Každý rok uděluje nezisková organizace Tichý svět, o. p. s., ocenění Tichá firma a Tichá instituce jako výrazy poděkování a uznání za vytváření bezbariérového prostředí pro neslyšící spoluobčany. Za rok 2022 získala titul Tichá instituce Ústřední vojenská nemocnice v Praze a titul Tichá firma ostravská tiskárna Zeman Art.

Jedním z důvodů pro ocenění Ústřední vojenské nemocnice v Praze byl fakt, že většina zdravotních sester má v pracovních telefonech staženou aplikaci Tichá linka – online tlumočení znakového jazyka a přepis mluvené řeči, a prošla školením ohledně využití této služby v případě, že přijde pacient s postižením sluchu.

Titul Tichá firma pak získala ostravská tiskárna Zeman Art, která dlouhodobě zaměstnává osoby se sluchovým postižením. K tvorbě vhodného prostředí přispívá například tím, že se někteří zaměstnanci učí českému znakovému jazyku, nebo tím, že pro komunikaci s kolegy se sluchovým postižením využívají Tichou linku a tlumočnické služby. 

Obě ocenění předá osobně ředitelka organizace Tichý svět Marie Horáková spolu s poděkováním ve formě speciálního dortu z Tiché cukrárny.

Nezisková organizace Tichý svět, která propojuje svět slyšících a neslyšících, poskytuje osobám se sluchovým postižením všestrannou podporu v podobě sociálních služeb, které jim ulehčují začlenění do společnosti.

Zdroj: helpnet.cz

Foto: Pixabay

Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!