Volební právo pro nejširší okruh lidí s postižením

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Parlamentní volby určily hlavní téma setkání poradního orgánu ombudsmana pro oblast monitorování práv lidí s postižením – diskutovalo se o přístupnosti volebních místností i podpoře voličů v pobytových sociálních službách.

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením zaručuje lidem s postižením plnou účast na politickém a veřejném životě, včetně práva volit a být volen. Na setkání poradního orgánu shrnula zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková a právníci Kanceláře zásadní témata spojená právě s volbami a lidmi s postižením. 

Po komunálních volbách v roce 2018 navštívili pracovníci Kanceláře ombudsmana sedm domovů pro osoby se zdravotním postižením umístěných v šesti různých krajích. Zaznamenali překážky, které lidem s postižením fakticky ztěžovaly výkon volebního práva, ať už šlo o informační izolaci kvůli odříznutí od běžného života společnosti, bariérovost volebních místností nebo nepochopení rozsahu omezení svéprávnosti a bránění klientům volit. Následně vzniklo Doporučení k podpoře voličů v domovech pro osoby se zdravotním postižením. Letos v září vyšlo v aktualizované podobě znovu a se zaměřením na volby do Poslanecké sněmovny, jež právě proběhly. Doporučení je určeno nejen poskytovatelům pobytových sociálních služeb, ale také opatrovníkům. 

Provází krok po kroku volebním procesem počínaje dlouhodobou přípravou v předvolebním období až po samotný výkon volebního práva ve volební místnosti nebo do přenosné volební schránky v pobytovém zařízení sociálních služeb. Cílem tohoto Doporučení je umožnit co nejširšímu okruhu klientů realizovat jejich volební právo, a to díky odpovídající podpoře ze strany poskytovatele sociálních služeb nebo opatrovníka.

Bezprostředně po parlamentních volbách probíhají opět systematické návštěvy pobytových zařízení sociálních služeb, které se zaměřují na to, jak mohli klienti těchto zařízení své volební právo realizovat.

Druhým zásadním tématem setkání poradního orgánu byla přístupnost volebních místností a přístupnost informací o volbách. V současnosti volební zákony nevyžadují, aby byly volební místnosti bezbariérové. Pracovníci Kanceláře ombudsmana připravili po předchozím jednání s Ministerstvem vnitra, ve spolupráci s Národním institutem pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace (NIPI), členy poradního orgánu a také s neziskovými organizacemi dotazník pro obce vztahující se k přístupnosti volebních místností pro lidi s postižením s ohledem na jejich specifické potřeby.

Voliči se z tohoto dotazníku, který mohla každá obec vyplnit a umístit na svůj web, mohli snadno dozvědět, kolik je u volební místnosti parkovacích míst pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P, jestli je budova bezbariérová, zda je výtah dostatečně prostorný pro člověka, který používá vozík nebo jestli jsou v budově dost široké dveře. V dotazníku by se také uvádělo, jestli jsou na chodbách a schodech madla nebo jestli jsou na podlahách vodicí linie pro lidi se zrakovým postižením. Dalším vybavením volebních místností mohla být například indukční smyčka, která posiluje signál pro lidi s kochleárním implantátem. Lidé by se dozvěděli i to, jak je zajištěné soukromí při volbě do přenosné schránky.

Ministerstvo vnitra nakonec tento dotazník do metodiky k volbám zapracovalo jen částečně. Budou proto následovat další jednání, aby v budoucnu byly volby přístupné pro všechny.

Zdroj: ochrance.cz

Foto: share.america.gov (State Dept./ D. Thompson)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!