Moneta zpřístupňuje Internet Banku nevidomým

Další bariéra pro zrakově postižené pokořena. Internet Banka je nově vyladěna pro program, který uživatelům se sníženými zrakovými schopnostmi reprodukuje vizuální obsah ve zvukové podobě. Díky optimalizaci, na které vývojáři skupiny MONETA spolupracovali se samotnými uživateli, se odteď nevidomí a slabozrací v online bankovnictví zorientují.

Obecně lze za přístupnou považovat internetovou stránku nebo mobilní aplikaci, kterou může osoba se zdravotním znevýhodněním efektivně používat s pomocí asistenčních technologií a speciálních programů. Aktuální novinkou v Internet Bance je přizpůsobení jejího prostředí pro program, jenž uživateli se sníženými zrakovými schopnostmi reprodukuje vizuální obsah ve zvukové podobě. To však není mezi vývojáři standardem.

„Když vývojáři a kodéři webů a mobilních aplikací přístupnost ignorují, což se bohužel děje poměrně často, neznamená to, že by čtečka nedokázala obsah reprodukovat. Problém však je, že výsledek je pak zmatečný, a proto je pro člověka s handicapem velmi náročné se na stránkách zorientovat,“ poukazuje jeden z vývojářů Tomáš Kakáč.

Jak připouští samotný tým vývojářů, nejvíce jim v práci pomohl kontakt se samotnými uživateli čtečky na bázi testování a hloubkových rozhovorů. Tyto testy pomáhaly týmu lépe se vcítit do kůže nevidomého uživatele.

„Člověk, který nemá se zrakem potíže, je zvyklý, že webové stránky mají určitou hierarchii, o které často nemusí ani přemýšlet. Zkrátka vidí celek, který tvoří logo, titulek stránky, textové bloky, boxíky, tlačítka, fotky a další prvky. Zrakově postižení lidé tuhle možnost nemají, a proto musíme zajistit, aby obsah, který uživateli zprostředkuje čtečka, dával smysl,“ potvrdil Tomáš Kakáč.

Podle dalšího člena týmu Petra Moravce je také důležitým faktem, že zvyšování přístupnosti neřeší jen kvůli nevidomým lidem, ale také s osobami, které vidí špatně nebo mají potíže s rozeznáním barev. „Pak pracujeme s kontrastem textu a ladíme další vizuální prvky. A další skupinou uživatelů, jejichž potřeby zohledňujeme, jsou lidé s omezenou hybností, kteří se na webu pohybují pomocí klávesnice,“ upozorňuje Petr Moravec.

Podle šetření Českého statistického úřadu v Česku k roku 2013 žilo 65 tisíc lidí se zrakovým postižením, které není možné korigovat brýlemi nebo čočkami. Jiné odhady udávají, že lidé s vážným postižením zraku tvoří přibližně procento populace, v Česku by jich tedy bylo okolo 100 tisíc. K lidem s poruchami zraku je třeba připočítat také osoby s omezenou hybností, která jim komplikuje standardní prohlížení webových stránek nebo používání mobilních aplikací.

Zdroj: czechbanking.cz

Foto: pixabay.com

Picture of Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ