V minulém článku jsme vám v rámci našeho HR okénka přinesli informace o tom, jak to funguje, když se dostanete do dlouhodobé pracovní neschopnosti. Často se setkáváme s dotazy, jak je to s vaší dovolenou, když se v dlouhodobé pracovní neschopnosti ocitnete. Proto si přečtěte podrobnosti na toto téma.

Co je dobré vědět o dovolené?

Dovolená se týká zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. V České republice zákoník práce stanovuje minimálně 4 týdny dovolené za kalendářní rok. Řada firem má však vlastní předpis, který tento počet zvyšuje podle potřeby zaměstnavatele (např. 5–6 týdnů placené dovolené). V případě, že u zaměstnavatele odpracujete celý kalendářní rok, náleží vám také možnost vyčerpat celou stanovenou výši dovolené. V opačném případě máte nárok pouze na její poměrnou část (u nového zaměstnavatele je nutné odpracovat nepřetržitě minimálně 60 dní, aby vám na poměrnou část dovolené vznikl nárok). Novému zaměstnanci náleží poměrná část dovolené v rozsahu 1/12 za každých odpracovaných 21 dní.

Dovolenou určuje zaměstnavatel, který by měl vždy přihlédnout k oprávněným zájmům zaměstnance a před nástupem na jeho dovolenou by mu to měl oznámit minimálně 14 dní dopředu. Zároveň platí, že vám zaměstnavatel může kdykoliv z oprávněných provozních důvodů naplánovanou dovolenou odepřít či vás z ní dokonce stáhnout. 

Jestliže zaměstnavatel nemůže zaměstnancům poskytnout stanovenou dovolenou v určeném kalendářním roce, měl by tak učinit nejpozději do 30. června následujícího roku (tedy určit čerpání tzv. staré dovolené), aby ji mohli zaměstnanci vyčerpat nejpozději do konce roku. Jestliže se tak nestane, zaměstnanec má nárok určit si čerpání této dovolené sám, musí s tím ovšem seznámit zaměstnavatele opět minimálně 14 dní dopředu. 

Krácení dovolené v době pracovní neschopnosti

V případě, že vám vznikne během dlouhodobé pracovní neschopnosti několik dní dovolené, určitě o ně nepřijdete. Dovolenou si budete moci vybrat po vzájemné domluvě se zaměstnavatelem po návratu do práce. Nedoporučujeme vám pracovní neschopnost z tohoto důvodu přerušovat a dovolenou si vybírat. S ohledem na výše zmíněné by se mohlo stát, že by vás zaměstnavatel mohl z dovolené stáhnout, ale vy byste nebyli schopni pracovní činnost vykonávat. 

Pracovní neschopnost nepřerušujte, o dovolenou nepřijdete, je však třeba počítat s tím, že počet dní vaší dovolené bude zkrácen. Za prvních 121 neodpracovaných pracovních dní dojde o poměrné zkrácení ve výši 1/12. Za každých 21 dalších zameškaných dní dochází k dalšímu krácení o 1/12.

Příklad: Budeme předpokládat, že od 1. 7. 2020 budete v pracovní neschopnosti a nedojde k žádným změnám v pracovním poměru. V roce 2020 jste již vyčerpali 5 dní dovolené. Máte tedy stále nárok na 15 dní dovolené. V pracovní neschopnosti budete až do konce roku 2020, takže se váš nárok zkrátí o 1/12 (136 pracovních dní do konce roku 2020). Z 20 dní dovolené, na něž máte v kalendářním roce nárok, činí 1/12 dva dny, o něž bude zkrácena. Po vašem návratu z pracovní neschopnosti tak budete moci vyčerpat ještě 13 dní „staré dovolené“ v následujícím roce.

V seriálu také vyšlo:

https://www.inspirante.cz/index.php/2020/07/08/pracovni-neschopnost-a-invalidita/
https://www.inspirante.cz/index.php/2020/06/19/soubeh-invalidniho-duchodu-a-pracovniho-uplatneni/

Foto: Pixabay

Picture of Tereza Jurásková Moravová

Tereza Jurásková Moravová

Tereza Jurásková Moravová se dlouhodobě věnuje problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Absolventka speciální pedagogiky pracuje pátým rokem v oddělení náboru nových zaměstnanců do firmy, proto je pro ni pracovní uplatnění lidí denním chlebem. Sama má získané zdravotní postižení.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ