Dotazníkovým šetřením se chce Amelie, z.s., podívat na spánek onkologicky nemocných v České republice. Z výzkumů v zahraničí totiž vyplývá, že problémy s nespavostí zažívá více než polovina lidí, kteří mají či měli rakovinu. Relevantní informace však u nás nejsou dostupné, proto je toto téma trochu stranou zájmu. Přitom spánek je jednou ze základních potřeb člověka.

V těchto dnech startuje online dotazníkové šetření, do něhož se může zapojit každý člověk, který prochází nebo prošel onkologickou léčbou, a to bez ohledu na stadium nemoci, diagnózu nebo pohlaví. Stačí vyplnit dotazník, jehož výsledky budou k dispozici letos na podzim a poslouží k další podpoře onkologicky nemocných. Spánek je totiž téma, které by nemělo zůstat stranou.

Spánek, regenerace a zdraví jsou tři činitele, které mají pro každého jasnou souvislost. Pro nemocné je kvalitní spánek o to důležitější, oč složitěji je dosažitelný. Nespavostí trpí podle odhadů 10–15 % lidí, u onkologicky nemocných je to až 75 %. Řešení nespavosti je mnoho, ale ne všechna jsou dosažitelná nebo dlouhodobá. Lidé také obtíže s nespavostí často podceňují a hledání řešení odkládají. Přitom následky nespavosti zasahují mnoho vrstev člověka od fyzické, přes psychickou až po sociální. Její dopady se dají vyčíslit i ve společnosti v následcích úrazů či chybovosti.

Krátkodobá nespavost se u člověka projevuje sníženou pozorností a soustředěním, zvýšenou ospalostí během dne, zhoršením výkonnosti, výkyvy nálad a podrážděností. V dlouhodobém horizontu má hlubší dopady, k nimž patří snížení imunity, zhoršení paměti či zvýšená možnost příznaků deprese a úzkosti, výskytu cukrovky II. typu nebo obezity. Dlouhodobé obtíže se spánkem vedou sekundárně také k různým událostem spojeným s celkovým stavem unaveného organismu. Patří mezi ně nehody a úrazy, ať už pracovní nebo například pády (u seniorů to je jeden z nejčastějších důvodů hospitalizace) a sociální obtíže, jež se projevují negativně jak v rodinách a partnerstvích, tak v práci.

Onkologicky nemocní jsou ve zvýšené psychické, fyzické i sociální zátěži a kvalitní spánek je pro ně důležitý. Řešení nespavosti či jiných obtíží se spánkem má své opodstatnění a je škoda, pokud se jim nepřikládá dostatečná váha. Právě vstupní výzkum na téma spánku u onkologicky nemocných v České republice se chce na toto důležité téma podívat hlouběji.

Amelie se už od roku 2006 věnuje psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým. Její vizí je, aby rakovina byla vnímána „jen“ jako součást života a své poslání vidí v tom, že pomáhá žít život s rakovinou. Více informací o publikacích a neziskové organizaci Amelie, z.s., lze nalézt na oficiálních webových stránkách www.amelie-zs.cz.

Zdroj: www.amelie-zs.cz
Foto: Pixabay

Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!