Nespravedlivé jednání státu nebo úřadu? I na ně je lék

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Stále stejné chyby v postupech, nespravedlnost systému, která ochuzuje onkologicky nemocné a jejich blízké, nevstřícné nastavení úřadů a úředníků. To je něco, s čím se sociální pracovníci potkávají pravidelně. Někteří se však rozhodnou pro akci – ne u jednoho člověka, ale za všechny. Napíšou na ministerstvo nebo úřad, diskutují, spolupracují s dalšími organizacemi a vytvářejí tlak na žádoucí změnu. Jsou to odborníci s vytrvalostí a nasazením. Mnohdy neuspějí, ale nedají se. To je hájení práv a zájmů. Pomalé, zvenku neviditelné, málo ceněné, ale velmi potřebné.

„Stát vyžaduje, sankcionuje, ale sám je nedosažitelný, to je něco, s čím se nechci smiřovat,“ říká Šárka Slavíková, sociální pracovnice Amelie, z.s. „Bezmoc u klientů, plynoucí z jednání s úřady a akceptace všeho, včetně finančních obtíží, které to s sebou nese, by vůbec nemusely být. Chce to změnu a tu i přes obtíže vidím jako možnou.“ I proto se věnuje hájení práv a zájmů onkologicky nemocných a jejich blízkých.

Aby byla jakákoli akce možná, je třeba nejdříve provádět obsáhlý sběr a analýzu informací – zkušeností, dat od lidí, jichž se týká, postupů. Mezi ně patří například potíže s dostupností služeb péče, nevyhovění požadavkům nebo vzniklá pochybení, chybné výklady apod. To vše v oblasti zdravotní, sociální, pracovně právní i finanční. „Informace analyzujeme z hlediska četnosti, místa výskytu, ale i míry zátěže, délky trvání a výjimečnosti. Například některá onkologická onemocnění se řadí mezi vzácná, a vzniklé situace tak vyžadují individuální řešení,“ přidává Slavíková.

Dlouhodobé nešvary systémů, chybějící nebo nesprávná legislativa a chybné postupy jsou pak předmětem samotného hájení zájmů, kdy se usiluje o změnu pro všechny, koho by mohly ovlivnit. „Důležité je na potřebu změny upozornit, ovšem také k tomu získat podporu dalších odborníků a organizací a poté se společně snažit prosadit změnu na patřičných místech,“ doplňuje Michaela Čadková Svejkovská, ředitelka Amelie, z.s. „I proto spolupracujeme s odbornými, pacientskými a zastřešujícími organizacemi. Je to práce dlouhodobá, pomalá, s mnoha dílčími neúspěchy, efekt se přesto dá počítat. Bohužel na tyto aktivity stále chybějí prostředky, i proto je to spíše činnost z velkého nadšení a z velké části dobrovolná.“

Oblasti hájení práv a zájmů, kterým se Amelie, z.s., aktuálně věnuje:

  • Intenzivně se pracuje na otázkách zaměstnávání onkologicky nemocných na volném nebo chráněném trhu práce, zejména v souvislosti s relativně krátkou dobu pobírání invalidního důchodu.
  • Chybným zadržováním podpory v nezaměstnanosti u klientů, kteří se evidují na úřad práce a podali námitku k invalidnímu důchodu.
  • Důležitou a dlouhodobou prací byla novela dlouhodobého ošetřovného a zrušení podmínky hospitalizace u neléčitelných stavů. Novela byla minulý týden v Senátu schválena.
  • Otázka vzniku diety – navýšení životního minima u onkologicky nemocných v hmotné nouzi, aby jejich výživa při náročné léčbě byla kvalitnější a měli větší naději, že nemoc zvládnou.
  • Spolupráce Amelie, z.s., s Hlasem onkologických pacientů, kde je hlavním tématem posledního období novela zákona o zdravotním pojištění s řadou změn (novelu nyní Senát vrátil Poslanecké sněmovně), mapování dostupnosti péče v poslední vlně pandemie covid-19. Připomínkování nového Národního onkologického programu na roky 2022–30 a snaha o vznik samostatného Akčního plánu k tomuto programu, který by podepsala vláda a zavázala se ke spolupráci napříč resorty.

Zdroj: amelie-zs.cz

Amelie se již od roku 2006 věnuje psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým. Vizí Amelie je, aby rakovina byla vnímána „jen“ jako součást života, a své poslání vidí v tom, že pomáhá žít život s rakovinou. Více informací o aktivitách a neziskové organizaci Amelie, z.s., lze nalézt na oficiálních webových stránkách www.amelie-zs.cz.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!