Odpradávna se říká, že ticho léčí. Paradoxně ve zdravotnických zařízeních však ticho často nepanuje. Například v nemocnicích se za uplynulých 40 let zvýšila průměrná úroveň hluku o 27 % na 70 dB. Přitom Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje pro zotavování maximální míru hluku na úrovni 35 dB. Zásadní dopady má hluk ovšem i na výkon zdravotnického personálu, obzvlášť na operačních sálech. Naštěstí v některých tuzemských nemocnicích se na akustiku zvýšený důraz klade. Zářným příkladem jsou nemocnice v Sokolově nebo Vrchlabí.

Podle vědeckých studií hluk zvyšuje u pacientů hladinu stresu, ruší jejich spánek, a zpomaluje tak proces zotavování. Nejohroženější jsou pacienti na odděleních intenzivní péče, těsně po operaci a předčasně narození novorozenci. Hluk v nemocnicích pochází zejména z lékařských přístrojů, alarmů a mluveného slova. „Zdravotnická zařízení kladou velký důraz na hygienu. Proto se při jejich budování používají převážně tvrdé materiály, jako je kov či keramická dlažba. Ale v takto koncipovaných prostorách hluk nemá být čím pohlcen, odráží se od tvrdých povrchů a šíří se nežádoucím způsobem,“ vysvětluje Iveta Králová, Key Segments Manager ze společnosti Ecophon. Ta bezmála čtyřicet let vyvíjí a prodává akustické systémy na absorpci hluku.

Akustika sníží opakované hospitalizace o 50 %

Nevyhovující prostorová akustika má na rekonvalescenci pacientů konkrétní a měřitelné dopady. Podle studie provedené na stovce pacientů s bolestmi hrudníku ve Švédsku potřebovalo po uplynutí tří měsíců opakovanou hospitalizaci o 56 % méně pacientů než těch, kteří se zotavovali v nevyhovujícím zvukovém prostředí. Navíc u pacientů, kteří měli problém s krevním tlakem došlo k jeho poklesu až o 24 %.

Operace za zvuků sbíječky

Méně hluku však nepomáhá pouze pacientům, ale i zdravotnickému personálu. Například akustická studie z nemocnice v dánském Hvidovre potvrdila pokles rizika lékařských pochybení po zlepšení akustických podmínek. „Během ortopedických operací se může úroveň hluku vyšplhat až k 110 db. Pro srovnání – takový hluk vyprodukuje sbíječka. Tak hlasité prostředí nejen škodí sluchu, ale výrazně zhoršuje i komunikaci zdravotnického týmu na sále,“ objasňuje Králová. 

Nemocnice s top akustikou? V Sokolově nebo Vrchlabí

Na prostorovou akustiku se začíná klást zvýšený důraz i v tuzemsku. Sází na ni například i jeden z největších českých provozovatelů zdravotnických zařízení, společnost PENTA HOSPITALS CZ. Ta v České republice provozuje například Nemocnice Sokolov, Ostrov, Vrchlabí nebo Roudnice nad Labem, několik dalších nemocnic i ambulancí nebo třeba síť domovů ALZHEIMER HOME.

„Akustické úpravy jsme zatím provedli ve třech našich nemocnicích, konkrétně v Sokolově, Vrchlabí a Roudnici nad Labem. Všude jsme kladli důraz na zlepšení podmínek nejen pro pacienty, ale i pro personál,“ říká Daniel Lemer, marketingový ředitel PENTA HOSPITALS, a pokračuje: „V Nemocnici Sokolov jsme zdokonalili akustiku v prostorech přiléhajících k centrálním operačním sálům, například dospávacích pokojů, a ve Vrchlabí došlo ke kompletní rekonstrukci oddělení ortopedie, ambulantního traktu a recepce. V Roudnici jsme zase při rekonstrukci oddělení následné a dlouhodobé intenzivní péče chtěli zlepšit akustické podmínky pro dlouhodobě nemocné a vytvořit jim optimální podmínky pro rekonvalescenci.“

Investice do prostorové akustiky přinášejí zdravotnickým zařízením ale ještě jeden zásadní benefit – jednodušší hygienickou údržbu. „Obzvlášť v aseptických provozech je nutné provádět pravidelnou dezinfekci stěn včetně stropů. Po rekonstrukci a montáži akustických panelů máme podhledy všude pevně zafixované, což výrazně usnadnilo i urychlilo pravidelnou údržbu,“ vysvětluje Lemer.

Zdroj: Phoenix Communication

Foto: Pixabay

Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!