Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Jaroslav Winter je šéfredaktor portálu Helpnet.cz a předseda BMI sdružení, které organizuje konferenci INSPO – ta se letos konala opět naživo, na rozdíl od minulého online ročníku, a přinesla další zajímavá témata ze světa moderních technologií pro zdravotně handicapované. Winter, sám nedoslýchavý, jako organizátor mnoha projektů a aktivit dostal řadu ocenění a jeho přínos pro český internet je neodmyslitelný.

Jaroslav Winter, vystudovaný žurnalista, o sluch přicházel postupně. „První sluchadlo jsem měl už v roce 1996, tedy v 48 letech. V současné fázi, kdy jsem se dostal do kategorie praktická hluchota, by byl okruh mého působení jako novináře značně omezen. Se sluchadly sice slyším, ale ne vždy dobře rozumím. Takže bych se mohl věnovat třeba redigování, už bych si však netroufal chodit například na tiskové konference,“ přibližuje Winter a na můj dotaz, zda se někdy setkal s diskriminací kvůli svému handicapu, odpovídá: „S přímou diskriminací vůči mně osobně jsem se nesetkal, ale obecně zažíváme my lidé se sluchovým postižením diskriminaci každodenně, třeba když se chceme dívat na televizní pořady, které nejsou opatřeny skrytými titulky. Jen Česká televize je v tom příkladná.“

Letos se opět konala konference INSPO zaměřující se na moderní technologie pro zdravotně handicapované. Tu organizuje BMI sdružení. Jaké byly její počátky? „BMI sdružení jsme s kolegyní Irinou Zálišovou založili proto, abychom měli platformu pro organizování celonárodní osvětové kampaně Březen – měsíc internetu, která probíhala 11 ročníků a významně se do ní zapojily mimo jiné stovky knihoven. Na jejich akce, zaměřené na propagaci internetu u různých skupin, přicházelo v březnu 100 tisíc i více zájemců, aby se seznámili s možnostmi internetu. Součástí kampaně se stala od začátku mezinárodní konference Internet ve státní správě a samosprávě, jež pokračuje dodnes. Mezi hlavní akce dále patřila konference Junior Internet a v roce 2001 jsme prvně uspořádali konferenci INSPO,“ představuje vývoj sdružení Winter.

Faktem je, že pandemie zasáhla i letošní ročník konference – a to menší účastí návštěvníků. „Naštěstí menší návštěvnost nijak neovlivnila spokojenost vystavovatelů, kterých jsme měli 35. Naopak si velký zájem účastníků pochvalovali, i když jich bylo méně,“ říká Winter. „A jako člověka, který sestavuje program, mě asi nejvíc zaujalo a potěšilo, že i lidé, kteří mají přehled o asistivních technologiích a sami se jimi zabývají, byli některými přednáškami překvapeni až udiveni, kam už se vývoj dostal. To je ostatně jedním z cílů konference – prezentovat nové technologie usnadňující život lidem s různým zdravotním postižením a naznačovat trendy, kudy se ubírá další vývoj.“

Winter je rovněž šéfredaktorem portálu Helpnet.cz, který již řadu let funguje jako takový rozcestník, co se týče informací pro lidi ze zdravotním handicapem. „Helpnet je stále přínosný ve své aktuální, zpravodajské části. Jeho publikum na něm nachází informace, které jinde nenajde, případně ne v takové šíři. Svým způsobem je jakousi malinkou četkou pro oblast zdravotního postižení, protože informace odtud často přebírají weby organizací pomáhajících lidem se specifickými potřebami. V tomto směru má pořád ještě své opodstatnění,“ míní Winter.

Jeho velkým koníčkem je fotografování. „Nejraději fotím v přírodě. Díky tomu, že mám celou škálu objektivů, jsem schopen během jedné vycházky zachytit krajinu, letícího ptáka nebo nějaký detail. Prostě podle toho, na co zajímavého narazím. Některé záběry vyžadují hodně trpělivosti, při čekání na vhodný okamžik se zcela odpoutám od běžných starostí. Fotografování mě obohacuje i v tom smyslu, že díky němu objevím krásy, kolem kterých bych jinak prošel bez povšimnutí,“ říká.

A jak se Winter ohlíží za svou kariérou? „Těší mě, že konference Junior Internet, jíž jsem pomáhal na svět, se stala odrazovým můstkem pro řadu talentovaných dětí a mladých lidí, kteří se později prosadili v mezinárodním, ba i globálním měřítku. Když skončil projekt Březen – měsíc internetu, měl jsem štěstí, že jsem mohl být u zavádění simultánního přepisu mluvené řeči v Česku. Do té doby taková služba pro lidi se sluchovým postižením u nás neexistovala. A konference INSPO už dvě desetiletí významně přispívá k šíření informací o technologiích, které zkvalitňují život lidem s různým zdravotním postižením.“

Na závěr Winter čtenářům Inspirante vzkazuje: „Mějte se rádi a učte se radovat z každé maličkosti!“

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Klára Šmejkalová

Klára Šmejkalová

Básnířka, fanda dobré literatury a japonských anime. Vystudovala jsem psychologii na Univerzitě Karlově v Praze. Psala jsem např. pro Mladou frontu nebo Hospodářské noviny, starala se o děti na psychiatrii nebo trénovala potkany v laboratoři. Mám diagnostikovanou schizofrenii a ráda bych jednou působila jako psycholožka.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!