Onkologičtí pacienti zvládají psychiku, vadí systém péče a chybí peníze

Koncem roku zveřejnil spolek onkologicky nemocných a jejich blízkých Amelie výsledky výzkumu psychosociálních potřeb lidí s nádorovým onemocněním.

První výzkum Amelie uskutečnila v roce 2016, kdy se zaměřila na zmapování psychosociálních potřeb onkologických pacientů v průběhu léčby a po ní. Nyní bylo cílem šetření zjistit, do jaké míry se daří tyto potřeby naplňovat.

Z šetření vyplynulo, že se pacientům daří zvládat onemocnění po psychické stránce. Větším úskalím je pro ně finanční zajištění během léčby a systém sociálního zabezpečení. Uvítali by také kvalitnější poradenství v nemoci.

„Náš výzkum je jediný svého druhu. Výstupy z něj se snažíme transformovat do konkrétních doporučení a tlumočit příslušným odborníkům a institucím,“ říká Michaela Čadková Svejkovská, ředitelka Amelie, a doplňuje: „Implementovat výsledky do praxe je ale běh na dlouhou trať a v tomto případě o to složitější, protože by bylo zapotřebí změnit celý systém fungování poradenství a pomoci, aby pacienti nějaké zlepšení zaznamenali.“

Hlavní závěry výzkumu

1/ Nejsilnější potřeby v oblasti psychiky:

  • Naprostá většina respondentů (92,8 procenta) potřebuje nacházet naději, optimismus a sílu k léčbě. Potěšující zprávou je, že více jak polovině z nich (56,9 procenta) se tuto potřebu podařilo naplnit, 39,7 procenta částečně a pouze 3,4 procenta respondentů se to nepodařilo. Nejčastěji očekávají podporu od svých partnerů (62,5 procenta), 56,5 procenta ji hledá na internetu, 49,6 procenta u onkologa, 47,4 procenta u přátel a 44 procent u svých dětí.
  • Pro 90,4 procenta dotazovaných je neméně důležité být i s nemocí svému okolí stále užiteční. A díky partnerům, přátelům, dětem se tak skutečně cítí zhruba 40 procent z nich.

2/ Nejvíce naplněné potřeby:

  • Naději, optimismus a sílu k léčbě našla téměř většina respondentů. Pouze u 3,4 procenta nebyla tato potřeba naplněna.
  • Mít prostor pro rekonvalescenci a pozvolný návrat do běžného života se podařilo 48,8 procenta respondentů a alespoň částečného naplnění dosáhlo 50,7 procenta.
  • Většina také dokázala zvládat svůj život a dovedla se o sebe postarat, jen u 3,6 procenta nebyla tato potřeba naplněna.

3/ Nejčastější potřeby v oblasti sociálně právní a finanční a jejich naplnění:

  • Během léčby pacienti běžně řeší situaci, kdy jim byl odejmut nebo nepřiznán invalidní důchod. Poradit v této situaci potřebovalo 81,6 procenta respondentů. Více jak polovina z nich (52,2 procenta) čekala pomoc od ČSSZ/OSSZ a dočkalo se jí 18,2 procenta respondentů. U více jak čtvrtiny respondentů tato potřeba naplněna nebyla.
  • 75,2 procenta dotazovaných potřebovalo získat informace o tom, na co mají onkologičtí pacienti nárok. Většina (76,5 procenta) čekala pomoc od onkologa, který skutečně pomohl nejvíce, jak uvedlo 67,3 procenta. Celkově byla tato potřeba pro téměř pětinu respondentů nenaplněna.
  • Onkolog je rovněž nejvíce nápomocný v případě získávání relevantních informací o možnostech rekonvalescence (např. rehabilitace, lázně a podobně). Obrátilo se na něj 76,5 procenta respondentů a v 67,3 procenta případů rovněž pomohl. Nicméně 21,8 procenta lidí relevantní informace nezískalo.
  • Jak finančně zabezpečit sebe a rodinu, zjišťovalo 59,6 procenta dotazovaných. Téměř 60 procent z nich očekávalo radu od ČSSZ/OSSZ, kde ji také ve 32,2 procenta dostalo, pomohly i pacientské organizace (28,1 procenta). Necelých 19 procent pacientů uspokojivé informace nedostalo.

Psycholožka Kristýna Maulenová k průzkumu uspokojení potřeb dodává: „Z dílčích výsledků můžeme pozorovat, že onkolog je pro více jak polovinu respondentů důvěryhodný partner, od něhož získávají relevantní informace. A přístup lékařů vůči pacientům se výrazně zlepšuje.“

Výzkumu se zúčastnilo 250 respondentů s nádorovým onemocněním, z nichž 199 bylo žen. Téměř 90 procent dotázaných patřilo do věkové kategorie 40 až 79 let, zbytek tvořili mladší lidé.

Poznámka redakce: ČSSZ = Česká správa sociálního zabezpečení, OSSZ = Okresní správa sociálního zabezpečení.

Foto: Pixabay

Marie Zemanová

Marie Zemanová

Její sloupek #za-zrak jste mohli v magazínu Inspirante číst od roku 2019. Ve stejnojmenném blogu informuje o životě bez zraku v souvislostech i na Facebooku. Po letech v médiích se nyní v sociálním podniku Spolu s vámi věnuje PR a lektoruje na workshopech o zrakovém handicapu.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!