Terapie v sedle. Jízda na koni pomáhá po pandemii

Pandemie u mnohých lidí prohloubila jejich dosavadní zdravotní problémy, ale také vyvolala řadu nových potíží. K jejich zlepšení může pomoct i hiporehabilitace, která zahrnuje různorodé aktivity a terapie s koňmi. Z iniciativy České hiporehabilitační společnosti vznikl Post-covid program pro děti a rodiče, na něž vážně dolehly důsledky pandemie. Účastní se jej devět hiporehabilitačních center.

Jedním z nich je středisko Bonanza Vendolí na Svitavsku. Podle jeho zakladatelky Lenky Buchtové se v průběhu pandemie zhoršila především schopnost dětí vyjadřovat se. „Máme tu holčičku, která byla skoro bezproblémová. Ale během covidu-19 začala být na sociálních sítích ke kamarádům zlá a neuměla odepisovat jinak než urážlivě,“ zmiňuje Buchtová. S komunikací mají problém zejména introvertní děti. „Stáhly se ještě více do sebe a odmítají s okolím mluvit,“ říká zakladatelka a vedoucí centra.

Dalším z negativních dopadů pandemie je to, že děti měly málo pohybu. „Řada z nich vůbec nesportovala, výrazně ztloustla a teď sotva něco uběhnou,“ líčí Buchtová. Setkala se i s případy, kdy děti přepadala panická hrůza z nakažení. „Ve škole si odmítaly sundat roušku, i když ji v lavici mít nemusely,“ dodává. „U dětí v mateřských školách je problém s regresí či úplným zastavením jejich vývoje, a tak se snažíme všechno nastartovat,“ popisuje další členka centra Michaela Kašparová. U žáků základních škol se pracovníci střediska zaměřují zejména na stmelení kolektivu.

Česká hiporehabilitační společnost vytvořila v rámci programu několik metodik pro dětské i dospělé pacienty. U některých osob po prodělané infekci přetrvává zvýšená únava, dušnost, kašel, zhoršení fyzické kondice, poruchy rovnováhy, poruchy kognitivních funkcí i přechodné psychické obtíže jako deprese, úzkosti, poruchy pozornosti a změny nálady. A hiporehabilitace může být efektivním nástrojem pro zlepšení ve všech těchto oblastech. World Health Organisation (WHO) doporučuje pro zmírnění dlouhodobých následků dechová cvičení, pravidelnou aerobní aktivitu, trénink k obnovení svalové síly, terapii poruch kognitivních funkcí a psychických obtíží. Intervenci v těchto oblastech lze zajistit právě hiporehabilitací, je aplikována práce s koněm ze země i ze sedla. Kontakt s koněm je doplněn relaxačními technikami, respirační fyzioterapií, psychoterapií, sociálně terapeutickými činnostmi a krizovou intervencí.

Jak hipoterapie pomáhá
U dětské mozkové obrny a centrální koordinační poruchy využíváme v hipoterapii její facilitační mechanismy. Správné polohování dítěte se zvolením ideálního tempa kroku koně usnadňuje vznik správného pohybu nutného pro vertikalizaci dítěte. Funguje obdobně jako Vojtova metoda, tj. stimuluje starý posturální globální lokomoční vzor.
U dětí s autistickými rysy navíc hiporehabilitace (kromě zlepšení motoriky) ovlivňuje i psychiku a sociální chování. Pravidelná péče o koně, přijetí koně jako autority dává dítěti pravidla, která musí respektovat a díky kterým se naučí, jak se začlenit do společnosti.
U skolióz a vadného držení těla se setkáváme s oslabením hlubokých svalů podél páteře = hlubokého stabilizačního systému. Jeho oslovení pomocí běžných cviků je téměř nemožné, k léčbě lze využít nestabilní plošiny. Koňský hřbet tuto nestabilní plošinu dává, navíc v pohybu a s pozitivními emocemi, které usnadňují fixaci nových pohybových programů.
Dětí se zrakových postižením často mívají vadné držení těla z důvodu špatné orientace v prostoru. Kůň dítěti „propůjčí“ své nohy a pomůže mu s orientací v 3D prostoru s pohybem vpřed.
U poruch komunikace využíváme při hipoterapii rytmicity koňského kroku. Dítě se naučí frázovat podle tempa kroku koně, po kterém se již mnohem snadněji přidává výslovnost souhlásek a slov.
Lidé s poúrazovými stavy často trpí zhoršeným vnímáním tělesného schématu, při němž dochází ke změně stereotypu chůze. Hipoterapií můžeme korigovat chůzi „seshora“.
Hipoterapii lze využít i u respiračních onemocnění. Dechové svaly jsou i svaly posturálními a podílí se na vadném držení těla. Zlepšením držení těla pomocí pohybu koňského hřbetu oslovujeme svaly dechového aparátu a druhotně zvyšujeme i kapacitu plic.
Hiporehabilitaci využívají hyperaktivní děti, děti s poruchou pozornosti, řeči, sluchu. Dále děti se svalovým onemocněním např. myopatie.

Zdroj: hiporehabilitace-cr.com, denikn.cz
Foto: Pixabay

Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!