Cenu Olgy Havlové udělovanou Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové převzala Dita Horochovská. Laureátka ocenění získala za pomoc lidem s omezenou schopností pohybu, kterým předává své zkušenosti s ovládáním počítače prostřednictvím hlasu. Laureátka jako první začala technologie využívat, podílela se na vývoji a stala se jejich každodenní uživatelkou. Oceněn byl i Martin Škurek, jenž získal Cenu veřejnosti.

Cenu Olgy Havlové poprvé vyhlásila první dáma v roce 1995 s cílem ocenit lidi se zdravotním znevýhodněním, kteří i přes svůj handicap nezištně pomáhají druhým, a jsou tak inspirací k překonávání překážek pro ostatní. Prezidentova žena se zúčastnila pouze prvního ročníku a po její smrti se Cena stala i vzpomínkou na osobnost, jež se vždy zastávala práv ohrožených občanů.

„Porota Ceny Olgy Havlové letos vybírala z 15 veřejností nominovaných osobností. Všechny životní příběhy byly velice inspirativní, proto nebylo rozhodování jednoduché. Porota se rozhodla ocenit Ditu Horochovskou za její obrovskou sílu bojovat se svým handicapem a předávat zkušenosti dalším znevýhodněným lidem,“ uvádí Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. 

Dita Horochovská založila s kamarádem a kolegou Lukášem Srbou spolek SILOU HLASU, který pomáhá lidem s omezenou schopností pohybu naučit se ovládat počítač pomocí hlasu. „Za dobu existence našeho spolku jsme proškolili více než 40 klientů z různých krajů České republiky a až na dvě tři výjimky to všichni používají, což je pro nás něco úžasného. Možná to bude pro někoho malý počet, ale jelikož to děláme ve dvou, tak ten počet není úplně špatný. Navíc když klient ovládá počítač hlasem, může být třeba i na několik hodin samostatný, takže tím pomáháme i těm, kteří o naše klienty pečují,“ vysvětluje Dita Horochovská.  

Laureátka Ceny Olgy Havlové získala bronzovou plastiku „Povzbuzení“ od sochaře Olbrama Zoubka, kterou jí během slavnostního večera předala Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně Poslanecké sněmovny, Vojtěch Sedláček, předseda správní rady, a biskup Václav Malý, člen správní rady Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Už pošesté nadace udělila v rámci Ceny Olgy Havlové také Cenu veřejnosti. Porota vybrala z nominovaných tři osobnosti, které postoupily do užšího výběru online hlasování. Cenu veřejnosti získal Martin Škurek, který kromě toho, že pracuje jako poradce v Národní radě osob se zdravotním postižením a jako odborný asistent na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, pravidelně beseduje jako dobrovolník s klienty denního stacionáře nad různými tématy.

Více o Ceně Olgy Havlové na www.cenaolgyhavlove.cz.  

Zdroj: helpnet.cz

Foto: silouhlasu.cz

Picture of Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ