Když dáte dítěti knihu, rozvine se láska ke čtení

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Za mnoha úspěchy stojí kostrbaté začátky, růže mohou růst a kvést, přestože mají na startu do života jen slabounké kořínky. To je i příběh oceňované americké neziskové organizace Seedlings Braille Books for Children z Michiganu, která poskytuje knihy v Braillově písmu pod cenou slepým a zrakově postiženým dětem. Její další programy zpřístupňují zdarma braillské materiály mladým lidem do 21 let a studentům v USA a Kanadě. Její motto? Dotykem prstu spatříte svět.

V 80. letech si chtěla Debra Bonde najít činnost, kde by vzhledem ke své stydlivosti nepřicházela s nikým do kontaktu. Zapsala se proto na kurz přepisování Braillova písma v naději, že by mohla v suterénu svého detroitského domu přepisovat knihy. A skutečně: začala překládat populární dětské knihy a díky speciální tiskárně, kterou jí vyrobil otec a jež dokázala texty v Braillově písmu tisknout, mohla nevidomým dětem prodávat dětské knihy, a to pouze za cenu použitého papíru.

Mezi rodiči i vyučujícími nevidomých dětí se o Debřině překladech začalo brzy hovořit a stoupal o ně zájem. Přátelé jí proto pomohli založit neziskovou organizaci, díky níž měla možnost získávat granty a příspěvky na pokrytí nákladů. Pojmenovala ji Seedlings Braille Books for Children a věřila, že když dáte dítěti knihu, rozvine se v něm láska ke čtení.

V prvním roce své práce vytiskla 221 knih. Dnes, o 37 let později, číslo vyprodukovaných knih stouplo na 600 tisíc a putovaly do všech koutů světa. Polovinu z nich Debra věnovala dětem zdarma, druhá polovina se prodává přibližně za 10 dolarů za výtisk.

Tyto knihy pomohly kdysi i nevidomému Jaredovi. Knihy, jež si četli jeho zdraví vrstevníci, mohl číst i on díky Debřiným přepisům do Braillova písma. Díky jejich dostupnosti měl doma celou knihovnu. Dnes je Jared 35letým softwarovým inženýrem a otcem dvou dětí, kterým z knih psaných v Braillově písmu může číst pohádky. „Bez získané gramotnosti, kterou mi poskytly tyto knihy, bych nezískal práci, co dnes mám. Když se pak narodily moje děti a začal jsem jim knihy psané jak latinkou, tak Braillovým písmem předčítat, kruh se uzavřel,“ říká vděčně Jared.

BRAILLOVO PÍSMO
✔️ jeden braillský znak má rozměr zhruba 0,5 cm a tato velikost je neměnná
✔️ Braill se používá po celém světě, každá země má však odlišnosti, například v Anglii a Německu se používá tzv. zkratkopis
✔️ pojmenováno je podle francouzského učitele Louise Brailla, který v dětství ztratil zrak a následně vytvořil toto písmo úpravou francouzského vojenského systému umožňujícího čtení za tmy
✔️ je netradičním příkladem binárního kódu používaného mimo svět počítačů

Zdroj: fb HateFree Culture a fb Za-zrak
Foto: Pixabay

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!