Chci vám tímto článkem představit a zároveň doporučit sborník prací, které byly věnovány tématům pohybu, sportu a duševnímu zdraví. Tento sborník vznikl v rámci evropského projektu M.E.N.S (Mental European Network of Sport Events). Projektu se zúčastnilo sedmnáct organizací z dvanácti evropských zemí (Česko, Portugalsko, Litva, Itálie, Řecko, Belgie, Irsko, Anglie, Španělsko, Turecko, Chorvatsko a Slovinsko), a to z profesních oblastí duševního zdraví, pohybu, sportu a vzdělávání. Šlo z velké části o výzkumnou práci, jejíž výsledky měly podpořit potřebu pohybových aktivit v souvislosti se zdravím lidí s vážným duševním onemocněním, ale i běžné populace. Tato výzkumná práce byla koordinována a zaštítěna Národní a kapodistrianskou univerzitou v Aténách v čele s profesorem Kostasem Karteroliotisem.

Mezinárodní projekt M.E.N.S spojuje téma sportu, pohybových aktivit a duševního zdraví. Ačkoliv jsou pozitivní účinky pohybu na duševní zdraví už mnohokrát prokázané výzkumem i praxí, stále jsou lidé mající problémy s duševním zdravím v přístupu ke sportu znevýhodňováni či diskriminováni. M.E.N.S.  si kladl za cíl tuto situaci změnit. Součástí projektu bylo vytvoření evropské sítě organizací, která bude na evropské úrovni prosazovat myšlenku propojení sportu, pohybových aktivit a duševního zdraví. Kromě společné spolupráce zúčastněných organizací byly v rámci projektu vytvořeny konzultační materiály, proběhla kampaň, jež na tuto problematiku upozorňovala, a také závěrečná konference v řeckých Aténách.

Nosnými tématy tohoto sborníku jsou Propojování pohybových aktivit s duševním zdravím ve vztahu ke stávajícím postupům v rámci zemí Evropské unie, preventivní úloha pohybových aktivit při péči o duševní zdraví, stigma, sport jako prostředek nefarmaceutické léčby a další.

Tento projekt přiměl jeho členy k založení střešní evropské organizace ENALMH, jež se otázkám pohybu a duševnímu zdraví nadále věnuje.

Celý sborník si můžete stáhnout na stránkách organizace Fokus ČR zde. Na těchto stránkách můžete zejména v sekci knihovna najít spoustu dalších zajímavých článku či videí.

Tím bych alespoň na čas uzavřel tematiku pohybu a duševního zdraví a v příštích textech se budu věnovat tématu bydlení pro lidi s vážným duševním onemocněním.

Foto: pixabay.com

Picture of Jan Drobný

Jan Drobný

V oblasti duševního zdraví se pohybuji už více než 20 let. V devadesátých letech jsem budoval základy péče pro lidi s vážným duševním onemocněním. V letech 2004 až 2012 jsem nasával zkušenosti v multidisciplinárním komunitním týmu ve Velké Británii, v Manchesteru. V roce 2016 jsem jako oblastní ředitel Fokusu Praha stál u zrodu prvních Center duševního zdraví, která jsou hlavními pilíři probíhající psychiatrické reformy. Od roku 2017 jsem členem výkonného managementu mezinárodní organizace ENALMH, která se soustředí na tématiku fyzických aktivit, pohybu, sportu a duševního zdraví. Provádím individuální a týmové supervize, školím, lektoruji, poskytuji individuální poradenství a konzultace, moderuji a pořádám teambuildingy, to vše v českém a anglickém jazyce.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ