Jaké mají potřeby onkologicky nemocní a umíme na ně reagovat?

Onkologická nemoc přináší do života těch, koho se osobně nebo v blízkém okolí týká, specifické potřeby. Co se má jak a kdy dělat, aby byl život s nemocí co nejsnesitelnější? Jak efektivně a cíleně podpořit nemocné i blízké v aktivním přijetí nemoci a léčbě? To jsou otázky, které si kladou jak nemocní a jejich blízcí, tak profesionálové, kteří s nimi pracují. Právě na tyto otázky reaguje připravovaná konference „I slova léčí“, jediná mezioborová akce svého druhu.

11. listopadu se sejdou v online prostředí profesionálové i laici, které téma rakoviny zajímá. A protože  je 5. ročník konference zaměřen na „psychosociální potřeby v jednotlivých fázích onkologického  onemocnění“, najdou zde prostor témata od diagnostiky, přes léčbu, rekonvalescenci až po umírání nebo  naopak návrat do práce či další život s rakovinou. 

Proč vůbec vznikla tato konference, vysvětluje Šárka Slavíková, předsedkyně spolku Amelie, který ji ve spolupráci s VFN Praha pořádá. „Snažíme  se přiblížit život a těžkosti spojené s onkologickým onemocněním z různých úhlů pohledu. Nabízíme prostor pro  mezioborovou komunikaci a setkání, přinášíme novinky a zahraniční zkušenosti. Vytváříme prostor pro diskusi a spolupráci, to je ve zdravotně sociálním pomezí důležité.“ 

Na konferenci, která je díky podpoře partnerů zdarma, vystoupí odborníci z Česka i zahraničí. Účastníci se mohou těšit na zkušenosti z Finska, Hongkongu a Kanady, z oborů psychologie, fyzioterapie, lékařství, ošetřovatelství, ale i sociální práce a také na pacientskou zkušenost. Za každým blokem přednášek bude prostor  pro dotazy a diskusi, do níž se mohou zapojit všichni účastníci. Z příspěvků vzniknou záznamy a sborník,  ten bude k dispozici všem zájemcům, kteří se nebudou moci účastnit. 

Zájemci o konferenci „I slova léčí“ se mohou přihlašovat online na www.islovaleci.cz. Zde také  naleznou více informací a program.

Logo amelie

Amelie se už od roku 2006 věnuje psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým. Vizí Amelie  je, aby rakovina byla vnímána „jen“ jako součást života a své poslání vidí v tom, že pomáhá žít život s rakovinou. Více informací o neziskové organizaci Amelie, z.s., lze nalézt na oficiálních webových stránkách www.amelie-zs.cz, o konferenci pak na www.islovaleci.cz.

Zdroj: Amelie-zs.cz
Foto: archiv Amelie 

Picture of Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ