Na konci listopadu loňského roku (přesně 30. listopadu 2022) byla společností OpenAI veřejnosti představena nová webová služba s názvem ChatGPT. Tato služba upoutala pozornost uživatelů na webu tak prudce, že v okamžiku psaní tohoto mého sloupku je služba dočasně nedostupná kvůli kapacitě serverů. Na wikistránce této online služby se uvádí, že krátce po svém zpřístupnění měla už 4. prosince 2022 přes milion uživatelů. O co přesně jde?

ChatGPT je odborně řečeno „jazykový model“, laicky řečeno jde o chatbota, což lze do češtiny krkolomně přeložit jako „konverzační robot“. Zkratka GPT přesněji znamená „Generative Pre-training Transformer“. Generativní jazykové modely jsou tzv.„neurální“ modely, které se učí generovat nový obsah na základě vstupních dat. Pre-training znamená, že model byl předem naučen na velkém množství vstupních dat. A konečně „Transformer“ je konkrétní architektura modelu, která se používá pro překlady nebo generování textů.

Když byla tato služba veřejně zpřístupněna, okamžitě si jí všimly velké redakce jako The New York Times nebo The Guardian, které o modelu například napsaly, že jde o nejlepšího chatovacího robota s využitím umělé inteligence, který byl dosud představen veřejnosti. Po publikaci modelu se však vzápětí objevila také kritická hodnocení možných negativních dopadů této umělé inteligence na celou společnost, demokracii a věrohodnost veškerých informací publikovaných na internetu. Velice rychle následovaly také zákazy používat (například na některých univerzitách) tuto službu a ozývají se hlasy volající po regulaci podobných služeb na internetu.

Pokud by se vám ke službě podařilo se přihlásit (momentálně je nedostupná s ohledem na vytížení serverů), můžete si sami vyzkoušet fantastickou schopnost formulovat odpovědi na otázky i v českém jazyce. Schopnost logicky a jakoby rozumně uvažovat, porozumět psanému textu se jeví tak uvěřitelně, až je neuvěřitelně zarážející. Na závěr těchto fantazií to ostatně budu demonstrovat, nicméně pokud budete tuto službu moci používat, měli byste pečlivě dbát na faktickou věrohodnost a správnost touto umělou inteligencí předkládaných informací z hlediska fakticity. Platí zde totiž pravidlo, jako při komunikaci s kýmkoliv jiným či při práci s jakýmikoliv jinými informacemi: prověřovat si každou informaci nejméně ze dvou různých, nejlépe však více zdrojů. Model ChatGPT je schopen vám odpovědět natolik věrohodně, že byste mu klidně mohli uvěřit i zcela nepravdivou informaci, která se nezakládá na skutečnosti. ChatGPT nemá přístup k prohledávání internetu a nemá schopnost si předkládané informace sám od sebe ověřovat. Model závisí jen na těch informacích, na nichž byl natrénován, je schopen je využívat v různých kontextech, které mohou být zavádějící, jakkoliv věrohodně jsou formulované. Dnešní poslední pátý odstavec (já se držím jen 4 fantazií) je fantazií vytvořenou umělou inteligencí ChatGPT. Neskutečné? Posuďte sami…

Foto: Pixabay

Otázka: Co to znamená mít fantazii?

ChatGPT: Fantazie je proces, kdy si lidé vytvářejí vlastní obrazy nebo scénáře v hlavě, které nemusí být přímo založené na skutečnosti. To může být vyjádřeno pomocí slov, obrazů nebo jiných symbolů. Fantazie má mnoho různých forem, ale v hlavním smyslu se jedná o schopnost vytvořit si vlastní představy nebo obrazy, které nejsou limitovány skutečností nebo okolními podmínkami. Je to důležitou součástí lidského myšlení, která umožňuje lidem tvořit, snít a vymýšlet nové nápady.

Otázka: Děkuji, jaký je pak rozdíl mezi fantazií a bludem?

Picture of Vít Kettner

Vít Kettner

Vít působí od konce 2020 v Reveniu jako projektový manažer a v současnosti má na starosti také IT podporu, podílí se na správě webů spolku včetně magazínu Inspirante. Vystudoval Fakultu sociálních věd UK, kde také působil krátce jako vedoucí IT oddělení. Předtím pracoval přes 14 let v Evropském sociálním fondu na MPSV. Vítek se s úžasem z rozmanitosti světa stále něco nového učí. Naposledy se pustil do studia oboru řízení IT technologií, což však mj. ze zdravotních důvodů nedokončil. Svému zdravotnímu omezení dlouho vzdoroval a odmítal si jej připustit. Nakonec se však po opakovaných hospitalizacích se svou diagnózou s pokorou smířil a těší se na každý nový den. Je ženatý s manželkou Vendulou a má syna Vojtu.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ