Banka nabízí sociálním podnikům i bezúročné provozní financování

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) po dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) rozšířila od začátku srpna možnosti využití programu S-podnik. Bezúročné úvěry, které tento program nabízí, mohly dosud čerpat malé a střední sociální podniky pouze na investice. Nově z nich mohou hradit i provozní výdaje. 

Podporu navíc mohou nově využít i velké společnosti splňující definici sociálního podniku. Marketingového ředitele ČMZRB Ing. Michala Pluty jsme se zeptali na další otázky týkající se zmíněného programu.

Program S-podnik byl spuštěn v prosinci loňského roku. Komu je určen?

Podpora z programu S-podnik je určena pro všechny podnikatele splňující definici sociálního podniku, kteří budou realizovat projekty investičního nebo provozního charakteru kdekoliv na území České republiky a působí v oblastech, jako je zpracovatelský průmysl, stavebnictví, zemědělství, lesnictví, energetika, doprava, maloobchod a velkoobchod, vzdělávání, sociální péče, IT a další služby.

Co přesně sociálním podnikům nabízí a jak byl za těch uplynulých osm měsíců využíván?   

Jeho prostřednictvím mohou sociální podniky, nově bez rozdílu velikosti, využít bezúročné úvěry na realizaci projektů investičního charakteru, jako je například nákup nových nebo již používaných strojů, zařízení, technologií, licencí, software, nebo na pořízení a technické zhodnocení nemovitostí, a od 1. srpna také k profinancování provozních potřeb. V České republice je přibližně 500 sociálních podnikatelů, o program je velký zájem a už registrujeme žádosti o úvěr v hodnotě necelých sto milionů korun.

Od 1. srpna umožňuje S-podnik sociálním podnikům v rámci zmíněného programu také profinancovat své provozní potřeby. Co jim rozšíření programu nově nabízí?

Od srpna mohou sociální podnikatelé získat bezúročné úvěry také na provozní výdaje, například na pořízení materiálu, zásob, drobného majetku, k úhradě nákladů na energie, dodavatelsko-odběratelských faktur apod. Touto formou podpory chce stát sociálním podnikatelům co nejvíce usnadnit přístup k financování jejich aktivit a podpořit jejich rozvoj. Sociální podniky totiž zajišťují aktivity, které prospívají celé společnosti či místní komunitě, a často přinášejí uplatnění i těm, o jejichž potenciál nejeví tradiční podniky velký zájem. S ohledem na aktuální situaci na trhu a poptávku ze strany sociálních podniků se ČMZRB po dohodě s MPSV rozhodla toto zvýhodněné financování zpřístupnit většímu množství firem a usnadnit jim nepříliš příznivé období způsobené poklesem ekonomiky.

Jaká je výše provozních úvěrů, o něž mohou sociální podniky žádat?

Jsou poskytovány od 400 tisíc do milionu korun v případě, že jde o podnik s historií do tří let, respektive do 25 milionů korun v případě, že to je podnik s historií delší než tři roky. Doba splatnosti tohoto úvěru je dva roky včetně možnosti odkladu splátek jistiny až na jeden rok.

Jak vysoká částka je celkem na S-podnik vyhrazena? Dostane se na všechny žadatele? 

Program S-podnik běží v rámci operačního programu Zaměstnanost a je na něj vyčleněno 380 milionů korun. Podpořeno by tak podle předpokladů mohlo být 75 projektů. Příjem žádostí potrvá až do 30. června 2023.

Na co zmíněné úvěry naopak využít nelze?

Na úhradu mezd zaměstnanců nebo na splátky jiných úvěrů či leasingu. Ale v případě, že by sociální podnikatelé měli zájem o podporu při úhradě mzdových nákladů, mohou čerpat záruku z našich programů M-záruka, Expanze-záruky a COVID III. Tyto programy usnadňují malým a středním podnikům (v případě programu COVID III i podnikům až s 500 zaměstnanci) přístup k bankovním úvěrům a jsou určeny pro všechny, tedy nejen pro sociální podnikatele.

Co by o S-podniku ještě mělo zaznít?

Součástí podpory bude vedle zvýhodněného financování také bezplatné odborné poradenství v oblastech, jako je management, organizace a výroba, marketing a public relations a finanční řízení podniku. Toto poradenství budeme poskytovat od prosince 2020.

S-program v kostce

Investiční úvěr

 • bez úroku a bez poplatků
 • výše úvěru 400 tis. až 25 mil. Kč
 • až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu
 • splatnost až 12 let
 • odklad splátek až 3 roky

Provozní úvěr

 • bez úroku a bez poplatků
 • výše úvěru 400 tis. až 25 mil. Kč (do 1 mil. Kč u podniků s krátkou historií)
 • splatnost až 2 roky
 • odklad splátek až 1 rok

Na co mohou sociální podniky úvěry použít?

 • k pořízení strojů a zařízení (nové, repasované i použité)
 • k pořízení či technickému zhodnocení staveb využívaných k podnikatelské činnosti
 • k pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – např. licence, software, technologické postupy apod.
 • k financování provozních výdajů kromě osobních a mzdových nákladů, splátek jiných úvěrů či leasingu

Pro koho je určen?

Pro všechny podnikatele, kteří se veřejně hlásí k definici sociálního podniku, budou realizovat projekty investičního a provozního charakteru kdekoliv na území ČR a působí v oblastech, jako je zpracovatelský průmysl, stavebnictví, zemědělství, lesnictví, energetika, doprava, maloobchod a velkoobchod, vzdělávání, sociální péče, IT a další služby. 

Výhody produktu

 • posouzení žádosti o podporu bez poplatku
 • bezúročný zvýhodněný úvěr
 • odklad splátek úvěru až 3 roky (1 rok u provozního úvěru)
 • možnost předčasného splacení úvěru bez sankce

Foto: ČMZRB

Picture of Břetislav Lapisz

Břetislav Lapisz

Rodák z Českého Těšína prožil dětství v nedalekém Havířově, od konce studií v roce 1990 bydlí v Ostravě. Absolvent učitelství Pedagogické fakulty Ostrava (obor čeština – dějepis) se zajímá o novodobou historii, jeho největším koníčkem je sledování sportovních přenosů (od fotbalu přes hokej, stolní tenis až po šipky). Rád cestuje, jeho nejoblíbenější destinací je Slovensko. A v poslední době zahradničí (s poměrně mizernými výsledky). Je ženatý a má dvě dospělé děti. Roztroušená skleróza jej „provází“ od roku 1998.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ