Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Dotazníkovým šetřením se chce Amelie, z.s., podívat na spánek onkologicky nemocných v České republice. Z výzkumů v zahraničí totiž vyplývá, že problémy s nespavostí zažívá více než polovina lidí, kteří mají či měli rakovinu. Relevantní informace však u nás nejsou dostupné, proto je toto téma trochu stranou zájmu. Přitom spánek je jednou ze základních potřeb člověka.

V těchto dnech startuje online dotazníkové šetření, do něhož se může zapojit každý člověk, který prochází nebo prošel onkologickou léčbou, a to bez ohledu na stadium nemoci, diagnózu nebo pohlaví. Stačí vyplnit dotazník, jehož výsledky budou k dispozici letos na podzim a poslouží k další podpoře onkologicky nemocných. Spánek je totiž téma, které by nemělo zůstat stranou.

Spánek, regenerace a zdraví jsou tři činitele, které mají pro každého jasnou souvislost. Pro nemocné je kvalitní spánek o to důležitější, oč složitěji je dosažitelný. Nespavostí trpí podle odhadů 10–15 % lidí, u onkologicky nemocných je to až 75 %. Řešení nespavosti je mnoho, ale ne všechna jsou dosažitelná nebo dlouhodobá. Lidé také obtíže s nespavostí často podceňují a hledání řešení odkládají. Přitom následky nespavosti zasahují mnoho vrstev člověka od fyzické, přes psychickou až po sociální. Její dopady se dají vyčíslit i ve společnosti v následcích úrazů či chybovosti.

Krátkodobá nespavost se u člověka projevuje sníženou pozorností a soustředěním, zvýšenou ospalostí během dne, zhoršením výkonnosti, výkyvy nálad a podrážděností. V dlouhodobém horizontu má hlubší dopady, k nimž patří snížení imunity, zhoršení paměti či zvýšená možnost příznaků deprese a úzkosti, výskytu cukrovky II. typu nebo obezity. Dlouhodobé obtíže se spánkem vedou sekundárně také k různým událostem spojeným s celkovým stavem unaveného organismu. Patří mezi ně nehody a úrazy, ať už pracovní nebo například pády (u seniorů to je jeden z nejčastějších důvodů hospitalizace) a sociální obtíže, jež se projevují negativně jak v rodinách a partnerstvích, tak v práci.

Onkologicky nemocní jsou ve zvýšené psychické, fyzické i sociální zátěži a kvalitní spánek je pro ně důležitý. Řešení nespavosti či jiných obtíží se spánkem má své opodstatnění a je škoda, pokud se jim nepřikládá dostatečná váha. Právě vstupní výzkum na téma spánku u onkologicky nemocných v České republice se chce na toto důležité téma podívat hlouběji.

Amelie se už od roku 2006 věnuje psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým. Její vizí je, aby rakovina byla vnímána „jen“ jako součást života a své poslání vidí v tom, že pomáhá žít život s rakovinou. Více informací o publikacích a neziskové organizaci Amelie, z.s., lze nalézt na oficiálních webových stránkách www.amelie-zs.cz.

Zdroj: www.amelie-zs.cz
Foto: Pixabay

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!