Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Zářijová výstava fotografií Centrum Paraple – 27 let díky vám v pražském OC Centrum Černý Most, která začala 1. září a potrvá do 30. září, připomene 27. výročí založení Centra Paraple a současně letošní životní jubileum jeho zakladatele 85letého Zdeňka Svěráka.

Veřejná vernisáž se uskuteční 14. září v 15.00 za účasti Zdeňka Svěráka, zástupců Centra Paraple, autorů fotografií, partnerů výstavy a dalších hostů. Fotografie Honzy Altnera a Tomáše Lisého představí Centrum Paraple, prostředí, služby, poskytované lidem s poškozením míchy, veřejné akce na podporu činnosti a také lidi spojené s Parapletem. 

Každý rok dochází v České republice k poškození míchy po úrazu nebo nemoci přibližně u 280 lidí. Z nich 180 ochrne a zůstává na vozíku. Před 27 lety jim začalo pomáhat Centrum Paraple. V budově Centra Paraple v Praze- Malešicích probíhá pravidelný sociálně rehabilitační program pro klienty z celé republiky – s ubytováním po dobu tří týdnů.

Současně je tu k dispozici ambulantní program a poradenství. Převážně mimo budovu a mimo Prahu se konají několikadenní tematické pobyty, zaměřené především na pohybové aktivity. Cílem je zvýšit samostatnost klientů a co nejvíce jim pomoci naplnit představy o dalším životě, ať už jde o bydlení, dopravu, zájmy, práci, partnerské vztahy nebo rodičovství.

Autoři fotografií

Honza Altner, fotograf a novinář, absolvent Pražské fotografické školy, už tři roky spolupracuje s Centrem Paraple. Přidal ho ke svým dalším charitativním aktivitám a jeho fotografie zaznamenávají především společenské události a setkání s klienty, přáteli a s osobnostmi pro Paraple významnými.

Tomáš Lisý v Centru Paraple pravidelně fotografuje od roku 2000. Zaujali ho lidé, kteří se perou o svůj život a jeho podobu, i ti kolem nich. Vedle své profese fotografa se Tomáš, sám aktivní sportovec, věnuje sportovním aktivitám vozíčkářů. Založil spolek Sportability, který pomáhá lidem s postižením najít cestu ke sportu a dále se mu věnovat.

CENTRUM PARAPLE je obecně prospěšná společnost, založená Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků. Od roku 1994 pomáhá lidem na vozíku po poškození míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci. Paraple je oporou nejen během prvních měsíců v nové situaci, ale kdykoliv v průběhu života.

Zdroj a foto: paraple.cz

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!