Emoce, sdílení a informace, i tak se lze učit

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Na konferenci „I slova léčí V.“ se sešli odborníci i laici, které spojuje téma onkologického onemocnění. Sdíleli informace, zkušenosti a dobrou praxi. Velmi zajímavou byla i osobní zpráva ze života neléčitelně onkologicky nemocného. Zasáhla svou upřímností a emocionalitou, ale také ukázala sílu člověka.

„Přínos konference spatřuji v opakovaném a stále hlubším zvyšování povědomí o psychosociální problematice  nemocných a o životě s rakovinou, a to z různých úhlů pohledu. Přesto vnímám, že těchto témat a mezioborové  spolupráce ve prospěch pacienta stále není dost,“ říká jedna z organizátorek Šárka Slavíková z Amelie, z.s. 

Konference I slova léčí, kterou spolu s VFN v Praze každé dva roky pořádá nezisková organizace Amelie, z.s., umožnila on-line formátem zapojení účastníků z celé České republiky, ale také zapojení českých a zahraničních přednášejících. Tématem byla specifika potřeb onkologicky nemocných v jednotlivých fázích nemoci. Do konference se na konci každého bloku přednášek mohli formou diskuse zapojovat i účastníci, a tak přirozeně vznikal prostor pro spolupráci. 

Ze zajímavých témat, jež konference přinesla, bylo například upozornění na práci s rozpory v zakázkách ze strany lékaře, pacienta či blízkých, což musí řešit všichni profesionálové v péči. Nebo problematika sdělování diagnózy a výsledků vyšetření v obtížných časových, prostorových a personálních dispozicích, které mají vliv na pacienty. Onkologický pacient Stanislav se s účastníky podělil o své zkušenosti s vlivem komunikace  zdravotníků na onkologicky nemocné a na jejich přístup k dalšímu životu. Rozdělil je na nemocné, kteří dožijí čas, který jim zbývá, a na ty, kdo prožijí čas, který jim zbývá. Sám k tomu po konferenci řekl: „I proto jsem tady, abych odborníkům řekl, co my pacienti cítíme, protože do hlav nám nevidí.“ 

O bezplatnou konferenci, která má za cíl propojovat odborníky z mnoha oborů, ale také pacienty a neziskové  organizace, projevilo zájem téměř sto lidí. Její záznam bude dostupný na YouTube kanálu Amelie, z.s., pro všechny zájemce i do dalších měsíců a let, tak jako všechny předešlé ročníky.

Zdroj & foto: amelie-zs.cz

Jako lékaři bychom si měli uvědomit, že opravdu převracíme něčí život úplně naruby a je třeba přistoupit k rozhovoru s pacientem s respektem. Měli bychom zlepšit komunikaci předtím, potom… Tedy při vyšetření, konzultaci, která se ještě netýká sdělování diagnózy. Tam bychom mohli volit opatrněji slova a naše emoce na uzdě. Věnovat větší pozornost tomu, co pacienti od těchto setkání chtějí…. Tedy kromě informací a technické medicíny též lidský kontakt, abychom občas s nimi chvíli „pobyli“.

Přednášející MUDr. Petra Steyerová

Amelie se už od roku 2006 věnuje psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým. Vizí Amelie  je, aby rakovina byla vnímána „jen“ jako součást života a své poslání vidí v tom, že pomáhá žít život s rakovinou. Více informací o neziskové organizaci Amelie, z.s., lze nalézt na oficiálních webových stránkách www.amelie zs.cz, o konferenci pak na www-islovaleci.cz.

Logo amelie
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!