V čem lidem se zdravotním postižením pomáhá osobní asistence? Co to je průvodcovská služba? Jak se chovat za přítomnosti tlumočníka znakového jazyka? Na tyto otázky se vám pokusíme přinést odpovědi v našem dalším článku z oblasti života lidí se zdravotním postižením.

Prázdniny se přehouply už do poslední fáze, ale léto ještě nekončí. Příležitostí někam vyjet je stále dost, protože sluníčko nám přeje. Jsou ovšem mezi námi lidé, kteří si jen tak sami na výlet nevyrazí. Důvodů může být celá řada, někdo má příliš malé děti, někdo volí raději svůj klid a někdo má určitý handicap, který mu samostatné cestování a pohyb znemožňuje nebo jiným způsobem omezuje. Pro někoho může být i banální schod nezvladatelnou překážkou. Přemýšleli jste někdy o bariérách prostředí, ve kterém se pohybujete?

Osobní asistence

Každé zdravotní postižení má své specifikum a každý jedinec s postižením má své potřeby. I když budou mít dva lidé stejnou diagnózu, jejich potřeby se budou diametrálně lišit. Záleží na mnoha faktorech. Jiné to například bude, když budete mít nějaké postižení odmalička, a jiné, když ho získáte v dospělosti. Každý jsme naprostý unikát, jsme schopni se různě adaptovat na věci a situace a každý z nás jinak řeší problémy. Proto i naše schopnost přijmout zdravotní postižení a optimálně s ním žít je u každého z nás jiná. To, co někdo zvládne samostatně, může být pro jiného nemyslitelné. A právě k těmto účelům slouží služba osobní asistence.

Osobní asistence je placená sociální služba pomáhající osobám, které z důvodu zdravotního postižení, věku nebo nemoci potřebují pomoc v běžných činnostech života. Osobní asistence představuje ideální způsob kompenzace postižení, který umožňuje i člověku s velmi těžkým postižením žít doma ve vlastní domácnosti životem, který se co nejvíce blíží běžnému standardu. Je to cesta k důstojné existenci, kdy může i člověk s těžkým postižením studovat, pracovat a uplatnit své schopnosti jak ve svůj prospěch, tak ve prospěch společnosti  a svého asistenta. Osobní asistent vykonává pro klienta ty činnosti (nebo s nimi pomáhá), které by klient dělal sám, kdyby mohl, pomáhá mu tedy řešit mnoho životně důležitých situací, které by on sám s ohledem na své postižení nezvládl. Služby osobní asistence se poskytují bez omezení místa a času, tj. doma i mimo domov, přes den, v noci, o víkendech – vše podle aktuální potřeby klienta.“ (www.osobniasistence.cz)

Z této definice by mělo vyplynout, že osobní asistent klientovi pouze asistuje a klient si tuto jeho službu platí. Záleží samozřejmě na hloubce a typu postižení, ale není tomu tak, že by osobní asistent ze své vlastní vůle o klientovi rozhodoval. Tento článek chceme věnovat nejčastějším neduhům při kontaktu s člověkem se zdravotním postižením a jeho asistentem.

Dovolím si bez nadsázky tvrdit, že každý člověk se zdravotním postižením žijící v České republice se někdy dostal do pro něj nedůstojné situace z důvodu nepochopení či nevědomosti jeho okolí. Velmi často se v praxi stává, že když přijde člověk s postižením se svým asistentem, okolí směřuje veškerou komunikaci právě na asistenta a k člověku s postižením přistupují, jako by tam vůbec nebyl. Prosím, vždy komunikujeme s člověkem napřímo. I školenému personálu to někdy ujede. Je však velký rozdíl mezi tím, když se „zapomenete“ a když člověka s postižením vůbec neakceptujete.

Divili byste se, kolik lidí ignoruje člověka na vozíku nebo se slepeckou holí nebo jakýmkoliv jiným zřetelným handicapem a záměrně směřuje svou komunikaci na doprovázející osoby, které takto viditelný handicap na první pohled nemají. Nedělejte to a snažte se takovému chování vyhnout. Člověk s postižením je schopen si často říci o své potřeby sám a vykomunikovat, co je pro něj vhodné.

Průvodcovská služba

Lidé si často myslí, že osoby se zrakovým postižením se potulují venku, kam je nohy zanesou. Není to ovšem úplně pravda. Zkusili jste si někdy bez zrakové kontroly dojít do pekárny pro rohlík? Nebo do trafiky pro noviny? Není to úplně jednoduché a není to úplně jednoduché ani pro člověka se zrakovým postižením, který samostatný pohyb a orientaci trénuje. Není také žádná ostuda při pohybu venku využívat v co největší míře pomoc doprovázející osoby nebo osobního asistenta. Vždy jde o osobní komfort každého člověka a jeho psychickou pohodu. 

Průvodce nevidomým může dělat člověk, vodicí pes nebo třeba i kůň. Je klidně možné, že v dohledné budoucnosti budou tuto činnost zajišťovat roboti. U kontaktu s průvodcem platí stejná pravidla, která jsme zmínili výše. V případě, že by měl nevidomý člověk problémy se sluchem, byl by označen bílo-červenou holí (hluchoslepý), a proto můžeme komunikovat přímo s nevidomým a ne s jeho doprovodem. Pro nevidomého je často také poměrně snadno rozpoznatelné podle úhlu hlavy člověka, který s ním komunikuje, zda mluví přímo na něj, dívá se do papíru nebo hovoří na jeho asistenta. Dbejte proto i na toto základní pravidlo a komunikujte s nevidomými tváří v tvář. Na vodicího psa nesaháme, nekrmíme ho a nemazlíme. Pes je v práci a musí se na ni koncentrovat. Kdybyste ho nepatřičně vyrušili, mohlo by dojít i k tomu, že se společně se svým nevidomým pánem na trase ztratí. Vždy je třeba se stejně jako u běžného psa nejdříve dovolit, zda si jej můžete pohladit nebo mu dát nějaký pamlsek.

Tlumočník do znakového jazyka

V posledním Sčítání domů, bytů a domácností z roku 2021 uvedlo 1484 občanů, že je pro ně znakový jazyk jazykem mateřským. Jako druhý jazyk hned po češtině ho uvedlo 3265 osob. Jde tedy minimálně o 4749 občanů, kteří mají znakový jazyk osvojen (Český statistický úřad: Statistika a my, 2022). Jeden z nejznámějších citátů hluchoslepé spisovatelky Helen Kellerové zní následovně: „Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí.“ Tento citát jasně vystihuje každodenní situaci lidí se sluchovým postižením.

I při komunikaci s lidmi se sluchovým postižením platí výše zmíněná pravidla. Vždy mluvíme přímo na neslyšícího člověka, a to i v případě, že s sebou má k dispozici tlumočníka do českého znakového jazyka. Tlumočník znakuje veškerou vaši slovní produkci, tedy například i věty typu „To jí neříkejte, to nemusí vědět“ a podobně. Je také třeba, aby neslyšící dobře viděl jak na vás, tak na svého tlumočníka. I v tomhle výrazně pomáhají moderní technologie a online svět. S tlumočníkem je možné se spojit i pomocí videohovoru online. 

Lidé využívají osobní asistenci k nejrůznějším účelům. Někdy je nutné zajistit základní hygienické a stravovací služby, jindy jde o doprovod za zážitkem. Jde o zlepšení kvality života a důstojnosti člověka. Je ovšem důležité mít vždy na paměti, že člověk, který s osobním asistentem přichází, je samostatná jednotka a asistent pouze jeho doprovod, který mu pomáhá v situacích, které by sám nebo s těžkostmi zvládl. Jsme lidé, proto společně komunikujme!

Foto: Pixabay

Tereza Jurásková Moravová

Tereza Jurásková Moravová

Tereza Jurásková Moravová se dlouhodobě věnuje problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Absolventka speciální pedagogiky pracuje pátým rokem v oddělení náboru nových zaměstnanců do firmy, proto je pro ni pracovní uplatnění lidí denním chlebem. Sama má získané zdravotní postižení.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!