Úřad práce ČR přichází s novinkou, jejímž cílem je zjednodušení přístupu k dávkám nebo příspěvkům pro klienty v těžké životní situaci. Pokud tuto pomoc potřebujete, nově nebudete muset dokládat své příjmy. Postačí, když dáte úřadu práce souhlas, aby si je opatřil sám.

Tento krok je součástí zlepšování služeb, modernizace a transformace Úřadu práce ČR. Jedná se o pilotní provoz, během kterého se zaměstnavatelé s celým procesem seznamují.

Vyplňování formulářů s chybami

Podle šetření, které probíhalo na úřadech práce, vyšly najevo problémy s vyplňováním číselných dat. Žadatelé o dávky často nevěděli, co do formulářů napsat. I tomuto chce novinka Úřadu práce zamezit.  K celé situaci se vyjádřil i ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka: „V rámci měření kvality a dostupnosti našich služeb jsme zjistili, že se žadatelé často neorientují ve svých výplatních páskách a nevědí, jakou částku mají při vyplňování žádostí o dávky uvést, například zda hrubou, nebo čistou mzdu. Nyní pokud si klient nebude jistý, může dát souhlas Úřadu práce, aby si jeho příjmy zjistil od zaměstnavatele sám.“

Jak bude vypadat praxe?

Proces nemá být složitý:

  • Udělíte souhlas s tím, aby si výši vašeho příjmu zjistil úřad práce přímo od zaměstnavatele.
  • Spolu se souhlasem sdělíte úřadu IČ vašeho zaměstnavatele (případně také IČ zaměstnavatele osob, které s vámi žijí v domácnosti a jejichž příjmy se u příspěvků také posuzují).
  • Potvrzení o příjmu můžete doložit i sami, jako tomu bylo dosud.
  • Úřad práce pak vyzve zaměstnavatele prostřednictvím datové schránky, aby potřebné potvrzení doložil. Opět prostřednictvím datové schránky, nebo vyplněním on-line webového formuláře.

Do budoucna chce Úřad práce ČR zpřístupnit metody, které budou umožňovat přímou integraci s účetními systémy a celý proces ještě více zjednoduší.

Nezatíží celý proces zaměstnavatele?

Podle vrchního ředitele sekce Informačních technologií MPSV a pověřeného generálního ředitele Úřadu práce ČR Karla Trpkoše by novinka neměla zaměstnavatele negativně ovlivňovat: „Našim cílem není zvyšovat administrativní zátěž zaměstnavatelům. Dávky, při kterých se zohledňuje příjem, pobírá jen zlomek občanů. Proto neočekáváme, že by byl nápor na zaměstnavatele vysoký.”

Jak má v praxi postupovat zaměstnavatel?

Pokud zaměstnavateli přijde datovou schránkou výzva, aby doložil potvrzení o příjmu zaměstnance, má na to osm dnů od doručení výzvy.

informačním letáku MPSV najdete důležité informace, které zaměstnavatele celým procesem provedou.

Nespolupracující zaměstnavatel

Je pravděpodobné, že některý ze zaměstnavatelů nebude chtít spolupracovat. Jak se taková situace bude řešit? Podle Karla Trpkoše se i na tuto možnost myslelo: „Počítáme i se situací, kdy se nám příjmy od zaměstnavatele z různých důvodů nepodaří získat. V takovém případě klienti nemusí mít strach, že by třeba kvůli prodlení nedostali dávku vyplacenou včas. Pokud by se stalo, že příjmy od zaměstnavatele neobdržíme, vyzveme včas žadatele, aby potvrzení o výši příjmu předložil on. Pokud zaměstnavatel potvrzení na základě výzvy do osmi dnů nedodá, hrozí mu dle zákona pokuta.“

Klientská zóna JENDA

Úřad práce prochází rozsáhlou transformací a modernizací. Zkvalitňuje služby především v souvislosti s probíhající digitalizací. V polovině srpna byl pro klienty spuštěn plně digitalizovaný rodičovský příspěvek v Klientské zóně JENDA. Do konce roku 2023 se do klientské zóny přesune i přídavek na dítě a příspěvek na bydlení. Do budoucna čeká JENDU další rozšíření, například o agendu zaměstnanosti.

Zdroje

Žadatelům o dávky odpadne povinnost dokládat potvrzení o příjmu. Úřad práce zapojí zaměstnavatele, MPSV
Tisková zpráva, MPSV
Informační leták, MPSV
Plánujete si požádat o dávky? Nově nebudete muset dokládat příjmy, Podnikatel.cz
Žadatelé o příspěvek na bydlení by už nemuseli dokládat své příjmy a náklady na energie, Finance.cz
Příspěvek na bydlení, gov.cz
Vítejte v klientské zóně MPSV, JENDA, MPSV

Foto: Pixabay

Picture of Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ