Centrum Alfons pomáhá na brněnské technice studentům s handicapem

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Online přednášky, studijní videomateriály či nemožnost osobního kontaktu – to jsou jen některé překážky současné výuky na dálku.

Ještě komplikovanější to mají studenti s nějakým handicapem. S tím, aby vše dobře zvládli, jim pomáhá poradenské centrum Alfons, fungující na brněnském Vysokém učení technickém.

„Největší problém mají studenti autistického spektra a ti s psychickým onemocněním. Máme v našem centru dvě psycholožky, z nichž jedna má na starosti online službu. S těmi, kdo to potřebují, je v dennodenním kontaktu. Je to mimořádně důležité, protože sociální izolace a deprivace dopadá nejvíc právě na tyto studenty,“ vysvětluje situaci Zdeňka Zigalová, vedoucí Poradenského centra Alfons.

Nemožnost komunikace z očí do očí komplikuje vzdělávání také studentům se sluchovým postižením. Pro ty se snaží tlumočnice centra Alfons zprostředkovat živé tlumočení online přednášek či simultánní tlumočení studijních videomateriálů. 

Poradenské centrum kromě toho také zajišťuje přepis přednášek do českého jazyka. 

„Pokud probíhá přednáška online bez prezentace, tak to je bez problému. Pokud vyučující používá prezentaci, tak okénko s tlumočníkem je na obrazovce počítače v aplikaci Teams už moc malé. Tlumočenou látku pak ve znakovém jazyce nelze dostatečně dobře sledovat. Proto jsme začali využívat i jiné kanály pro přenos obrazu, aby mohl student tlumočníka vidět ve větším okně,“ popisuje způsob práce Radka Kulichová, tlumočnice centra Alfons. 

S kolegyní zpracovává také předtočené přednášky od vyučujících. „Vkládáme natočeného tlumočníka přímo do videa, a tak musíme mít za sebou při práci klíčovací pozadí. Výsledek je pak stejný, jako když třeba sledujete tlumočený pořad v televizi. Toto vše musíme zvládat v domácím prostředí, takže jsme potřebovali sehnat klíčovací pozadí a kvalitní osvětlení. Také je důležité mít dobré připojení na internet,“ přibližuje Kulichová.

Největší poptávka po pomoci zatím byla třetí týden nouzového stavu, kdy omezení na většinu studentů dolehla a ti začali řešit jak studijní, tak osobní problémy.   

Centrum Alfons: alfons.vutbr.cz

Foto: Pixabay

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Marie Zemanová

Marie Zemanová

V redakci magazínu Inspirante pracuje od června 2018. Poslední dva roky působila v časopise Zora, předtím pracovala například v České televizi, iDNES a v Economii. Od srpna 2019 píše sloupek #za-zrak. Ve facebookovém profilu Za-Zrak informuje o životě bez zraku v souvislostech. Je součástí týmu Návštěvy POTMĚ, ve kterém se nevidomí setkávají se seniory. Kromě toho aktivně naslouchá ve vlastním projektu 1 Velké ucho.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

QR Platba

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!