Home office a zdravotně handicapovaní

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Home office se stal v době pandemie téměř nezbytnou součástí pracovního procesu. V minulých měsících na něj přešlo 40 % českých zaměstnanců, což představuje zhruba 2 miliony lidí. Vítaný benefit ocení zejména zaměstnanci se zdravotním handicapem, ale nejen ti. Faktem totiž je, že klasická docházka do práce a přítomnost v kanceláři může být pro mnohé z nich problematická. A nemusí jít pouze o handicap fyzický, kdy je omezena faktická pohyblivost zaměstnance. Záležitost se týká rovněž duševních onemocnění – zejména těch ze sociálního okruhu. Právě u psychických poruch je zvýšena unavitelnost a naopak snížena schopnost dodržovat jistou denní pravidelnost. Každodenní vstávání, kooperace a komunikace s kolegy a nadřízenými, plnění práce před očima druhých, to může být poměrně výraznou překážkou v plnění pracovních povinností. Proto mohou tito lidé nařízený home office během pandemie vítat a jejich pracovní výkonnost se může zvýšit.

Je však třeba zdůraznit, že home office má i svá úskalí. Studie vypracovaná v květnu a červnu 2020, které se zúčastnilo 502 respondentů (311 z Česka a 191 ze Slovenska), odhalila, že třetina lidí pracujících z domova postrádá vyšší hodnotu své práce a má pocit menšího zapojení do dění ve firmě. U 62 % lidí se projevuje sociální aspekt – postrádají přátelské prostředí, cítí odtrženost od kolektivu a mají pocit, že do firmy nezapadají. 89 % lidí pak nemá přehled o dění ve firmě, ačkoliv o něj jeví zájem. Tento průzkum ukazuje, že lidé potřebují pociťovat určitou přidanou hodnotu k plnění svých povinností. Potřebují cítít smysl toho, co dělají – ne pouze mechanicky splnit zadané úkoly. Pro lidi se zdravotním handicapem to může platit dvojnásob – často potřebují zvýšit sebevědomí a pocit kompetence a užitečnosti, být součástí společnosti.

A další úskalí rovněž souvisí s psychickými poruchami, zejména těmi závažnějšími, jako je například schizofrenie. Jde o kybernetické útoky. Ty mohou narůstat v souvislosti s využíváním firemních systémů v rámci home office. V tomto roce šlo zejména o podvržené maily a weby s informacemi o šíření viru, nabídkou roušek a dezinfekcí. V příštím roce lze očekávat dezinformace o vakcínách. To samozřejmě přináší problémy i většinové populaci, ale například u schizofrenie můžou tyto zprávy vyvolat další vlnu paranoie a podezřívavosti. To pak může přispět k psychické nepohodě a snížení pracovního výkonu.

Přes uvedené problémy však home office přinesl i pozitiva. Firmy jsou flexibilnější, zlepšily se v oblasti digitalizace a vzájemné důvěry. Zaměstnavatelům přínáší úsporu nákladů a zaměstnancům větší pohodlí a úsporu času. Home office rovněž umožňuje analýzu prostoru pro automatizaci činností a zefektivnění procesů. Také se  posouvá role HR ve firmách. Z oddělení, které ve firmách dříve plnilo spíše podpůrnou roli, se i ve výkonově orientované firemní kultuře stává nezbytná součást. Zaměstnavatelé si totiž uvědomují, že empatie, motivace a psychická pohoda jejich zaměstnanců je klíčová ke správnému výkonu nejen v byznysu. A pro zaměstnance se zdravotním handicapem to platí dvojnásob.

Foto: Pixabay

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Klára Šmejkalová

Klára Šmejkalová

Básnířka, fanda dobré literatury a japonských anime. Vystudovala jsem psychologii na Univerzitě Karlově v Praze. Psala jsem např. pro Mladou frontu nebo Hospodářské noviny, starala se o děti na psychiatrii nebo trénovala potkany v laboratoři. Mám diagnostikovanou schizofrenii a ráda bych jednou působila jako psycholožka.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!