Škola základ života. Nebo psychických potíží? #4fantazie

Tento sloupek píšu ke konci prázdnin. Učitelé už se pomalu chystají na přípravný týden do škol, zatímco děti školou povinné se začnou vracet z dálav i „blížin“, aby se opět mohly takříkajíc připravovat na život. Pokud jde o mne, upoutala touto dobou moji pozornost jedna statistika. Jde o data z analytické zprávy Analýza vybraných fenoménů současné dětské psychiatrie. Pozastavil jsem se konkrétně nad grafem 2.2 „Počet pacientů ve věku 0–18 let

Více »

Vyplácí se myslet? Descartes by se dnes divil… #4fantazie

Napadlo vás někdy přemýšlet o tom, kolik peněz může stát myšlenka? Je vůbec ekonomicky výhodné přemýšlet? Můžeme zbohatnout, nebo zchudnout, když (ne)budeme přemýšlet? A proč bychom vlastně vůbec měli? Jsou to zdánlivě jednoduché otázky, na které není snadné najít odpovědi. Myšlenky totiž mají zajímavé vlastnosti vyplývající z toho, že samotné jsou nehmotný statek. Víme, že existují, ale nemůžeme si na žádnou myšlenku jen tak sáhnout,

Více »

(De)mystifikace svobody #4fantazie

Svoboda je velké téma. Pro mnoho lidí je svoboda klíčová hodnota. Celá řada základních právních státních dokumentů má tuto hodnotu jako součást ústavního řádu. V České republice je to Základní listina práv a svobod. Hned první článek zakotvuje, že lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i právech. Následující druhý článek ve třetím odstavci stanoví klíčovou větou základní vymezení svobody: Každý může činit, co není

Více »

Zbláznil(a) ses? #4fantazie

Slýchám tu otázku často. Narážím na ni na vlnách webů, diskusí, sociálních sítí, televize, rozhlasu. Nezřídka tu otázku schytají malé děti. Ale také dospělí zodpovědní politici nebo státníci. Stále se apeluje na „zdravý rozum“, ale někdy stačí jen „zdravý selský rozum“. Jako blázen může být označován každý, kdo se znelíbí svým vyjadřováním, chováním, vystupováním, svými názory… Proč? Protože normální je chovat se zkrátka normálně, „v

Více »

Problém jen v hlavě #4fantazie

Minulý týden se mi stala nemilá příhoda. Byl jsem v zaměstnání pokárán. Zajímavé na tom bylo, že jsem dostal vynadáno vlastně za to, že se nic nestalo. Ale mohlo se stát! Vysvětlím. Pohyboval jsem se po staveništi, kde se bagrovalo. Potřeboval jsem projít kolem bagru, ale v cestě stály dva kontejnery. A tak stojím u jejich rohu, pozoruji a přemýšlím kudy kam. Najednou rypadlo bagru udeří do kontejneru, který

Více »

O zkriplené panence #4fantazie

Aniž bych o to jakkoliv usiloval, má oblíbená sociální síť mi prostřednictvím nejmenované uživatelky nabídla velkou novinku: Mattel (světoznámý výrobce hraček) uvedl na trh novou panenku „Barbie“ – světe div se – panenku modelku s Downovým syndromem. A nebyla by to sociální síť, kdyby se kolem toho hned nezvedla pozoruhodná diskuse. Její nejmenovaná uživatelka totiž neváhala nabídnutý odkaz doprovodit komentářem: „To je sen juvenilních bojovnic za práva utlačovaných?“

Více »

Defilé předsudků: superčlověk, člověk   a podčlověk #4fantazie

Když někdy přemýšlím o různých lidských hodnotách, ve vzácných chvílích se moje fantazie vytočí do vyšších obrátek. Samozřejmě, moje fantazie jsou zcela mimo realitu. Na mimoně už mám i úřední certifikát, takže není pochyb o tom, že i dnešní fantazie budou pořádná magoří jízda. V minulosti jsem si vysloužil poměrně dost různých přezdívek: od magora až třeba po ezodebila. Ale musím zároveň připustit, že být bláznem může mít aspoň jednu

Více »

O pejskovi a kočičce #4fantazie

Žili byli v jednom domečku společně pejsek a kočička. Oba se měli převelice rádi. Pejsek chodil na lov a kočička se starala o domácnost v domečku. Jednoho dne se pejsek vrátil domů z lovu a jako vždy přinesl bohatý úlovek. Kočička však vypadala nespokojeně. Pejsek se tedy zeptal, co se kočičce přihodilo. „Ale nic,“ povídá kočička. Pejsek však naléhal, a tak se kočička rozpovídala. „Víš, pejsku, cítím se

Více »

Jak jsem si povídal s umělou inteligencí #4fantazie

Na konci listopadu loňského roku (přesně 30. listopadu 2022) byla společností OpenAI veřejnosti představena nová webová služba s názvem ChatGPT. Tato služba upoutala pozornost uživatelů na webu tak prudce, že v okamžiku psaní tohoto mého sloupku je služba dočasně nedostupná kvůli kapacitě serverů. Na wikistránce této online služby se uvádí, že krátce po svém zpřístupnění měla už 4. prosince 2022 přes milion uživatelů. O co přesně jde? ChatGPT je odborně řečeno „jazykový

Více »

Nadějný tikot kosmického řádu #4fantazie

Ohlédnutí za rokem 2022 Magazín Inspirante vám ve zklidněném čase kolem svátečních dní nabízí ohlédnutí za některými letošními texty, jež přinášejí příběhy, emoce, rady, zpětnou vazbu a motivaci, které vám na našich stránkách ukazují autoři, jimž do života vstoupila nemoc či zdravotní postižení. Budeme rádi, když se k nim vrátíte a společně otevřeme bránu do nového roku s jeho přísliby a tajemstvím.Redakce Jestliže předchozí fantazie byla poněkud

Více »