Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Ačkoli se očkuje a rozvolňuje, současná situace je pro všechny složitá. I tak se mohou přidávat životní situace, které by samy o sobě byly hodnoceny jako velmi těžké – třeba onkologické onemocnění. Otázkou je, zda se tyto dvě situace a jejich dopady do života lidí sčítají, nebo jsou i oblasti, kde se jejich součet vyruší. Jak jsou na tom onkologicky nemocní v covidové době?

„Zvyšují se čísla psychických obtíží u všech, což ukazuje na míru zátěže, kterou si lidé procházejí. U onkologicky nemocných i jejich blízkých se jeví stejný trend,“ říká Kristýna Maulenová, psycholožka spolku Amelie, který nabízí psychosociální pomoc a dlouhodobě monitoruje situaci onkologicky nemocných a jejich blízkých. Sociální pracovnice Petra Kuntošová navazuje: „Vidíme dvojnásobnou psychickou zátěž – ze samotné nemoci a k tomu reálné ohrožení zhoršené imunity a mediální masáž v souvislosti s covidem. Zvyšuje se tak sociální izolace – lidé omezují styky s blízkými, ale třeba i s odborníky a nevyužívají jak běžných, tak profesionálních opor, které jim umožňují zátěž nemoci zvládat lépe. Na to pak nasedá i respekt ke kapacitám zdravotnictví, kdy lidé nechodí na preventivní prohlídky a odkládají návštěvu lékaře při obtížích. Bohužel se odkládají i první vyšetření nebo odkladné zákroky, což například v oblasti rekonstrukcí prsu má další vliv na psychiku u pacientek.“ Maulenová dodává, že psychická zátěž se systémově neřeší, na to nejsou vybudované kapacity Komplexních onkologických center a kapacity psychologů jsou přeplněné.

Podobný pohled má i sociální pracovnice Šárka Slavíková: „V sociální oblasti je viditelný trend odkládat problémy a v komunikaci s úřady je velká pasivita. To vede k pocitům bezmoci, ale i finančním obtížím větší skupiny lidí. Přitom nejde jen o vydané rozhodnutí, s nímž lidé nesouhlasí a neodvolají se, ale třeba i o opožděné výplaty dávek a následné sankce. Dostatečně se neřeší dopady léčby a rehabilitace je minimální.“

Negativních důsledků a vzrůstajících ohrožení je při souběhu rakoviny a covidových opatření opravdu mnoho. Na druhou stranu se ukazuje i několik oblastí, kde může vznikat něco pozitivního. Mezi ně patří lepší plánování kontrol na onkologiích. Mnohé lze vyřešit telefonicky a je patrná i velká snaha omezit čekání v čekárně a přesněji plánovat čas. Rozvíjí se také on-line komunikace, co dřív bylo okrajové, je dnes běžné: třeba konzultace s psychologem po telefonu nebo video hovoru, online podání žádostí, skupinová setkávání apod. Paradoxně také plošné omezení kontaktů a uzavření mnoha aktivit je v určitém smyslu pozitivní. To proto, že před problémem, který onkologicky nemocní běžně řeší a před covidem bylo zdrojem velké izolace a frustrace, nyní stojí celá společnost. V tom se situace srovnala a přináší i určitý pocit „normality“.

Jako pozitivní aspekt je vnímán rozvoj telemedicíny a e-health, ale také „radost z běžných maličkostí, které nám dříve připadaly samozřejmé,“ doplňuje Kuntošová. „Současná situace ukazuje rovněž nezastupitelnost komplexní péče o člověka – nejen o fyzické zdraví, ale i o psychiku, sociální oporu a případně spiritualitu a nezbytnost sociálního kontaktu,“ přidává Maulenová.

Zdroj: Amelie, z.s.
Foto: Pixabay

Logo amelie

Amelie se už od roku 2006 věnuje psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým. Vizí Amelie je, aby rakovina byla vnímána „jen“ jako součást života a své poslání vidí v tom, že pomáhá žít život s rakovinou. Více informací na ww.amelie-zs.cz.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!