Každý rok se v Evropě narodí jedno až dvě procenta dětí se závažným genetickým onemocněním, jakým je například cystická fibróza, spinální muskulární atrofie či hluchota. Tyto nemoci jsou způsobeny nefunkčností jednoho z našich genů. Předejít se jim dá pomocí prediktivního genetického testování, jež lze podstoupit na reprodukční klinice. V brněnské Repromedě vyvinuli vlastní test PANDA (PANelová Diagnostická Analýza), který proti běžným čtyřem monogenním chorobám dokáže takových nemocí odhalit více než sto.

Přestože se oba partneři – budoucí rodiče – cítí a vypadají zdravě, může se jim narodit dítě se závažnou nemocí. „Téměř každý člověk je totiž přenašečem v průměru jednoho až dvou monogenních onemocnění. Právě přenašečství však v běžném životě nelze poznat. Nejčastěji se tak partneři dozvědí o genetické zátěži v rodině bohužel až tehdy, když se jim narodí dítě se závažným dědičným onemocněním,“ uvádí Kateřina Veselá, lékařka a ředitelka reprodukční kliniky Repromeda. Problém podle ní nastane, potkají-li se dva lidé s mutací ve stejném genu, tedy dva přenašeči téže nemoci. „U takového páru je pak pětadvacetiprocentní riziko, že se nemoc projeví právě u jejich potomka,“ upřesňuje.

Medicína ví, jak se o genetické zátěži dozvědět předem

Řešením, které dokáže přenesení závažné genetické zátěže zabránit, je prekoncepční genetické testování. To se u páru provede ještě před samotnou snahou o otěhotnění. „V roce 2018 se našemu laboratornímu týmu podařilo vyvinout unikátní screeningový genetický test PANDA Infertility, který slouží k odhalení skrytého přenašečství čtyř ve střední Evropě nejčastějších monogenních onemocnění. Jde o cystickou fibrózu, syndrom fragilního X, SMA a hluchotu. V rámci panelu se také vyšetřují geny, které způsobují poruchy plodnosti, dále geny poruch vývoje embryí, ale i trombofilní mutace,“ představuje vlastní test Veselá.

Původní verze testu z roku 2018 získala vylepšení a reprodukční klinika Repromeda nyní začíná testovat s novou, rozšířenou verzí PANDA Carrier. Toto testování zahrnuje vyšetření ne čtyř, ale více než sto nejčastějších monogenních recesivních onemocnění. Mezi ty kromě již zmíněných chorob patří například vrozené vady metabolismu, jako je fenylketonurie, poruchy zraku a sluchu či choroby pohybového aparátu a kůže. Testování PANDOU Carrier může snížit riziko narození geneticky postiženého dítěte desetkrát až dvacetkrát.

Když odhalí riziko

Při vyšetření na klinice se partnerům odebere krev, která je testována v genetické laboratoři. Vyšetření končí porovnáním mutovaných genů u obou. Na základě výsledků je možné posoudit takzvanou genetickou kompatibilitu páru, jež poskytne důležitou informaci o riziku dědičného onemocnění u dítěte. Pokud se u partnerů zjistí přenašečství mutace ve stejném genu a hrozí výskyt genetického onemocnění u potomků, lze mu předejít pomocí preimplantačního genetického testování embryí (PGT-M). V takové situaci je pak nutné vydat se cestou umělého oplodnění, při němž jsou do dělohy ženy transferována jen zdravá a perspektivní embrya bez genetické zátěže.

„Vyvinutím panelu PANDA naše bádání nekončí. Nyní pracujeme na zavedení vyšetřování celého lidského exomu, tedy otestování všech přibližně dvaceti tisíc genů v lidském těle. Toto testování dokáže objasnit příčiny onemocnění i u těch pacientů, u kterých se to dosud nepodařilo,“ uzavírá lékařka Veselá.

Odkaz na PANelovou Diagnostickou Analýzu:  https://www.repromeda.cz/poskytovana-pece/genetika/prediktivni-testovani/panel-carrier/

Zdroj: dychame.cz
Foto: Pixabay

Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!