním a druhém stupni invalidity nejsou vzhledem ke statusu účastny systému důchodového pojištění automaticky. Je nezbytné, aby vykonávaly výdělečnou činnost nebo byly na systému důchodového pojištění účastny jinak. Reálně by jim mohlo hrozit, že by nesplnily povinnou dobu pojištění stanovenou pro nárok na výplatu starobního důchodu.

Přejeme vám, ať se ve zdraví svého starobního důchodu dočkáte!

Foto: Pixabay

Tereza Jurásková Moravová

Tereza Jurásková Moravová

Tereza Jurásková Moravová se dlouhodobě věnuje problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Absolventka speciální pedagogiky pracuje pátým rokem v oddělení náboru nových zaměstnanců do firmy, proto je pro ni pracovní uplatnění lidí denním chlebem. Sama má získané zdravotní postižení.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!