Jak probíhá očkování proti onemocnění covid-19

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Od března se mohou k očkování registrovat lidé starší 70 let. Přesunuli jsme se tak do fáze 1B, ta však neprobíhá najednou, jak bylo prezentováno v lednu letošního roku, ale po částech.

Lidé starší 70 let se mohou registrovat v centrálním registračním systému na adrese www.crs.mzcr.cz, nebo mohou kontaktovat svého praktického lékaře, který jim aplikuje očkovací látku přímo ve své ordinaci. Pro mnohé seniory je tato varianta výhodná, jelikož nemusí jezdit do mnohdy neznámého prostředí, kterým může být zdravotnické zařízení. Navíc praktický lékař zná své pacienty, proto by měl být schopen vyhodnotit míru jejich ohrožení nemocí covid-19.

Praktičtí lékaři se do očkování zapojují postupně na základě dostupnosti očkovací látky.

Kromě výše uvedených praktický lékař očkuje i imobilní osoby starší 70 let, které se z důvodu nepříznivého zdravotního stavu nemohou dopravit do zdravotnického zařízení ani do ordinace svého praktika. Ten je tedy navštíví a aplikuje očkovací látku v rámci tzv. návštěvní služby. Bez ohledu na věk očkuje praktik také pacienty s chronickým onemocněním, u nichž hrozí riziko vážného průběhu onemocnění covid-19 obdobné tomu, jež hrozí lidem starším 70 let. Jedná se o pacienty s následujícím onemocněním:

  • Hematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie; hematologičtí pacienti s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným) nebo s významnou trombofilií. Definitivní vhodnost vakcinace posoudí vakcinující lékař nebo specialista hematolog.
  • Pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci. U onkologických pacientů je vhodné k vakcinaci proti covid-19 vyžádat doporučení onkologa.
  • Závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. srdeční selhání, ischemická choroba srdeční, chlopenní vady, kardiomyopatie, onemocnění plicní cirkulace, nemocní po plicní embolii).
  • Závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí).
  • Pacienti s diabetem (cukrovkou) léčeným inzulinem.
  • Osoby s obezitou (BMI > 40 kg/m²).
  • Pacienti s jakýmkoliv jiným závažným onemocněním zvyšujícím významně riziko vzniku těžkého průběhu covid-19 na základě klinického rozhodnutí ošetřujícího a/nebo praktického lékaře. U pacientů v péči specializovaných pracovišť je vhodné k vakcinaci proti covid-19 vyžádat jejich doporučení.

Pořadí očkování určuje praktický lékař. V tuto chvíli očkuje pouze své pacienty, kteří jej musí kontaktovat, v některých situacích je kontaktuje sám. Důležité je, že lidé, kteří jsou očkováni u praktického lékaře nebo v domácnosti, neprovádějí registraci přes centrální rezervační systém!

Kdo se kromě výše uvedených lidí ještě může nechat očkovat?

Kromě seniorů starších 70 let stále probíhá očkování seniorů starších 80 let, zdravotnického personálu a dalších osob, které spadají do fáze 1A (o tom více v minulém článku). Od 27. února se mohou k očkování registrovat i pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci pomocí centrálního registračního systému. Tady zvolí možnost, že jsou pedagogickými a nepedagogickými pracovníky, a zadají unikátní kód, který obdrží od svého zaměstnavatele.

Očkují se i pacienti, kteří jsou dispenzarizovaní v centru specializované péče, na specializované klinice, ambulantně nebo jsou hospitalizovaní ve zdravotnickém zařízení a kteří zároveň splní alespoň jednu z podmínek:

  • v případě hospitalizace se jedná o osobu starší 65 let,
  • všichni ostatní hospitalizovaní pacienti, kteří mají chronické onemocnění s klinicky rizikovými faktory,
  • nebo se jedná o pacienty, kteří se léčí na specializovaném pracovišti, na základě posouzení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem podle tabulky prioritizace skupin – viz výše.

Další skupinou obyvatelstva, která se bude moci registrovat k očkování bez ohledu na jejich zdravotní stav, zřejmě budou od 1. dubna osoby starší 65 let.

Závěrem bych ráda upozornila, že ministerstvo zdravotnictví nechalo přeložit do českého znakového jazyka materiály k samotnému onemocnění covid-19, ale i k očkování. Videa s překlady jsou k dispozici na webových stránkách: https://www.youtube.com/channel/UCLJUCkosOJod2VKJpsuZUFg.

Dále doporučuji sledovat aktuální informace k očkování na webu https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/, jste-li osobou s chronickým onemocněním, doporučuji sledovat stránky určené pro pacienty a pacientské organizace: https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=108.

Pokud jste člověkem se zdravotním postižením, doporučuji sledovat Covid portál, kde je samostatná životní událost pro osoby se zdravotním postižením a v ní jsou uvedeny všechny potřebné informace: https://covid.gov.cz/situace/osoby-se-zdravotnim-postizenim

Rovněž můžete využívat bezplatné telefonní linky 1221, která podporuje obousměrnou písemnou komunikaci pro lidi se sluchovým postižením nebo pro ty, kteří mají obtíže s verbálním projevem nebo s jeho porozuměním.

Pevné zdraví a pokud možno pohodové dny!

Foto: Pixabay

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Nicole Fryčová

Nicole Fryčová

Momentálně dokončuji studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Právo je všude kolem nás, reguluje naše životy, setkáváme se s ním každý den a je krásné mu hlouběji porozumět. I proto bylo studium práv mou první a jedinou volbou, kam se vydat po studiu gymnázia. Ve volném čase se věnuji osvětě kolem zdravotního postižení, poradenství a univerzálnímu designu, od prosince 2019 působím jako předsedkyně Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb pod Vládním výborem pro osoby se zdravotním postižením.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!