Výuková videa o první pomoci jsou určena i neslyšícím

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Tonutí, dušení, dopravní nehoda. Podobné kritické situace mohou potkat každého z nás. Fakulta zdravotnických studií ZČU proto natočila sérii videí, která učí, jak si v takových chvílích poradit. Videa jsou přetlumočena do znakového jazyka, potřebné informace proto poskytnou i neslyšícím.

Sérii instruktážních videí o první pomoci vytvořili vyučující a studenti Fakulty zdravotnických studií. Mysleli i na to, aby byla videa přístupná pro neslyšící. Obsahují proto simultánní překlad do českého znakového jazyka. Celkem jde o dvanáct naučných videí na základní témata první pomoci – krvácení, mozková příhoda, dušení, zlomenina, popálenina, autonehoda, tonutí, resuscitace, pomoc u dětí, epilepsie, diabetes a alergie. Hlavními aktéry jsou sami studenti.

„Trénovali jsme tonutí, kde jsme vyjeli na přehradní nádrž Hracholusky, a o kousek dál jsme natáčeli dopravní nehodu. Následovala témata dušení, popáleniny a alergická reakce,“ popisuje jeden z natáčecích dnů studentka fakulty Simona Opatrná. „Nejtěžší je asi vžít se do dané situace, aby vypadalo reálně, že ve skutečnosti opravdu taková je.“

„Když doktorka Lochmannová, autorka projektu, přišla s myšlenkou přípravy krátkých edukačních videí, která budou následně přetlumočena do znakového jazyka, její nápad jsem ocenil,“ uvedl děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich. „Fakulta zdravotnických studií se dlouhodobě věnuje vzdělávání veřejnosti. Naši studenti a akademici běžně dělají kurzy první pomoci v průběhu celého roku, nyní jsme díky tomuto projektu měli možnost rozšířit naši edukativní činnost i na cílovou skupinu, která pro nás dosud nebyla tak běžná.“

Osvětu v oblasti první pomoci provádí fakulta dlouho, a to napříč širokým spektrem posluchačů – od dětí až po seniorní populaci. V rámci naplňování třetí role univerzity však nový projekt fakulty zacílil na širší populační spektrum a trvalejší a zároveň udržitelnější formu předání základních informací nezbytných k tomu, aby byli lidé schopni v případě potřeby poskytnout druhému základní první pomoc a tím mu třeba dokázali zachránit život.

„Moc mě těší, že se na přípravě videí podílela celá fakulta, kdy kolegové z katedry záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví odborně zaštítili připravené natáčecí scénáře a naši studenti a absolventi se následně ocitli v rolích protagonistů,“ uvedla autorka a iniciátorka projektu, proděkanka Alena Lochmannová. „Mým cílem byla extenze edukační činnosti fakulty, neboť tak důležitá problematika, jako je první pomoc, by se měla dostat ke všem, tedy i osobám se sluchovým postižením. Krátký, stručný, návodný, přesto vizuálně atraktivní materiál byl mým přáním, které se, věřím, povedlo vyplnit.“

Obsah videí simultánně přetlumočila do českého znakového jazyka Kristýna Voříšková ze Spolku neslyšících Plzeň, p. s.

Videa jsou k dispozici na YouTube kanálu Fakulty zdravotnických studií ZČU.

Zdroj: info.zcu.cz

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!