Bezplatný projekt Šance na restart 2 je určen pro osoby zdravotně postižené (OZP) a osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ). Je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Je to pokračování úspěšného bezplatného programu vzdělávací, poradenské a pracovní podpory „Šance na restart 2“. Do projektu se můžete zapojit i vy. Pomůže vám využít vaše zkušenosti a získat práci vhodnou i pro vaše zdravotní omezení.

Projekt je určen pro nezaměstnané či neaktivní osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, je bez věkového omezení a má rozsah pro Královéhradecký a Středočeský kraj.

Aktivity a podpory, jež jsou v projektu zahrnuty, jsou více než zajímavé: Sdílecí kruhy – councily (setkání s lidmi s podobnými problémy, sdílení příběhů, podpora sebejistoty), Individuální poradenský program (konzultace s koučem a poradcem pro cílené řešení osobní situace), Motivační workshopy (praktické informace k pracovnímu uplatnění, životopis, příprava na pohovor, sebeprezentace, hodnocení vlastních možností a bariér, osobní vize, profesní portfolio, akční plán atd.), Počítačové semináře (práce s počítačem a internetem, email, práce s texty a tabulkami atd.), Burzy práce (setkání se zaměstnavateli z regionu, informace o volných místech a možnost získání pracovních kontaktů).

Vybraným účastníkům projektu jsou nabízeny také Rekvalifikační kurzy podle individuálních potřeb, Profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací (NSK) www.narodnikvalifikace.cz.

Pro vybrané účastníky, kteří úspěšně projdou motivační a vzdělávací podporou, třeba i rekvalifikací, bude podle individuálních cílů a akčního plánu případně nabídnuto obnovení pracovních návyků a rozšíření praktických dovedností formou tréninkových pracovních míst se mzdovým příspěvkem za podpory mentora ve vybrané firmě.

Informativní nábory do II. etapy projektu:

V Hradci Králové v úterý 29. září od 10.00 v Centru andragogiky (K Dolíkám 809/8b, Hradec Králové)

V Mělníku ve středu 30. září od 9.00 na Úřadu práce Mělník (Nová 2571)

Přihlášku on-line do projektu: najdete na sancenarestart2.cz.

Další informace vám sdělí koordinátorka projektu Vlasta Krejčová (Vlasta@sancenavzdelani.org, telefon 773 695 300).

Foto: Pixabay

Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!