Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Díky ní se rozšíří okruh osob, kterým stát pomáhá s pořízením motorového vozidla, nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku získají také osoby s demencí. Rovněž se zjednoduší administrativa příspěvku na mobilitu i příspěvku na zvláštní pomůcku.

Mezi ty, kterým vznikne nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku, budou patřit i osoby s demencí. Získají pomoc například s pořízením plošin, nájezdových ližin, schodolezů, úprav koupelny a WC. V případě úprav koupelny a WC přitom obdrží příspěvek až 350 tisíc Kč, v případě instalace plošiny až 400 tisíc Kč. Dnes tyto osoby nárok na tento příspěvek nemají. Demence je závažný problém a je jedním z nejčastějších postižení u seniorů. Ministerstvo práce a sociálních věcí považuje za nutné tyto osoby a jejich rodiny podpořit, a to mimo jiné s ohledem na očekávaný nárůst jejich počtu.

Nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla až do výše 200 tisíc Kč vznikne i lidem se závažným funkčním dopadem poruch autistického spektra (PAS), aniž je u nich přítomno mentální postižení určité hloubky. Sněmovna však odmítla senátní návrh na ještě větší rozšíření nároku na příspěvek a potvrdila původní verzi novely. Současná úprava umožňuje poskytnout osobám s PAS příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla a speciální zádržní systém pouze tehdy, mají-li mentální retardaci určité závažnosti. Nově nárok získají i ty osoby s PAS, u nichž se navzdory léčbě vyskytují závažné projevy agrese, kvůli nimž např. nemohou využívat prostředky hromadné dopravy. Každoročně to může pomoci zhruba 500 osob a jejich rodinám.

V případě příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla bude upraven postup v případě, kdy je cena vozidla známa už před rozhodnutím o nároku. Odpadnou tak situace, kdy se nesnižuje výše příspěvku podle ceny vozidla a rozdíl musí lidé vracet. U příspěvku na mobilitu se zjednodušuje postup při zastavení a obnovení výplaty z důvodu hospitalizace. U vybraných handicapů dojde také k nároku na průkaz pro osoby se zdravotním postižením automaticky bez časového omezení. Změny by měly platit od 1. ledna 2022, novela čeká na podpis prezidenta.

Zdroj: mpsv.cz
Foto: Pixabay

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!