Invalidita není překážkou pro vaše podnikání

Jste invalidní důchodce a rád byste začal podnikat? Nevíte, jak je to s možností být OSVČ a zároveň osobou se zdravotním postižením? Existují pro osoby se zdravotním postižením v rámci jejich podnikání nějaké výhody?

Jak jsme se už v našich pravidelných rubrikách ze světa práce zmínili, to, že jste osoba se zdravotním postižením, neznamená, že nemůžete být ekonomicky aktivní. Naopak, stát na vás v tomto ohledu myslí a přináší vám určité ekonomické výhody. To platí i v případě, že se rozhodnete pro vlastní podnikání.

Stejná pravidla pro všechny

Při zakládání firmy nebo živnostenského oprávnění pro vás platí stejná pravidla jako pro všechny začínající podnikatele. Musíte splnit náležitosti vycházející z živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb.). Z něj vyplývá, že podnikání živnostníků s invalidním důchodem je bráno jako vedlejší výdělečná činnost. Právě z tohoto statusu vám plynou určité výhody. 

V prvním roce svého podnikání nemusíte platit minimální zálohy na pojištění. Úřad vám případný nedoplatek vyměří na základě vašeho daňového přiznání (příjmy a náklady na podnikání). Když vaše roční zúčtované výdělky nepřekročí stanovenou hranici (v roce 2019 činila 78 476 Kč), nemusíte odvádět ani minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Na své zdravotní pojišťovně je třeba do osmi pracovních dnů nahlásit, že jste si zařídil živnostenské oprávnění na vedlejší podnikatelskou činnost a budete i nadále pojištěncem státu. Jestliže však vaše roční zisky překročí stanovenou hranici, je třeba z nich odvést povinné zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

O daňové slevy nepřijdete

Stejně jako u běžných zaměstnanců na hlavní pracovní poměr pro vás platí daňové úlevy vyplývající ze stupně vaší invalidity. Rozdíl je ovšem v tom, že vám budou přiznány na roční bázi a uplatníte si je ve svém daňovém přiznání.

Co je ještě dobré vědět

Jako začínající podnikatel se zdravotním postižením můžete využít vytvoření společensky účelného pracovního místa sami na sebe. Žádost se podává přes úřad práce a je nenároková. Úřad práce sám rozhodne, zda splňujete kritéria pro přiznání příspěvku na nezbytné vybavení vašeho nového pracovního místa. Může vám také pomoci s dalšími provozními náklady. Je proto vhodné při vašem začínajícím podnikání úřad práce navštívit a informovat se o tom, zda byste nemohli získat nějakou prvotní finanční injekci pro podnikatelské záměry.

Přejeme vám, aby vám šlo podnikání „hezky od ruky“. A vám, kteří máte svůj byznys plán zatím stále jen na papíře, ať máte odvahu s ním vyjít do světa!

V seriálu také vyšlo:

https://www.inspirante.cz/index.php/2020/09/23/jake-kanaly-je-vhodne-vyuzit-pri-hledani-prace/
https://www.inspirante.cz/index.php/2020/09/03/jak-mluvit-o-zdravotnim-postizeni-pri-pohovoru/
https://www.inspirante.cz/index.php/2020/08/20/brigada-jako-vstupenka-na-trh-prace/
https://www.inspirante.cz/index.php/2020/08/05/invalidni-duchod-a-rodicovska-dovolena/
https://www.inspirante.cz/index.php/2020/07/20/dovolena-a-pracovni-neschopnost/
https://www.inspirante.cz/index.php/2020/07/08/pracovni-neschopnost-a-invalidita/
https://www.inspirante.cz/index.php/2020/06/19/soubeh-invalidniho-duchodu-a-pracovniho-uplatneni/

Foto: Pixabay

Tereza Jurásková Moravová

Tereza Jurásková Moravová

Tereza Jurásková Moravová se dlouhodobě věnuje problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Absolventka speciální pedagogiky pracuje pátým rokem v oddělení náboru nových zaměstnanců do firmy, proto je pro ni pracovní uplatnění lidí denním chlebem. Sama má získané zdravotní postižení.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!