Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Bezplatný projekt Šance na restart 2 je určen pro osoby zdravotně postižené (OZP) a osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ). Je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Je to pokračování úspěšného bezplatného programu vzdělávací, poradenské a pracovní podpory „Šance na restart 2“. Do projektu se můžete zapojit i vy. Pomůže vám využít vaše zkušenosti a získat práci vhodnou i pro vaše zdravotní omezení.

Projekt je určen pro nezaměstnané či neaktivní osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, je bez věkového omezení a má rozsah pro Královéhradecký a Středočeský kraj.

Aktivity a podpory, jež jsou v projektu zahrnuty, jsou více než zajímavé: Sdílecí kruhy – councily (setkání s lidmi s podobnými problémy, sdílení příběhů, podpora sebejistoty), Individuální poradenský program (konzultace s koučem a poradcem pro cílené řešení osobní situace), Motivační workshopy (praktické informace k pracovnímu uplatnění, životopis, příprava na pohovor, sebeprezentace, hodnocení vlastních možností a bariér, osobní vize, profesní portfolio, akční plán atd.), Počítačové semináře (práce s počítačem a internetem, email, práce s texty a tabulkami atd.), Burzy práce (setkání se zaměstnavateli z regionu, informace o volných místech a možnost získání pracovních kontaktů).

Vybraným účastníkům projektu jsou nabízeny také Rekvalifikační kurzy podle individuálních potřeb, Profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací (NSK) www.narodnikvalifikace.cz.

Pro vybrané účastníky, kteří úspěšně projdou motivační a vzdělávací podporou, třeba i rekvalifikací, bude podle individuálních cílů a akčního plánu případně nabídnuto obnovení pracovních návyků a rozšíření praktických dovedností formou tréninkových pracovních míst se mzdovým příspěvkem za podpory mentora ve vybrané firmě.

Informativní nábory do II. etapy projektu:

V Hradci Králové v úterý 29. září od 10.00 v Centru andragogiky (K Dolíkám 809/8b, Hradec Králové)

V Mělníku ve středu 30. září od 9.00 na Úřadu práce Mělník (Nová 2571)

Přihlášku on-line do projektu: najdete na sancenarestart2.cz.

Další informace vám sdělí koordinátorka projektu Vlasta Krejčová (Vlasta@sancenavzdelani.org, telefon 773 695 300).

Foto: Pixabay

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!