Mindpax – digitální terapie přispívá k léčbě duševních onemocnění

Různé technologie v dnešním světě zásadně proměňují způsob našeho života a soužití. Internet například převratným způsobem rozšířil možnosti, jakými komunikujeme, získáváme, sdílíme a tvoříme informace a data. Náš svět však proměňují i další technologie. Magazín Inspirante proto přichází s novou rubrikou „Technologie“, v níž budou publikovány novinky, recenze a inspirativní články o technologiích zaměřených na individuální zdraví. V prvním příspěvku se zaměříme na platformu Mindpax, která prostřednictvím tzv. digitální terapie (DTx) efektivně pomáhá při zvládání některých duševních onemocnění.

O digitální terapii

Digitální terapie je poměrně novým zdravotním oborem, který využívá současných technologií, jako jsou mobilní zařízení, softwarové aplikace, tělesné senzory nebo tzv. Internet věcí (zařízení propojená prostřednictvím datové sítě) pro prevenci, diagnostiku, analýzu dostupných individuálních údajů a podporu lékové terapie. Digitální terapie se již úspěšně využívá v oblastech neurologie (např. Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba), diabetologie (Diabetes mellitus), obezitologie či kardiologie (např. vysoký krevní tlak, srdeční selhání apod.). Mezi další rychle se rozvíjející oblasti patří také péče o duševní zdraví. K rychlému rozvoji tohoto oboru přispěla i celosvětová covidová pandemie, kdy se na jedné straně zvyšuje výskyt různých duševních onemocnění v populaci a na druhé straně se projevuje nedostupnost kapacity příslušných odborných lékařů (např. dětských psychiatrů). Také z těchto důvodů vznikla v České republice mezinárodní platforma Mindpax.

Vývoj společnosti Mindpax

Za platformou Mindpax stojí řada předních českých i zahraničních expertů a expertek z oblastí psychiatrie, psychologie, datové analýzy, IT řešení a podnikání, kteří se zabývají řešením komplexních problémů týkajících se duševního zdraví. Počátky společnosti Mindpax sahají již do roku 2015, kdy byla společnost založena. Hned v následujícím roce 2016 byla spuštěna první testovací verze platformy Mindpax. První verze M1 s klinicky relevantní zpětnou vazbou byla pak spuštěna v roce 2020 a plná produkční verze v loňském roce 2021.

Jak Mindpax zlepšuje proces léčby a komu pomáhá?

Platforma Mindpax se v současné době zaměřuje zejména na léčbu bipolární afektivní poruchy (BAP – střídání období mánií a depresí), deprese a v přípravě je dále podpora pacientů s psychotickými poruchami (schizofrenií) a ADHD (ve fázi výzkumu). Jak to funguje? Nejprve pacient obdrží digitální náramek a do mobilního zařízení si nainstaluje aplikaci Mindpax. Aplikace prostřednictvím náramku následně shromažďuje diagnostická zdravotní data pro duševní poruchy, vizualizuje je a podporuje pacienta při zvládnutí zdravotních potíží. Stejně tak má pak i lékař k dispozici podrobnou vizualizaci dat například o pohybových aktivitách, srdeční činnosti či údajů monitorovaného spánku. Vizualizovaná klinicky ověřená data konečně poskytují pacientovi psychoedukaci ušitou na míru a údaje o vývoji zdravotního stavu, čímž pomáhají porozumět průběhu onemocnění a zpřehlednění léčby. Platforma Mindpax je prokazatelně schopna pomoci pacientům regulovat jejich změny nálad a další depresivní nebo manické příznaky. Máte-li tedy diagnostikovánu BAP, je možné se hned do platformy zapojit vyplněním krátkého kontaktního formuláře. Stejně tak je možné se prostřednictvím formuláře aktivně zapojit do fáze výzkumu při depresivním onemocnění, schizofrenii nebo ADHD. 

Zdroj: mindpax.me

Foto: Pixabay

Vít Kettner

Vít Kettner

Vít působí od konce 2020 v Reveniu jako projektový manažer a v současnosti má na starosti také IT podporu, podílí se na správě webů spolku včetně magazínu Inspirante. Vystudoval Fakultu sociálních věd UK, kde také působil krátce jako vedoucí IT oddělení. Předtím pracoval přes 14 let v Evropském sociálním fondu na MPSV. Vítek se s úžasem z rozmanitosti světa stále něco nového učí. Naposledy se pustil do studia oboru řízení IT technologií, což však mj. ze zdravotních důvodů nedokončil. Svému zdravotnímu omezení dlouho vzdoroval a odmítal si jej připustit. Nakonec se však po opakovaných hospitalizacích se svou diagnózou s pokorou smířil a těší se na každý nový den. Je ženatý s manželkou Vendulou a má syna Vojtu.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!