Fotografie mapují Centrum Paraple

Zářijová výstava fotografií Centrum Paraple – 27 let díky vám v pražském OC Centrum Černý Most, která začala 1. září a potrvá do 30. září, připomene 27. výročí založení Centra Paraple a současně letošní životní jubileum jeho zakladatele 85letého Zdeňka Svěráka.

Veřejná vernisáž se uskuteční 14. září v 15.00 za účasti Zdeňka Svěráka, zástupců Centra Paraple, autorů fotografií, partnerů výstavy a dalších hostů. Fotografie Honzy Altnera a Tomáše Lisého představí Centrum Paraple, prostředí, služby, poskytované lidem s poškozením míchy, veřejné akce na podporu činnosti a také lidi spojené s Parapletem. 

Každý rok dochází v České republice k poškození míchy po úrazu nebo nemoci přibližně u 280 lidí. Z nich 180 ochrne a zůstává na vozíku. Před 27 lety jim začalo pomáhat Centrum Paraple. V budově Centra Paraple v Praze- Malešicích probíhá pravidelný sociálně rehabilitační program pro klienty z celé republiky – s ubytováním po dobu tří týdnů.

Současně je tu k dispozici ambulantní program a poradenství. Převážně mimo budovu a mimo Prahu se konají několikadenní tematické pobyty, zaměřené především na pohybové aktivity. Cílem je zvýšit samostatnost klientů a co nejvíce jim pomoci naplnit představy o dalším životě, ať už jde o bydlení, dopravu, zájmy, práci, partnerské vztahy nebo rodičovství.

Autoři fotografií

Honza Altner, fotograf a novinář, absolvent Pražské fotografické školy, už tři roky spolupracuje s Centrem Paraple. Přidal ho ke svým dalším charitativním aktivitám a jeho fotografie zaznamenávají především společenské události a setkání s klienty, přáteli a s osobnostmi pro Paraple významnými.

Tomáš Lisý v Centru Paraple pravidelně fotografuje od roku 2000. Zaujali ho lidé, kteří se perou o svůj život a jeho podobu, i ti kolem nich. Vedle své profese fotografa se Tomáš, sám aktivní sportovec, věnuje sportovním aktivitám vozíčkářů. Založil spolek Sportability, který pomáhá lidem s postižením najít cestu ke sportu a dále se mu věnovat.

CENTRUM PARAPLE je obecně prospěšná společnost, založená Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků. Od roku 1994 pomáhá lidem na vozíku po poškození míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci. Paraple je oporou nejen během prvních měsíců v nové situaci, ale kdykoliv v průběhu života.

Zdroj a foto: paraple.cz

Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!