Sociální služby by měly být dostupné všem. I neslyšícím

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR (SNN ČR), největší organizace pomáhající lidem se sluchovým handicapem, připravila ve spolupráci s agenturou Deaf Friendly a Centrem pro komunitní práci střední Čechy pohlednice a video určené pro slyšící sociální služby, aby se nebály přijímat osoby se sluchovým postižením.

Výzva banky k uhrazení dluhů, obsílky od soudů, jednání s úřady… To všechno jsou situace, které neslyšící občany, jejichž mateřským jazykem je jazyk znakový, mohou zaskočit. Na internetu totiž neslyšící často nenajdou informace ve znakovém jazyce. Stejně jako osmasedmdesátiletá Jana.

„Jsem od narození neslyšící, teď už žiji sama a nezvládám se o sebe postarat. Cítím se opuštěná, rodinu nemám, ráda bych se proto dostala do domova, kde budu mít všechnu péči. Na internetu jsou však všechny informace pro slyšící, až to vypadá, že pro neslyšící žádné domovy pro seniory nejsou. Ráda bych věděla, co kdo poskytuje, ale do všech zařízení se musí zavolat. Nikde nevidím představení služeb ve znakovém jazyce, abych se mohla dozvědět víc a zajistit si tlumočníka, se kterým bych pak obstarala zbytek.”

Paní Janě, ale i dalším neslyšícím (i nedoslýchavým) může pomoci kampaň, kterou připravil SNN ČR a zahrnuje právě pohlednice a video, které je určené sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, aby se nebáli přijímat osoby se sluchovým postižením.

„Zaměřujeme se v rámci kampaně na ‚slyšící‘ sociální služby – tedy ty, ve kterých nejsou primární cílovou skupinou osoby se sluchovým postižením, ale i tyto osoby je mohou v případě nepříznivé sociální situace využít – například domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, denní stacionáře, nízkoprahové kluby, pečovatelské služby, azylové domy či krizová centra. Tyto sociální služby občas osoby se sluchovým postižením jako klienty odmítají, pravděpodobně ze strachu z neporozumění a patrně také kvůli předsudkům,“ říká Helena Čápová, členka realizačního týmu za SNN v ČR.

Touto kampaní chce SNN ČR slyšícím sociálním službám poskytnout základní informace, jak s osobami se sluchovým postižením komunikovat. 

Zároveň má za cíl pomoci překonat případné obavy a předsudky. Neslyšícím (a nedoslýchavým či ohluchlým) tím pomoci k tomu, aby mohli využívat všechny druhy/formy sociálních služeb a řešit s nimi svou nepříznivou sociální situaci včas například za pomoci tlumočníka či přepisu.

„Náš Svaz umí pomoci klientům v oblasti sluchového postižení, ale nemůže suplovat další služby. Tam můžeme klienta doprovodit, pomoci mu s komunikací a zajištěním služby, ale zásadní je, aby ho dotyčná sociální služba přijala. Jsme si vědomi, že je to pro mnohé sociální služby často velmi náročné, a proto jim s tím chceme pomoci,“ vysvětluje Šárka Prokopiusová, prezidentka Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR.

Zde je video spolu s dalšími informacemi. Pohlednice najdete na tomto odkazu.

Zdroj: helpnet.cz

Foto: pixabay.com

Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!