Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Podnikatelé i soukromé osoby, které v minulosti svými finančními příspěvky i hmotnými dary pomáhali pacientským organizacím či neziskovkám, se snaží pomáhat i v době, která je kvůli covidu a různým restrikcím těžká i pro ně.

Tyfloservis pomáhá nevidomým a slabozrakým už od roku 1991. Tato obecně prospěšná společnost nabízí podporu, informace a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné zrakové potíže hledají cestu k co nejsamostatnějšímu životu. Působí též na společnost, aby dokázala k jejich samostatnosti přispívat a pomohla tam, kde je to třeba. Každoročně se na Tyfloservis obrátí více než tři tisíce nevidomých a slabozrakých klientů. Terénní a ambulantní služby jsou lidem se zrakovým postižením poskytovány zdarma prostřednictvím sítě 13 krajských středisek.

Vedoucí ostravského střediska Monika Morcinková říká, že v důsledku covidu byly sice v poslední době finanční i hmotné dary nižší než dříve, ale dlouhodobí podporovatelé zůstávají. „Je to pochopitelné, řada firem, malých podnikatelů i sponzorů z řad soukromníků má sama v této době dost starostí. Ale snaží se stále pomáhat v rámci svých možností.“ Dodala, že někteří dárci poskytují své příspěvky, aniž by chtěli, aby jejich jméno bylo uvedeno na reklamních banerech, informačních letácích či jinde. „Už dlouhé roky nás podporuje paní, která jednou ročně přinese finanční částku, ale nechce být nikde zmiňována,“ uvedla Morcinková.

Naďa Nováková, předsedkyně Rosky Ostrava (Roska je pacientské sdružení osob trpících roztroušenou sklerózou), říká, že dlouhodobě činnost Rosky podporují město Ostrava, většina městských obvodů a v neposlední řadě i Moravskoslezský kraj. Dlouholetým podporovatelem jsou i Průmyslové montáže Ostrava. „Když například město, kraj či obvody oslovíme, v naprosté většině nám příspěvek poskytnou. Sponzorství firem či soukromých osob je často založeno na osobních vazbách. Takže nás podpoří někdo, kdo má v okolí osobu s roztroušenou sklerózou, třeba i firma, kde nemocný pracoval. Někteří sponzoři nepožadují protislužbu, tím myslím, že ani nechtějí, aby se jejich jméno objevilo někde na akci, kterou pořádáme třeba i díky jejich příspěvku,“ uvedla předsedkyně ostravské Rosky.

„Vážíme si každého, kdo nás podpoří. Díky dárcům pak můžeme zlepšovat naše služby nebo se vydat na rekondiční pobyty. Ty jsou pro pacienty s roztroušenou sklerózou velkým přínosem,“ dodala Nováková. V poslední době je podle ní patrné, že problémy mají i některé firmy, jež dříve Rosce přispívaly. I ty se však snaží sponzorské příspěvky dál poskytovat. „Věnují třeba nižší částku než dříve, ale my jsme jim přesto moc vděčni.“

Předsedkyně Svazu tělesně postižených Ostrava Kristina Salamon uvedla, že svaz dostává dotace od měst. „V poslední době jsou ty příspěvky někdy nižší než v minulosti, ale pořád platí, že se nám snaží vycházet vstříc. Posílají je dál velké firmy i ty menší, přestože se dá předpokládat, že ani jejich situace nemusí být kvůli covidu optimální. Přispěvateli jsou například firmy, které osoby s tělesným postižením zaměstnávají. Ty si totiž lépe uvědomí, s jakými překážkami musí naši členové bojovat,“ vysvětlila Salamon. Kvůli proticovidovým opatřením však musel Svaz tělesně postižených Ostrava činnost omezit a zrušit některé z plánovaných akcí.

Ostravská organizace vozíčkářů je nestátní nezisková organizace, založená v roce 1997 samotnými vozíčkáři. Mezi cíle, jež si dala, patří vybudovat a provozovat alternativní dopravní službu pro těžce tělesně postižené osoby, podporovat nezávislý způsob života handicapovaných občanů, organizovat pro ně klubovou činnost, společenské, kulturní a sportovní akce stejně tak rehabilitační a rekondiční pobyty či poskytovat poradenství při odstraňování architektonických bariér.

Hospodářka Ostravské organizace vozíčkářů Marie Baňová odpověděla, že organizace dostala jako dar také auto na přepravu vozíčkářů. „Počty lidí, kteří se rozhodnou poskytnout sponzorský dar, se v poslední době kvůli covidu mírně snížily. Když uvedu příklad, tak někdo, kdo dříve dal příspěvek 2,5 tisíce, loni daroval poloviční částku. Ale vážíme si toho, že na nás nezapomněl ani v časech, které jsou těžké pro všechny.“

Pandemie covidu se například projevila i v počtu vozíčkářů, které už zmíněné auto přepravilo. „Dříve tuto službu využilo zhruba 2,5 tisíce osob, loni už to byla jen polovina,“ upřesnila Baňová.

Foto: Břetislav Lapisz

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Břetislav Lapisz

Břetislav Lapisz

Rodák z Českého Těšína prožil dětství v nedalekém Havířově, od konce studií v roce 1990 bydlí v Ostravě. Absolvent učitelství Pedagogické fakulty Ostrava (obor čeština – dějepis) se zajímá o novodobou historii, jeho největším koníčkem je sledování sportovních přenosů (od fotbalu přes hokej, stolní tenis až po šipky). Rád cestuje, jeho nejoblíbenější destinací je Slovensko. A v poslední době zahradničí (s poměrně mizernými výsledky). Je ženatý a má dvě dospělé děti. Roztroušená skleróza jej „provází“ od roku 1998.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!