Následující tři roky bude nezisková organizace Etincelle, která dlouhodobě podporuje lidi s mentálním a kombinovaným postižením, propojovat zaměstnance se zkušeností z chráněného trhu práce se zaměstnavateli. Oběma stranám pak pomůže rozptýlit obavy a vše hladce zvládnout. Kromě zaměstnavatelů se zaměří také na osvětu a usilovat bude i o změny ve státní správě a legislativě.

Osloveny budou firmy v regionu Kladna a Příbrami s více než 25 zaměstnanci.

O KROK firmám nabídne osvědčené koncepty tzv. franšíz od dalších sociálních podniků, ve kterých lidé s postižením pracují.

Krok za krokem je provede adaptací funkčního konceptu do podniku. Vzniknou tak specializovaná standardizovaná pracoviště, kde najdou práci lidé s postižením a firmy nebudou muset volit náhradní řešení, jak splnit povinný podíl. Jde o vyzkoušené provozovny (kavárny, úklidy, balírny, nebo call centra), které fungují a integrují zaměstnance s handicapem.

„Vycházíme z vlastní zkušenosti, kdy se nám podařilo vybudovat síť firemních bister Mezi řádky, která úspěšně fungují ve velkých korporacích i institucích. Sdílením příkladů dobré praxe a nabídnutím konkrétního návodu, jak na to, chceme rozptýlit obavy zaměstnavatelů, zda handicapovaní zaměstnanci práci u nich zvládnou a budou pro firmu přínosem,“ vysvětluje Jakub Knězů, ředitel skupiny Etincelle.

Chráněný trh zbytečně drží schopné lidi

Expertům z Etincelle vadí současné zamrznutí chráněného trhu práce. Talentovaní lidé se často nemohou v pracovní kariéře posunout dál, a chráněný trh tak nenaplňuje svou tranzitní úlohu. Křiví ho navíc i současná podoba náhradního plnění.

„Chceme změnit postoj firem a společnosti k zaměstnávání lidí s handicapem. Domníváme se, že stávající nástroje, které mají sloužit k podpoře zaměstnávání lidí s postižením, mají ve výsledku opačný efekt. Ve skutečnosti je to nejpohodlnější způsob, jak se vykoupit z povinnosti integrovat lidi se specifickými potřebami na pracoviště. A bohužel i nejekonomičtější. Protože výrobky, které si prostřednictvím náhradního plnění kupujeme, by si firma pořizovala i tak a lidé s handicapem na nich často mají minimální podíl,“ říká Kateřina Broža, vedoucí projektu a ředitelka pro rozvoj skupiny sociálních podniků Etincelle.

A dodává, že stávající praxe není ideální ani pro stát, kterému každoročně rostou náklady na zaměstnávání lidí s postižením.

Podpora zaměstnavatele bude mít několik fází

Do vstupní analýzy, jež odhalí připravenost firem na zaměstnání lidí se specifickými potřebami, bude zapojený speciální kontrolní tým tvořený lidmi s handicapem, který nejlépe identifikuje možné překážky v práci.

Společnostem, jež budou chtít lidi s postižením zaměstnat, Etincelle pomůže vytipovat pracovní pozice a propojí je s vhodnými zaměstnanci. Následně se vše vyladí podle konkrétního provozu.

„Zaměstnance pak zaškolíme na pracovišti a na jeho nástup připravíme i tým zaměstnavatele,“ vysvětluje vedoucí projektu Kateřina Broža.

O KROK by rád změnil nevyhovující praxi

Skupina sociálních podniků Etincelle doufá v odbornou diskusi, která by měla vést ke změně legislativy.

Vznikne pět tematických pracovních skupin, jež budou připravovat takzvanou advokační strategii navrhovaných změn.

Etincelle plánuje také oslovit další sociální podnikatele, zaměstnavatele na chráněném i otevřeném trhu práce, lidi s postižením a jejich opatrovníky i zástupce veřejné správy a legislativce.

Etincelle
Skupina sociálních podniků Etincelle se vytvořila v roce 2005, kdy vzniklo občanské sdružení stejného názvu.
K Etincelle, o.s., přibyla v roce 2009 organizace Startujeme, o.p.s., dále pak Twin Catering, s.r.o., a Dělníci, s.r.o., a také Etincelle úklidová, s.r.o.
Posláním je podporovat lidi se zdravotním postižením, především mentálním, při cestě zpátky do života. Pracují v kavárnách a bistrech, pekárně, prádelně nebo při úklidu.
Působí především ve Středočeském kraji a v Praze.
Zaměstnává zhruba 200 lidí.
Web: etincelle.cz

O KROK
Je inovační projekt, který podpoří zaměstnávání lidí se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce. 
Zapojí se do něj zaměstnavatelé, lidé s handicapem, neziskové organizace i státní instituce.
Projekt se zaměří také na osvětu ve státní správě a na informovanost mezi lidmi s handicapem, jež chce motivovat, aby udělali ve svém životě další krok.
Cílem programu je přivést k zaměstnavatelům loajální zaměstnance z řad lidí se zdravotním postižením, kteří již mají předchozí pracovní zkušenost a bezpečně zvládli práci na chráněném trhu práce. Umožní jim to větší míru samostatnosti a osobní rozvoj.
Zaměstnavatelé i lidé s handicapem dostanou průběžně potřebnou podporu tak, aby obstáli.
Projekt O KROK je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost.
Web: okrok.eu

Náhradní plnění
Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci mají povinnost zaměstnávat minimálně 4 % osob se zdravotním postižením podle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Při nesplnění lze:
– odvést do státního rozpočtu ročně 2,5násobek průměrné mzdy za každou zdravotně postiženou osobu, kterou firma podle povinnosti nezaměstnává
– čerpat náhradní plnění odebráním výrobků nebo služeb od organizace, která zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením, nebo od osoby se zdravotním postižením, která podniká jako OSVČ
– kombinovat odvod státu a náhradní plnění

Foto: Martina Kaderková

Marie Zemanová

Marie Zemanová

V redakci magazínu Inspirante pracuje od června 2018. Poslední dva roky působila v časopise Zora, předtím pracovala například v České televizi, iDNES a v Economii. Od srpna 2019 píše sloupek #za-zrak. Ve facebookovém profilu Za-Zrak informuje o životě bez zraku v souvislostech. Je součástí týmu Návštěvy POTMĚ, ve kterém se nevidomí setkávají se seniory. Kromě toho aktivně naslouchá ve vlastním projektu 1 Velké ucho.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!